Platin
PİYASALAR
Abdulkadir Karagöz
[email protected]

Bir İK çalışanında bulunması gereken nitelikler

Şirketin geleceğini şekillendiren İK departmanındaki yöneticiler ve çalışanlar, sıkı bir değerlenmeden geçirilmeli; böylesine ciddi bir rolü üstlenen birim şansa bırakılmamalı

Globalleşmenin ve buna bağlı olarak rekabetin hızla arttığı günümüzde, şirketleri orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaştıracak en önemli iki unsurun teknoloji ve insan kaynağı olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Teknolojik gelişmelerin iş yaşamını nasıl dönüştürdüğü, rekabet ortamındaki başat rolü açıkça ortada. Bununla birlikte insan kaynağının niteliğinin ve kalitesinin, teknolojiyle uyumlu bir şekilde ilerlediğinde büyük bir sinerji oluşturduğunu, bunun da başarıya ulaşmada belirleyici olduğunu görüyoruz.

Bir projeyi hayata geçirirken sahip olduğumuz kaynakları verimli kullanmaya ve oradan maksimum fayda elde etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de işin sonucunda ortaya çıkacak ürünün ve hizmetin toplumun her kesimine pozitif etki uyandıracak bir boyutta olmasını istiyoruz. Örneğin üretim hattında çalışan birtakım elemanımız ile finans yönetiminin başındaki yöneticilerimizin aynı bakış açısıyla işini sahiplenmesi ve ortak bir çaba göstermesi, iyi bir takım çalışması içinde olması gerekiyor. 

YETENEK YÖNETİMİ BAŞARI FAKTÖRÜ

İşyerimizde ekip bilinci, takım ruhu, ortak hedefler üzerine hayata geçirdiğimiz projeler ve uygulamalarla daha bilinçli bir ortam oluşturabiliyoruz. Ancak şirket hedeflerinin sonuca ulaşmasında en önemli unsur yine istihdam süreçleri oluyor. Bir işletmeyi başarıya ulaştıracak kilit role sahip çalışanların işe alımı, eğitilmesi, geliştirilmesi ve yeteneklerinden uygun bir şekilde yararlanılması sürecini kapsayan yetenek yönetimi kavramı, bugün insan kaynakları yönetiminde temel başarı faktörü haline geldi.

Seviyesi ne olursa olsun, bir işe alım söz konusu olduğunda yöneticilerin verdiği kararla birlikte insan kaynakları departmanları süreci başından sonuna kadar yürütüyor. Sadece işe alımla sınırlı kalmayan bu süreç, iş süresi ve işten çıkışa kadar devam ediyor. Bir anlamda sizi hedefinize taşıyacak yeteneğin ilk tanıştığı ve en son vedalaştığı birim İK oluyor. Dolayısıyla İK departmanlarında çalışan kişilerin istihdamı şirketler açısından en az yönetim kurulu üyeleri kadar değerli bir hal alıyor. 

Nitelikli İK çalışanı istihdam ederken temelde aramamız gereken özelliklerin başında aktif iletişim becerisi, iyi derecede okuma, anlama ve yorumlama becerileri ile üst yönetimle çalışan arasında köprü kurması, uzlaşmacı ve yapıcı olması geliyor. Temelde oluşturulan bu yetkinliklerin yanında insan psikolojisini ve davranışlarını iyi okuyabilmek ve sağduyulu olabilmek de İK çalışanının olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

ŞİRKETLER, DOĞRU İK POLİTAKALAR İLE FARK YARATABİLİR

Yapısı ve yönetim anlayışı nasıl olursa olsun, şirketlerin faaliyetlerine başlamadan önce İK politikaları ve ekiplerini doğru bir şekilde kurgulaması gerekiyor. Aksi halde aradığı yetenekle bir araya gelmesi neredeyse imkansız bir boyuta ulaşır. Böyle bir durumda da şirket içerisinde istediğimiz ekip ruhunu oluşturmakta, yönetmekte ve iş süreçlerini planlamakta ciddi sorunlar yaşayabiliriz. Ancak baktığımızda stratejik bakış açısına sahip olan, çalıştığı şirketi, yapılan işi, pazardaki zorlukları iyi anlayan, şirketinin bugün ve gelecekteki hedeflerine uygun olarak İK planlarını düzenleyen çalışanlara bugün hâlâ ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Bir anlamda şirketin geleceğini şekillendiren İK departmanındaki yöneticiler ve çalışanlar, sıkı bir değerlenmeden geçirilmeli; böylesine ciddi bir rolü üstlenen birim şansa bırakılmamalı. Aksi halde yetenekli çalışanların işletmeye çekilmesi ve işletmede tutulmasının giderek zorlaştığı bir ortamda faaliyet gösteren işletmeler, fark yaratacak çalışmalar, rekabetçi üstünlük ve başarıdan bir adım geride kalırlar.