Abdulkadir Karagöz
YAZARLAR
3.01.2020 13:05:00

Etkin yönetim

Doğru strateji belirlemenin temelinde, etkili yönetim anlayışı bulunuyor. Şirket yöneticilerinin ortaya koyacakları bu yönetim performansı, beraberinde iyi planlamayı ve başarıyı getiriyor.

İş hayatımızda ve günlük ilişkilerimizde kontrollü olmayı, karşılaşacağımız sonuçlarla ilgili muhtemel senaryolar hazırlamayı isteriz. Çünkü bilinmezlik ve belirsizlik hali beraberinde düşük motivasyon ve minimum performansı tetikler. Attığımız her adımda tıpkı bir satranç oyuncusu gibi sonraki adımları planlayarak bu doğrultuda hareket etmeyi düşünürüz. Şirketlerin yönetim anlayışı da bu perspektifte şekillenir. Yönetim organları işletmenin geleceğini ilgilendiren herhangi bir konuda karar vermeden önce sahip oldukları tüm verileri detaylı analizden geçirerek potansiyel faydası en yüksek olacak alanı tercih ederler. Bu süreçte belirsizliklerle karşılaşmayı hiç istemezler. Çünkü belirsizlikler, planlananla gerçekleşen arasındaki farkı oluşturan önemli etkenlerden biri...

DOĞRU STRATEJİ NASIL BELİRLENİR?

Doğru strateji belirlemenin temelinde, etkili yönetim anlayışı vardır. Şirket yöneticilerinin ortaya koyacakları bu yönetim performansı, beraberinde iyi planlamayı ve başarıyı getirir. Bunun için sadece iş süreçlerini iyi kurgulamak, takip etmek ve raporlamak yeterli değildir. İnsan kaynakları, pazarlama, finans gibi tüm yönetim fonksiyonlarının, öğrenme ve değişim ortamına uygun şekilde kurgulanması gerekiyor. Bu nedenle işletmemizdeki her bir bireyin liderlik yetkinliklerini pekiştirecek adımlar atmalıyız. Tabii bu çalışmaları yaparken önemli bir husus, değişim ve dönüşüm sürecinin öncelikle kendimizden başladığını fark etmemizdir. Kendi davranış kalıplarımızı değiştirmediğimiz sürece en mükemmel yönetim uygulamasını hayata geçirsek bile istediğimiz hedefe ulaşamayız.

Şirketler kriz ortamlarını iyi değerlendirmeli, önleyici tedbirlerini ve planlarını bu doğrultuda oluşturmalı. Bu süreçte şirketin, gelecek vizyonuna uygun senaryo oluştururken üç farklı perspektifi mutlaka dikkate alması gerekir. Bunlar; mevcut ekonomik ve konjonktürel şartlarda şirketin davranış modeli, bu şartların şirket aleyhine gelişeceği ortam ve tüm göstergelerin şirket lehine pozitif yönlü olduğu ortama ilişkin planları olmalıdır. Yönetim anlayışının bu doğrultuda dönüşmesi, beraberinde tüm birimler arasında uyum ve koordinasyonu getirir. Bu uyum, çalışanlar ve yöneticilerdeki liderlik ruhuyla pekiştiğinde doğru stratejiler ve iyi yönetimin ortaya çıkardığı hedeflere ulaşmak mümkün olur. Şirketlerin yönetimsel anlamda ortaya koyduğu davranış modelleri, toplumun şirkete bakış açısının dönüşmesine de önemli ölçüde katkı sağlar. Bu sayede şirketin itibarı, marka algısı mühim seviyede dönüşür. Böylece iyi bir işveren markası ve değeri inşa edilmiş olur. 

BÜTÜNSEL BAKIŞ AÇISI GELİŞTİRİLMELİ

İK şirketlerine baktığımızda; özellikle işe alımdan performans değerlendirmesine, şirket içi etikten oryantasyon ve eğitim süreçlerine kadar bir bütün halinde, tek noktadan ele almak, işletmelere iş gücü, zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Doğru şekilde geliştirilen şirket yönetim stratejileri, İK departmanlarının ve dolayısıyla şirketin ana çekirdeğinin tüm ihtiyaçlarını karşılar. Tüm bu bileşenler, şirketin hedeflerinde ön açıcı niteliğe sahip. Şirket içi yönetimi etkileyen tüm bileşenler doğru konumlandırıldığında finansal istikrar ve büyümenin önündeki set de kalkmış olur. 

DİĞER YAZILARI