USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%
Ufuk  Tarhan

YAZARLAR

1.02.2024 11:43:00

İHRACATA KARBON VE BLOK ZİNCİR ETKİSİ

Küresel pazarlarda rekabet edebilmek için şirketler ve hükümetler artık çevresel hedefler ve teknolojik yeniliklerle uyumlu stratejiler geliştirmek zorunda... Bu yazımda 2024 ve sonrasında ihracat hedef ve stratejilerinin; karbon nötr, net sıfır, sıfır emisyon hedeflerinden ve blok zincir teknolojilerinden neden ve nasıl etkileneceğine değinecek ve yapılması gerekenleri listeleyeceğim.

GELECEĞE YÖN VERECEK FAKTÖRLER

Öncelikle tanımlardan başlayalım... Ne, ne demek açıklaması ile başladım. Çünkü bundan sonra bu faktörlerin her biri dünya çapında rekabet, ticaret ve ihracat stratejilerinin şekillendirilmesinde belirleyici role sahip olacak. O yüzden çok iyi anlaşılmaları ve uygulanmaları gerekiyor.

Karbon nötr: Karbon salımlarının, karbon çıkarımı veya dengeleme yoluyla dengelenmesi.

Net sıfır: Tüm sera gazı emisyonlarının azaltılması.

Sıfır emisyon: Kaynak veya süreçten hiçbir emisyonun olmaması.

Blok zincir: Merkezi olmayan, dijital defter teknolojisi. Dijital transformasyonda tepe nokta.

İHRACATTAKİ YENİ BELİRLEYİCİLER

2024 ve sonrasında çevresel hedefler ile teknolojik gelişmelere ayak uydurmak, ihracat politikaları üzerinde yüzde 100 etkili olacak. Karbon nötr ve net sıfır hedefleri, şirketlerin ve hükümetlerin uluslararası pazarlara yaklaşımını yeniden şekillendirecek. Sıfır emisyon hedefine sahip ürün ve hizmetler, uluslararası pazarlarda farklılaşma ve rekabet avantajı sağlarken blok zincir teknolojisine geçemeyenlerin dünya ticaretine entegrasyonu, işlevselliği ve rekabetçiliği kalmayacak. Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Kyoto Protokolü, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş olan sürdürülebilirlik performans kriterlerine, yasal düzenlemelere uymak artık çevresel bir sorumluluk olmanın ötesinde en temel ticari başarı kriteri haline gelecek.

BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİ

Blok zincir teknolojisi; ihracat stratejilerinin rekabet gücünü artırmada, tedarik zincirlerinde şeffaflığı ve izlenebilirliği artırdığı için uluslararası ticarette güven ve uyum sağlamanın en kritik aracı olacak. Daha doğrusu, blok zincir teknolojisine geçmemiş herhangi bir ihracatçının sisteme entegrasyonu ve rekabet avantajı sağlaması mümkün olamayacak. Ayrıca, blok zincir, yeşil finansman ve karbon kredi ticaretini kolaylaştırarak, çevresel sürdürülebilirlikle uyumlu ticaret fırsatlarını genişleteceği için şirketlerin ve hükümetlerin uluslararası pazarlarda yer almaları için çevre dostu ihracat stratejileri uygulamaktan başka çareleri kalmayacak.

"Her geçen gün daha da rekabetçi hale gelen dünya ticaretinde ve yükselen çevresel bilinçlenme çağında, ihracat stratejilerinin de hızla değişen uluslararası kurallara göre yeniden yapılandırılması gerekiyor"

YAPILMASI GEREKENLER

* Çevresel standartlara uyum sağlayarak ve sürdürülebilir kaynaklar kullanarak sürdürülebilir uygulamaları benimseyin.

* Blok zincir teknolojisine yatırım yaparak tedarik zincirlerinin şeffaflığını ve izlenebilirliğini artırın.

* Sürekli değişen pazar koşullarına uyum sağlamak için inovatif çözümler geliştirin.

* Karbon nötr ve net sıfır hedeflerine ulaşmak için somut adımlar atın.

* Çalışanlarınızı ve iş ortaklarınızı çevresel düzenlemeler ve teknolojik yenilikler konusunda eğitin.

* Küresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapın.

* Yeşil finansman ve karbon kredi ticaretini destekleyen yenilikçi finansman modellerini benimseyin.

DİĞER YAZILARI