Serhat Özeren
YAZARLAR
1.07.2022 00:00:00

DENİZCİLİK SEKTÖRÜ, YATÇILIK, TRENDLER VE HABERLEŞME

Denizcilik sektörü gelecek yıllarda emniyet, güvenlik, çevre ve verimli bir performansın sağlanması konularında gittikçe artış gösteren ihtiyaçlarla karşı karşıya kalacak. Teknolojik gelişmeler başta olmak üzere çevrenin korunmasına ilişkin çevresel verimlilik talepleri öne çıkıyor. Denizcilikteki otonom sistemlerin gelişmesiyle birlikte bu sistemlerin ortaya çıkmasından önce IMO mevzuatının hazırlanması amacıyla IMO Deniz Emniyeti Komitesi'nin (MSC) 100'üncü Dönem Toplantısı'nda başlatılan Mevzuat Kapsam Çalışması, MSC 103'üncü Dönem Toplantısı'nda tamamlandı. Çalışma sonucunda müstakil bir Otonom Gemi Mevzuatı'nın oluşturulması fikri öne çıktı. IMO MSC bünyesindeki çalışmaların bu yönde ilerleyeceği öngörülüyor.

E-NAVİGASYON

Dünyada denizcilik endüstrisi; dijital bilgi paylaşımı, emniyet ve deniz çevresinin korunmasının sağlanması ve endüstri paydaşları özelinde yönetim yükünün azaltılması ile verimliliğin artırılmasını amaçlayan E-Navigasyon konsepti üzerinde yoğunlaşıyor. 2006'da düzenleyici yapı içerisinde yer alması kararlaştırıldığından bu yana E-Navigasyon, denizciliğin geleceği olarak görülüyor. IMO'nun E-Navigasyon stratejisi bilgilerin uyumlaştırılması, standartların belirlenmesi ve entegrasyonun sağlanması ile deniz ve kara arasında paylaşımını amaçlıyor.

DENİZCİLİKTE SİBER GÜVENLİK

Denizcilik sektöründe, gemilerin ve limanların artan dijitalleşme ve otomasyon uygulamaları ve bilişim ağlarına daha çok bağlanmaları sebebiyle siber güvenlik sektör için her geçen gün daha önemli bir hale geliyor. (UNCTAD, 2020) Konu son yıllarda IMO gündeminde kendine daha çok yer edinmeye başladı.

2023 ve sonrasında denizcilik sektöründeki değişimi etkileyecek başlıca faktörler; enerji verimliliği, çevre dostu taşımacılık, yeşil gemi, yeşil liman ve bunlara ilişkin inovasyonlar olarak sıralanıyor.

HABERLEŞME VE BİLGİ YÖNETİMİ

Denizcilik endüstrisinin genişlemesi, deniz trafiğini önemli ölçüde artırdı. Ticaretin ve diğer hizmetlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için, tüm gemilerin birbiriyle ve kıyı istasyonları ile düzgün deniz iletişimini sürdürmesi esastır. Deniz haberleşmesinin önümüzdeki yıllarda büyük değişiklikler yaşaması bekleniyor. E-Navigasyon ve bununla bağlantılı olarak otonom gemiler, bu değişimi tetikleyen önemli etkenlerdendir. Yakıt fiyatlarının daha da yüksek olacağı tahmin edilmekte olup, enerji verimliliği olan gemilere talep artacak. Bu nedenle, sektör optimal enerji kullanımı ve güç sistemlerine odaklanacak olup, LNG gibi alternatif yakıtla çalışan ve hafif konstrüksiyona sahip enerji gemileri tasarlanacak, inşa edilecek ve işletilecek. Yeşil Gemi (GreenShip), çevreye duyarlı teknolojilerin kullanımındaki tüm faaliyetleri içine almakta olup, gaz emisyonlarını, çevreye sızan ağır metal/zararlı kirleticileri azaltmakta olup, bu gemilerde çevre dostu karina boya/kaplama, geri dönüşebilir malzemeler kullanılıyor. 2023 ve sonrasında denizcilik sektöründeki değişimi etkileyecek başlıca faktörler; enerji verimliliği, çevre dostu taşımacılık, yeşil gemi, yeşil liman ve bunlara ilişkin inovasyonlar olarak sıralanıyor. Ülkemizin söz konusu gelişmelere ayak uydurabilmesi için bir an önce enerji verimliliği, yeşil gemi, yeşil liman ve inovasyon konularına ağırlık vermesinin ve hayata geçirmesinin hem çevreyi koruyacağı ve hem de küresel sektörde rekabet şansını artıracağı düşünülüyor. Denizcilik sektörünün geleceği, yaşanabilir bir dünya için enerji verimliliğinin azami olduğu yeşil taşımacılık ve yeşil limanlar, temiz atmosfer ve temiz denizlerde şekillenecek.

DİĞER YAZILARI