Acar Baltaş
Acar  Baltaş
Acar Baltaş
Narsist liderlik
Narsist liderlik
1 Kasım - Yazarlar
Kalkınmış ve kalkınamamış ülkeler arasındaki farkı, 'iyi yönetim ve kötü yönetim' arasındaki fark belirliyor. İyi yönetim ve kötü yönetim arasındaki farkı belirleyen de batı dillerinde 'hesap verilebilirlik' (Accountability) denen, 'açıklık'...
Psikolojik sermaye
Psikolojik sermaye
1 Ekim - Yazarlar
İyimserlik, birçok durumda olayların kendiliğinden iyiye gideceği beklentisi doğurduğu için, kurumsal hayatta gereken önlemleri almakta gecikmeye, bireysel düzeyde sağlık sorunlarının büyümesine ve istenmeyen durumlara karşı geç önlem alınmasına yol açabilir
Sahip olmanın dayanılmaz üstünlüğü
Sahip olmanın dayanılmaz üstünlüğü
2 Eylül - Yazarlar
İnsanlar kendileri için zor veya öngöremedikleri bir konuda karar vermeleri gerektiğinde kararsız kalırlar ve hiçbir şey yapmamayı seçerler. Çünkü bir şeyi elden çıkarmak ve sonra onun daha fazla değer kazandığını görmenin pişmanlığı insanı korkutur
Hava yolculuğu ve limanları
Hava yolculuğu ve limanları
1 Temmuz - Yazarlar
Geleceğin içindeyiz
Geleceğin içindeyiz
1 Haziran - Yazarlar
Tatil kararı nasıl veriliyor?
Tatil kararı nasıl veriliyor?
2 Mayıs - Yazarlar
Turizm, düzenli olarak her yıl büyüyen ve gelişen dünyadaki en önemli iş kollarından biri... Turizm endüstrisi ulusal ekonomileri birçok yönden etkiler. Dünya GSMH’sının yüzde 5’ini oluşturur ve iş gücünün yüzde 9’una istihdam sağlar. Ayrıca tüm ülkeler için önemli bir ihracat kalemi gibi yabancı para girişi sağlayarak ödemeler dengesine olumlu katkı yapar.
Markaya ödediğimiz para, neyin karşılığı?
Markaya ödediğimiz para, neyin karşılığı?
1 Şubat - Yazarlar
Marka, özlem duyulan bir yaşam biçimi algısı yaratır. Bu algının yaratılmasında ürün kadar, ürünün satışa sunulduğu mağazanın dekorasyonu ve mağaza çalışanlarının giyimi gibi pek çok unsur etkilidir
Gelecek geldi
Gelecek geldi
2 Ocak - Yazarlar
Değişimin ivme kazanarak geliştiği bir çağda, merak ve öğrenmeye açıklık da büyük rol oynayacak. Bu özelliklere değişime uyum sağlamayı ve belirsiz ortamda akıl ve ruh sağlığını korumayı da ekleyebiliriz...
Değerlerle kriz yönetimi
Değerlerle kriz yönetimi
3 Aralık - Yazarlar
Bir kurumun iç dünyasında güçlü olması demek değerlere dayalı bir kültüre sahip olması demektir. Böyle bir kurumda etkili bir liderin altında ona ve kurumun misyonuna bağlı yöneticiler, işlerine ve kuruma adanmış çalışanlar vardır. Paylaşılan değerler güven oluşturur
Krizde liderlik
Krizde liderlik
2 Kasım - Yazarlar
Liderlik özelliğine sahip kişi insanları birleştirir, harekete geçirir, statükoyu değiştirir ve iz bırakır. Liderliğin ön koşulları ise yüksek ahlak standartlarıyla yaşamak ve bir mesaja sahip olmaktır. Mesajı ve idealleri olduğunu herkes ileri sürebilir. Ancak gerçek bir liderin bu mesajı oluşturacak entelektüel ve zihinsel birikime sahip olması gerekir
Eğitim yılı başlarken
Eğitim yılı başlarken
1 Ekim - Yazarlar
Aileler kendi değerlerini çocuklarının başarısıyla ölçüyor ve hedeflerini, çocuklarının potansiyelini aşacak bir biçimde yüksek tutuyor. Bunun sonucunda kendilerinin de bu mücadelenin bir parçası olmaları gerektiğine inanıyorlar
Liderlerin karanlık yüzü ve sonuçları
Liderlerin karanlık yüzü ve sonuçları
31 Ağustos - Yazarlar
Liderin yüksek hırsı, takipçiliği ve kararlılığı kısa dönemde iş sonuçlarına olumlu yansır. Ancak ekibin stresle başa çıkma düzeyine bağlı olarak orta ve uzun dönemde çalışanlarda yabancılaşma duygusu doğurur ve iş ortamına zarar verir
Kötü liderlikten çeviklik öğretileri
Kötü liderlikten çeviklik öğretileri
3 Ağustos - Yazarlar
Liderler kurumların kaderini belirler. İyi liderliği teşhis etmek çok kolaydır. Böyle bir lider etkisini başarılı ekiplerin varlığı ile kolayca gösterir. Baskıcı ve zorba liderler de etkin olmayan ekip çalışması ile kolayca fark edilir
Türkiye'de Futbolun Geleceği
Türkiye'de Futbolun Geleceği
3 Temmuz - Yazarlar
Türkiye'de futbolun bu kadar sevilmesine rağmen gerilemesinin objektif göstergelerinden ilki dünya sıralamasındaki yeri... İkincisi ise Türkiye birinci liginde oynayan yabancı sayısı... Bu yılın şampiyonu Galatasaray'ın 11 yabancı ile çıktığı maçlar bulunuyor.
Kurumun başarısının ve sürekliliğinin temel taşı: Güven
Kurumun başarısının ve sürekliliğinin temel taşı: Güven
1 Haziran - Yazarlar
Üst düzey bir yöneticinin liderlik özelliği, yönettiği işteki teknik bilgisine, heyecan yaratıp ilham vererek insanları harekete geçirmesine, insanların temelde doğru ve iyi olduklarına inanarak onlara güvenmesine, açık olmasına ve davranışlarındaki tutarlılığa bağlıdır.
EN ÇOK OKUNANLAR