Acar Baltaş
Acar  Baltaş
Acar Baltaş
Gelecek geldi
Gelecek geldi
2 Ocak - Yazarlar
Değişimin ivme kazanarak geliştiği bir çağda, merak ve öğrenmeye açıklık da büyük rol oynayacak. Bu özelliklere değişime uyum sağlamayı ve belirsiz ortamda akıl ve ruh sağlığını korumayı da ekleyebiliriz...
Değerlerle kriz yönetimi
Değerlerle kriz yönetimi
3 Aralık - Yazarlar
Bir kurumun iç dünyasında güçlü olması demek değerlere dayalı bir kültüre sahip olması demektir. Böyle bir kurumda etkili bir liderin altında ona ve kurumun misyonuna bağlı yöneticiler, işlerine ve kuruma adanmış çalışanlar vardır. Paylaşılan değerler güven oluşturur
Krizde liderlik
Krizde liderlik
2 Kasım - Yazarlar
Liderlik özelliğine sahip kişi insanları birleştirir, harekete geçirir, statükoyu değiştirir ve iz bırakır. Liderliğin ön koşulları ise yüksek ahlak standartlarıyla yaşamak ve bir mesaja sahip olmaktır. Mesajı ve idealleri olduğunu herkes ileri sürebilir. Ancak gerçek bir liderin bu mesajı oluşturacak entelektüel ve zihinsel birikime sahip olması gerekir
Eğitim yılı başlarken
Eğitim yılı başlarken
1 Ekim - Yazarlar
Aileler kendi değerlerini çocuklarının başarısıyla ölçüyor ve hedeflerini, çocuklarının potansiyelini aşacak bir biçimde yüksek tutuyor. Bunun sonucunda kendilerinin de bu mücadelenin bir parçası olmaları gerektiğine inanıyorlar
Liderlerin karanlık yüzü ve sonuçları
Liderlerin karanlık yüzü ve sonuçları
31 Ağustos - Yazarlar
Liderin yüksek hırsı, takipçiliği ve kararlılığı kısa dönemde iş sonuçlarına olumlu yansır. Ancak ekibin stresle başa çıkma düzeyine bağlı olarak orta ve uzun dönemde çalışanlarda yabancılaşma duygusu doğurur ve iş ortamına zarar verir
Kötü liderlikten çeviklik öğretileri
Kötü liderlikten çeviklik öğretileri
3 Ağustos - Yazarlar
Liderler kurumların kaderini belirler. İyi liderliği teşhis etmek çok kolaydır. Böyle bir lider etkisini başarılı ekiplerin varlığı ile kolayca gösterir. Baskıcı ve zorba liderler de etkin olmayan ekip çalışması ile kolayca fark edilir
Türkiye'de Futbolun Geleceği
Türkiye'de Futbolun Geleceği
3 Temmuz - Yazarlar
Türkiye'de futbolun bu kadar sevilmesine rağmen gerilemesinin objektif göstergelerinden ilki dünya sıralamasındaki yeri... İkincisi ise Türkiye birinci liginde oynayan yabancı sayısı... Bu yılın şampiyonu Galatasaray'ın 11 yabancı ile çıktığı maçlar bulunuyor.
Kurumun başarısının ve sürekliliğinin temel taşı: Güven
Kurumun başarısının ve sürekliliğinin temel taşı: Güven
1 Haziran - Yazarlar
Üst düzey bir yöneticinin liderlik özelliği, yönettiği işteki teknik bilgisine, heyecan yaratıp ilham vererek insanları harekete geçirmesine, insanların temelde doğru ve iyi olduklarına inanarak onlara güvenmesine, açık olmasına ve davranışlarındaki tutarlılığa bağlıdır.
Değişim dönemlerinde duygusal çeviklik
Değişim dönemlerinde duygusal çeviklik
30 Nisan - Yazarlar
Duygusal zeka kişinin kendisine ve sosyal ilişkilerine yönelik duygu düzenleme stratejilerini hayata taşıması için gerekli temeli sağlar. Bu temel, düşünülmüş tepkileri hayata taşıma becerisi kazandırır. Diğer taraftan değişim, çevik olmayı gerektirir.
Kimi CEO olarak seçersiniz?
Kimi CEO olarak seçersiniz?
2 Nisan - Yazarlar
Üst düzey yönetici arayışı içindeki kurumun, birinci önceliğinin ne olduğunun bilinmesinde yarar vardır. İyi aday konusunda yapılan genellemeler doğruluk payı taşısa da her kurum ve o kurumun kültürü, yapılan işin niteliğinden bağımsız olarak farklılık gösterir.
İş çatışması yararlıdır
İş çatışması yararlıdır
5 Mart - Yazarlar
Fikri savunmak, egoyu savunmak gibidir. Kişi her ne durum olursa olsun, fikrini üstün göstermeye ve haklı çıkarmaya bakar. Fikrine karşı söylenen her argümanı ‘ama’ diyerek ve o fikri çürütmeye çalışarak karşılar. Bu nedenle farklı fikirlerin olduğu bir tartışmaya başlarken Edward De Bono’nun dediği gibi ‘ego’ları tatile göndermek’ gerekir.
Markaya neden para öderiz?
Markaya neden para öderiz?
6 Şubat - Yazarlar
Marka, özlem duyulan bir yaşam biçimi algısı yaratır. Bu algının yaratılmasında ürün kadar, ürünün satışa sunulduğu mağazanın dekorasyonu ve mağaza çalışanlarının giyimi gibi pek çok unsur etkilidir. İnsan beyninin bu özelliğini bilen marka yöneticileri, ürünlerinin kalitesini geliştirerek belirli bir noktanın ötesine geçemeyeceklerini bildikleri için marka algısına yatırım yapmayı tercih ederler.
Hayat ve futbolda zayıf ve güçlü halka
Hayat ve futbolda zayıf ve güçlü halka
3 Ocak - Yazarlar
Basketbolda hücum etkinliği, futbolda ise savunma etkinliği ile şampiyon olunur. Bu nedenle basketbolda yetenekli oyuncu sonucu değiştirirken, futbolda savunma için gerekli olan işbirliği, yardımlaşma, dayanışma ve dolayısıyla takım ruhu şampiyonluğa götürür.
Astrolojinin büyüsü
Astrolojinin büyüsü
5 Aralık - Yazarlar
Dünyaya geldiği sırada gezegenlerin ve yıldızların konumunun insanın kişiliğini nasıl etkilediğini araştıran astroloji, bilimsel kanıtlara dayanmamasına rağmen çok popüler.
Yeteneğin bileşenleri: Yatkınlık, başarı yönelimi ve sosyal beceriler kümesi
Yeteneğin bileşenleri: Yatkınlık, başarı yönelimi ve sosyal beceriler kümesi
3 Kasım - Yazarlar
Geleceğin yüksek potansiyellilerini seçmek konusunda sezgisel yöntemlere alternatif bilimsel yöntemler vardır. Kurumların 21’inci yüzyılda ihtiyaç duyacağı iş gücünün sahip olması gereken üç özellik ise yatkınlık (güçlü yönler), başarı yönelimi (tutku ve sorumluluk) ve insanlarla iyi geçinmek (sosyal beceriler)
EN ÇOK OKUNANLAR