Ufuk  Tarhan
YAZARLAR
1.08.2021 13:27:00

Yetenek açığı nasıl kapatılır?

Artık yetişkin eğitimi; en az çocuk ve genç eğitimi kadar kritik öneme sahip. Şirketler, çalışanların gelişim süreçlerine katkı sağlamak adına çok önemli yatırımlara imza atıyor.

Sanayi devrimi sonrasında kurulan devletler ve vakıflar, çoğunlukla istendiği gibi olamayan, yetemeyen-mesleki programlar; uzunca bir süredir ileri teknoloji, bilim, bilişim ve internetteki gelişmelere ayak uydurmak zorunda olan kurumların ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda. Üstelik yetersizlik yalnızca teknik bilgi, mesleki beceri, uzmanlık, vb. diye toparlayabileceğimiz 'hard skill' tarafında da değil. 'Soft skill' denilen gelişmiş kişisel özelliklerde de sıkıntı büyük. Hatta o tarafta daha büyük...

KURUM İÇİ AKADEMİLER

Hal böyle olunca son 30 yıldır yüksek rekabet ortamında giderek çok daha hızlı, çevik, dayanıklı, yaratıcı, yenilikçi olması gereken kamusal ya da özel sektör kurumları, şirketler ve sivil toplum örgütleri, çaresiz kendi başlarının çaresine bakmaya çalıştılar. Yetenek açığını kapatmak, yetenek havuzları oluşturmak, sektörel ihtiyaçlarına göre çalışanlar yetiştirmek amacıyla bizzat kendi bünyelerinde, farklı farklı eğitim merkezleri, kurslar, dersler, vb. başlattılar. Asli işlerini daha iyi yapabilmek için kurum içi mesleki, teknik ve kişisel gelişim içerikleri sunmak üzere 'eğitim bölümleri, akademiler' kurguladılar.

ÖĞRENEN VE GELİŞEN ORGANİZASYONLAR

Günümüzde Learning and Development (L&D) Organization-Öğrenen ve Geliştiren Organizasyonlar denilen yapılarda kurumsal akademiler ve farklı formatlardaki eğitim odaklı faaliyetler çoğunlukla insan kaynakları birimlerinin bünyesinde yer alıyor. Şirketler, son yıllarda potansiyel çalışanları olarak gördükleri üniversite öğrencilerini hatta liseleri de kapsama dahil ederek, çalışanların gelişimlerine katkı sağlamak konusunda çok önemli yatırımlara imza atıyorlar. Bu süreç uzun yıllar devam edeceğe benziyor. Çünkü 200 yıldır, üstelik pandemiye rağmen hâlâ değişemeyen eğitim sisteminin toparlanması ve devrimsel ataklar yapması zaman alacak. Artık yetişkin eğitimi; en az çocuk ve genç eğitimi kadar kritik öneme sahip.

ÇABA ÇOK AMA MEMNUN OLAN PEK YOK

Ortalıkta bunca çaba olmasına rağmen Gallup'un bir araştırmasına göre 10 çalışandan yalnız 4'ü iş yerlerinde yeterli, tatminkâr gelişim olanağı bulabildiğini belirtmiş. Yöneticilerin kurumsal eğitimlerin verimsizliğine, çalışanlarda somut değişimler gözlenmediğine ve pek de bekledikleri gibi gelişmeler sağlanamadığına dair şikayetleri de hiç azalmamış, aksine artmış.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

1-Çalışanların beceri kazanmasına ve yenilenmesine (training-upskilling-reskilling) olanak sağlamak en önemli gündem maddesi olacak.

2-Sağlanan olanakların gerçekten kullanılabilmesi ve fark yaratabilmesi için çalışanlara; eğitim alacak, dinlenecek ve sindirecek zaman sağlanması, iş-hayat dengesinin gözetilmesi gerekecek. 'Usta-çırak' ilişkileri ise çok daha fazla önem kazanacak.

3-Mevcut durum ve gelecek için gerekli olan/olacak yetkinlik ve görev envanterleri yapay zeka yardımıyla dinamik olarak sürekli hazırlanacak. Holistik performans kriterleri oluşturulacak.

4-Oyunlaştırma, simülasyon, deneyim sağlayan uygulamalar; eğitmen odaklı ya da statik/sınıf eğitimlerinin yerini alacak. Eğitimlerde başta online, sanal gerçeklik, hologram vb. olmak üzere teknolojinin tüm olanaklarından yararlanılacak.

5-Her açıdan hibrit yapılar oluşacak. Mesela robotlar insanları, insanlar da robotları eğitecek ve hızla birlikte çalışmaya alışacaklar.

DİĞER YAZILARI