USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN ONS

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%
Ufuk  Tarhan

YAZARLAR

5.10.2022 13:33:00

‘Bizim Ortak Ajandamız- Our Common Agenda' Nedir?

Birleşmiş Milletler'in 2015'te oluşturduğu ve dünyaya ilan ettiği, hepimizin uymak zorunda olduğumuz, 17 maddelik 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri/Amaçları (SKH)' listesi var. Dünya çapında ve ülkemizde yapılan onca iletişim çalışmasına rağmen, hâlâ kaç kişi farkında?

DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN

Dünya geneli için çok önemli, kritik bir manifesto, deklarasyon niteliğindeki SKH; şimdi ve gelecekte insanlar ve gezegen için barış ve refah içinde yaşamı sürdürebilmek ve sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için 2030'a kadar yapmamız gerekenleri içeriyor. 17 maddenin hepsi birbiri ile yakından ilintili ve hayati öneme sahip.

ÖNE ÇIKAN 12 HIZLANDIRICI MADDE

Birleşmiş Milletler ve yürürlükte olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 75'inci yılda gözden geçirildi. Bir nevi ara rapor niteliğindeki 'Bizim Ortak Ajandamız-Our Common Agenda' adlı, 12 maddeden oluşan önceliklendirme listesi yayınlandı.

1- Kimseyi arkada bırakma: 4 milyar savunmasız kişiye sağlık hizmetleri ve temel gelir güvencesi içeren evrensel sosyal koruma sağlanmalı.

2- Gezegenimizi koru: SKH hedeflerinden çok uzağız. 2023'te dünya liderleri bir araya gelmeli ve hızlanmak için etkin aksiyonlar için harekete geçilmeli.

3- Barışı teşvik et, karmaşayı önle: Stratejik riskler azaltılmalı (nükleer silahlar, siber savaş, otonom silahlar). Kadınlar, çocuklar, dezavantajlı kişiler, bölgeler ve uzay güvenliği sağlanmalı.

4- Uluslararası hukuka uy, adaleti sağla: İnsan hakları, göçmen hakları, vatansızlık, fiziksel ve online sınırlar, internetin temel insan hakkı olması, vb. sorunları aşmak için uluslararası hukuk ve haklar kapsayıcı şekilde yeniden düzenlenmeli.

5- Kadınları ve kız çocuklarını her şeyin merkezinde tut: Kadın ve kızlar için acil eylem planı oluşturulmalı, şiddet sonlandırılmalı. 'Cinsiyet eşitliği' en tepede önceliklendirilmeli.

6- Güven oluştur: Yolsuzluk sonlandırılmalı, vergi yasalarında çağa ve geleceğe uygun reformlar yapılmalı. Şeffaf olunmalı, kamuoyu doğru ve dürüstçe bilgilendirilmeli.

7- Küresel dijital ilkelere uy: Herkes internete bağlanmalı ve kesintiler önlenmeli. Veri, insan haklarını ve mahremiyeti gözeterek korunmalı. Online vatandaşlık sistemi oluşturulmalı, yapay zeka düzenlemeleri teşvik edilmeli.

8- Birleşmiş Milletler'deki etkinliğini artır: Birleşmiş Milletler 2.0'da 'değişimin beşlisi' olarak bilinen yenilik, veri, stratejik öngörü, sonuç odaklılık ve davranış bilimi alanlarına odaklanılmalı.

9- Sürdürülebilir finans sağla: SKH'ye göre yeni, gelecekçi iş modelleri kurgulanıp uygulanmalı. Borçlanma şekilleri değiştirilmeli, adil ticaret sistemi kurulmalı.

10- Paydaşlık ilişkilerini güçlendir: Hem Birleşmiş Milletler'in kendi yapısı ve örgütüyle hem de üye ülkelerle daha fazla iş birliği içinde olunmalı.

11- Gençleri dinle ve onlarla çalış: Gençleri politikaya, yönetime katılmaya teşvik edilmeli, önlerindeki yasal engeller kaldırılmalı.

12- Hazırlıklı ol: Olası küresel krizler, doğal afetler, salgın ve sağlık sorunları için önlemler alınmalı, kriz yönetim planları yapılmalı.

DİĞER YAZILARI