Murat  Yeşildere
YAZARLAR
1.06.2021 09:35:00

Sürdürülebilir enerjinin geleceği, toplumsal cinsiyet eşitliğinden geçiyor

Farklı akademik çalışmalar, kadın liderlerin yeşil ekonomi ve küresel ısınma konusundaki hassasiyetlerini ve enerji verimliliği konusundaki aksiyonlarını da ön plana çıkarıyor.

Enerjinin geleceğini yorum-lamaya çalışmak... 'Sürdürülebilir' olması açısından yenilenebilir enerjinin, dünyanın ve doğal olarak da iş hayatının merkezinde olması gerektiğini söylemek, benim gibi konunun uzmanı olmayan biri için dahi iddialı bir tespit olmayacak. "Madem iş hayatının merkezinde yenilenebilir enerji olacak", birçok problemimizin merkezinde olduğuna inandığım 'toplumsal cinsiyet eşitsizliği' ile kesişimi acaba nedir, diye araştırmaya başladım. İyi ki de araştırmışım! Birkaç ay önce tamamlanıp, yayımlanan bir akademik araştırma*, kafamdaki sorulardan da fazlasının yanıtını bulmamı sağladı. ABD'de 2008 ile 2016 yılları arasında yaklaşık bin 500 şirketin verileri incelenerek yapılan bu araştırmanın sonuçları son derece çarpıcı...

AKADEMİSYENLERİN VERİLERİ

* Araştırmaya konu olan şirketlerin yönetim kurullarında, kadın yönetim kurulu üyesi oranının artmasının yenilenebilir enerji tüketimini de artırdığı,

* Yenilenebilir enerji tüketimi artışının, yönetim kurulunda en az iki kadın yönetim kurulu üyesi olan şirketlerde gözlemlendiği,

* Yenilenebilir enerji artışının, bağımsız kadın yönetim kurulu üyesi sayısı (yönetim kurulundaki oranı) ile pozitif korelasyonunun tespit edildiği, korelasyonun murahhas üye olarak görev yapan, icracı kadın yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve oranı için aynı belirginlikte olmadığı, akademisyenler tarafından farklı verilerle kanıtlamış durumda.

* Yönetim kurulundaki cinsiyet çeşitliliğindeki iyileşme ve yenilenebilir enerji tüketimi arasındaki etkileşimin hem finansal performansı iyileştirdiği hem de şirket pazar değerini yükselttiği,

KADINLAR VE ERKEKLER FARKLI UÇLARDA

Araştırmayı yürüten ve makaleyi* yazan akademisyenler, araştırma sonuçlarını yorumlarken; kadınların etik konulardaki hassasiyetinin altını çizmişler. Kadın yöneticiler hem sosyal sorumluluk konularına daha fazla ilgi gösteriyorlar hem de iş hayatı içindeki olumsuz pratikleri düzeltmeye ve iyileştirmeye daha büyük önem veriyorlar. Araştırmayı tamamlayan akademisyenlerin kaynak taramasına göre kadınlar; çevre konusunu odaklarına daha fazla almakla kalmıyorlar; yenilenebilir enerji kullanımını, fosil yakıtlara tercih ediyorlar. Bu durum erkeklerde ise tam tersi; yani erkekler fosil yakıtları, yenilenebilir enerjiye göre daha fazla tercih ediyorlar. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) raporlarına göre, enerji sektöründe kadın istihdamı %22 iken, yenilenebilir enerji segmentinde bu oran %32'ye yükseliyor.

güzel BİR DÜNYA İÇİN

Farklı akademik çalışmalar, kadın liderlerin yeşil ekonomi ve küresel ısınma konusundaki hassasiyetlerini ve enerji verimliliği konusundaki aksiyonlarını da ön plana çıkarıyor. Bu araştırmayı hazırlayan akademisyenler; kadınların yönetim kurullarında görev aldıkları şirketlerde, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla tercih edilmesi konusundaki tercih ve hatta ısrarının 'sürpriz' ya da 'tesadüf' olmadığını da ifade ediyor. Dünyada çözülmesi şart olan ne kadar problem ya da engel varsa, merkezinde bir türlü sağlayamadığımız toplumsal cinsiyet eşitliği yatıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşabilirsek, dünya çok daha yaşanası bir yer olacak!

*"Does board gender diversity affect renewable energy consumption?"-Muhammad Atifa, Mohammed Hossain Samsul Alam, Marc Goergende @ Journal of Corporate Finance; Volume 66, February 2021.

DİĞER YAZILARI