Abdulkadir Karagöz
YAZARLAR
1.10.2020 00:00:00

Turnover: Perakende sektörünün çözüm bekleyen sorunu

Perakende sektöründe hizmet veren şirketlerin nitelikli çalışanları istihdam etmenin yanında çalışanları elde tutmak için yeni uygulamaları hayata geçirmesi gerekiyor.

Perakende sektöründe kurumsal yapısını oluşturmuş, tedarik süreçlerindeki aksaklıkları çözmüş ve ticari olarak oldukça iyi seviyede olan onlarca şirkete içeriden baktığınızda en sık karşılaşılan sorun, cephe hattındaki çalışanlarının turnover oranlarının oldukça yüksek olması. Şirket yöneticileriyle konuştuğunuz zaman, bu durumun haklı gerekçelerini sıralayacak onlarca nedenden ötürü, bunun sektörün doğal bir gerçeği olduğu kanaati yaygınlık kazanmış. Bu şirketlerin işe alım süreçlerini incelediğimiz zaman; adayların kişilik testleri, vaka çalışmaları, sınavlar, birim ve yönetici mülakatları başta olmak üzere birden fazla aşamayı geçerek istihdam sürecini tamamladıkları gözlemleniyor. Hemen ardından çalışanın 2 hafta ile 2 ay arasında değişen oryantasyon dönemi hatta bazı sektörlerde bir yıla kadar süren oryantasyon çalışmaları devam ediyor.

GERÇEK PROBLEMİ BİLMEK GEREKİYOR

Hem işe alım süreci hem de oryantasyon aşamalarını hesapladığımızda ortalama bir yıl süren uyum aşaması sonrasında çalışandan maksimum düzeyde verim ve kreatif önerilerle süreç yönetmesi bekleniyor. Fakat süreç bu aşamaya gelmeden farklı umutlarla istihdam edilen aday işi çoktan bırakmış oluyor. Bu durumun sebebi nedir dediğimiz zaman; “Genelde bizi daha çok kariyerinin henüz başında olanlar tercih ediyor. Bu nedenle ilk basamak görevi görüyoruz. Bir anlamda, haliyle bizde çalışan personelin kısa sürede bizden ayrılması beklediğimiz bir durum” şeklinde dönüşler yapılıyor. Fakat ‘gerçek sorun burada mıdır?’ diye kendimize sormadan edemiyoruz. 

Çünkü perakende sektöründe Türkiye genelinde hizmet veren bir çözüm ortağımızla yaptığımız çalışmada, bu durumun aslında pek de düşünüldüğü gibi olmadığını en somut verilerle ortaya koyduk. İşe başladığımız zaman turnover oranı %76 seviyelerindeyken şu anda bu oran %20,9 seviyelerine geldi. Çalışanın şirketiyle ilgili süreçleri yakından tanıması, yaptığı işi tam olarak kavraması ve işin geliştirecek özgün fikirler ortaya koyabilmesi için oryantasyon sürecinden sonra minimum üç ay gibi bir zaman dilimine ihtiyaç duyar. Bu süreci tamamlamadan şirketten ayrılan bir çalışanın sadece istihdam süreçlerindeki maliyetler değil, işini geliştirecek fikirleri de beraberinde gidiyor.  

MOTİVASYON KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Bir çalışanı istihdam ederken şirketin harcadığı eforun, aslında o kişinin 6-24 aylık ücret ödemesine denk geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla perakende sektöründe hizmet veren şirketlerin bu maliyet kalemlerini çok iyi takip ettiğinin farkındayız. Fakat cephe hattındaki çalışanlarının devir oranlarının yüksek olması hizmet süreçlerinde ciddi aksaklıkların yaşanmasına neden oluyor ve bu durum da zincirleme bir şekilde diğer çalışanlar üzerindeki iş yükünü artırıyor. 

Haliyle şirketler ticari hedeflerini tuttursa da çalışanlarda motivasyon kaybı artıyor ve gün sonunda şirketten ayrılmayla sonuçlanıyor. Oysa bu durumu takip edecek uygulamalarla hem çalışan motivasyonunu artırıp, şirket imajına pozitif katkı sağlanabilir hem de oluşacak yeni istihdam maliyetleri minimuma düşürülebilir. 

Bir çalışanı şirkette tutmanın yöntemi sadece iyi özlük hakları vermekle değil; doğru iletişim, gelişim ortamı oluşturmak, fikirlerine önem vermek ve bu fikirlerini uygulayabileceği ortamlar oluşturmaktan geçer. Perakende sektöründe hizmet veren şirketlerin nitelikli çalışanları istihdam etmenin yanında çalışanları elde tutmak için yeni uygulamaları hayata geçirmesi gerekiyor.

DİĞER YAZILARI