Abdulkadir Karagöz
YAZARLAR
1.09.2021 00:00:00

Yeni fikirler ve kurum içi girişimcilik

Bir şirketin kurum içi girişimcilik süreçlerini doğru bir şekilde hayata geçirebilmesi için öncelikle bir yol haritası oluşturması ve çalışmalarını da bu doğrultuda şekillendirmesi gerekiyor.

Sınırları tanımlanmış roller, iş süreçlerini planlamak açısından faydalı olsa da çalışanların kendi alanlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmesi ve bu süreçte elde ettiği bilgileri uygulayabileceği ortamlar bulması, bireysel ve kurumsal gelişim açısından önemlidir. Pazarı iyi okuyan, doğru stratejiler belirleyerek bunları uygulayan şirketlerin ortak özelliklerine baktığımız zaman, yeni fikirlerin önemini bildiklerini ve bunları hayata geçirmek için ortamlar oluşturduklarını görüyoruz. Sürekli iyileştirme uygulamaları, iş yerindeki verimliliği artırırken bu süreci daha öteye taşıyan şirketlerin, sürekli iyileştirmeyle birlikte kurum içi girişimcilik uygulamalarını da hayata geçirdiğini görüyoruz. Kurum içi girişimcilik uygulamaları, potansiyeli yüksek fikirlerin doğru stratejilerle kendisine uygulama alanları bulması için şirketin mevcut kaynaklarının kullanılmasına olanak sağlamasıyla gelişiyor. Kurum içi girişimcilik uygulamalarının önemini anlamak için gelin birkaç farklı örneğe bakalım. Gmail, Google Maps, AdWords, iTunes, iCloud hepimizin yakından tanıdığı ve bildiği ürünler... Bu ürünlerin tamamı kurum içi girişimcilik uygulamalarıyla hayata geçti.

ŞİRKETLERDE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ NASIL GELİŞTİRİLİR?

Bugün birçok şirket girişimcilik uygulamalarını teşvik etmek amacıyla iş alanlarına yenilik getirecek çalışmaları farklı yöntemlerle destekliyor. Startup yatırımları, kuluçka merkezleri ve dış girişimcilik programları bunların başında geliyor. İç girişimcilik konuları ise ihmal edilmemekle birlikte daha çok mevcut işlerin iyileştirilmesi olarak algılanıyor. Oysa bu konu, diğer uygulama alanları kadar önemli ve tamamen farklı bir meseledir. Dolayısıyla şirketlerin bu alanda yapılabilecek çalışmaları doğru şekilde planlaması ve hayata geçirmesi gerekiyor.

YÖNETİMİN DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYULUYOR

Bir işletmede girişimcilik kültürünün oluşması için meselenin tüm yönleriyle ele alınması ve ortaya tüm birimler tarafından benimsenmiş vizyonun konması gerekiyor. Karar vericilerin veya çalışanların bu süreci tam anlamıyla benimsemediği ortamda doğru fikirlerinin ortaya çıkmasını beklemek mümkün değildir. Bir şirketin kurum içi girişimcilik süreçlerini doğru bir şekilde hayata geçirebilmesi için öncelikle bir yol haritası oluşturması ve çalışmalarını da bu doğrultuda şekillendirmesi gerekiyor.

Şirketin mevcut durumu, yönetimin konuya bakış açısı, çalışanların mesleki yeterlilikleri, çalışmalar için ön görülen bütçe bu yol haritasının belirleyici unsurları olacaktır. Kurum içi girişimcilik süreçleri mutlak suretle orta ve üst düzey yöneticilerin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Çünkü bu sürecin dinamosunu oluşturan ekip arkadaşlarımızın mevcut rol ve sorumlulukları var. Bu nedenle de yapacakları çalışmaları, bu sınırlı zaman dilimlerinde hayata geçirmeye çalışıyorlar. Birim yöneticilerinden veya üst yönetimden bu hususlar başta olmak üzere yeterli düzeyde destek alamadıkları zaman o fikri olgunlaştıramaz ve hayata geçiremezler. Böylesi bir senaryoda şirket çok bir şey kaybetmemiş görünebilir ancak gerçek çok farklıdır. Şirketler girişimcilik faaliyetlerini sadece iç girişimcilik uygulamalarıyla sınırlı tutmamalıdır. Sektördeki makro gelişmeler, kurumsal yapılanmadaki çalışmalar, çalışanların yeni uygulamaları özetle kurum dışındaki girişimcilik uygulamaları, şirket içi Ar-Ge ve inovasyon uygulamaları ve kurum içi girişimcilik uygulamaları bir bütün olarak ele alınmalıdır. Böylelikle yeni fikirler, doğru araştırma ve geliştirme yöntemleriyle yeni ticari ürünlere dönüşebilir ve şirketin pazardaki gelişimine pozitif yönlü katkılar sağlayabilir.

DİĞER YAZILARI