PİYASALAR
Tülay Mutlu Dölen

İnovasyonda kadının gücü

Uluslararası araştırmalarda yer alan verilere göre kadınların iş hayatına daha fazla katılımı hem şirketlerin hem de ülkelerin ekonomik performansını artırıyor. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 32,2, OECD ortalaması ise yüzde 63.

Dünyada ve Türkiye’de kadınların iş hayatında daha aktif rol üstlendikleri, karar verici konuma geldikleri ve şirketlerin yönetim katında artık daha çok kadın yöneticinin yer aldığı bir dönemdeyiz. Özellikle teknoloji, medya ve sağlık başta olmak üzere birçok sektörde kadın liderlerin yükselişte olduğunu görüyoruz. Kadınların iş dünyasında yer alması konusunda yakalanan bu başarı elbette çok değerli ancak, bu konuda alınacak çok yolumuz olduğunu da unutmamak gerekiyor.

KADININ GÜCÜ ARTIYOR

Global ekonomide kadın tüketicilerin oluşturduğu pazar, Çin ve Hindistan’ın toplamının iki katına eşit. Kadınlar, global tüketici harcamalarının 20 trilyon dolarlık kısmına hükmediyor. Dünyada özel sektörün yüzde 25’ini kadın patronlar yönetiyor. Bu da yılda yaklaşık 13 trilyon dolar gibi bir ciroya karşılık geliyor. Bu veriler şunu gösteriyor, günümüz kadını sadece tüketici olarak değil; aynı zamanda çalışan ve işveren olarak da ekonomide giderek güçlenen bir yere sahip. Uluslararası araştırmalarda yer alan verilere göre kadınların iş hayatına daha fazla katılımı, hem şirketlerin hem de ülkelerin ekonomik performansını artırıyor. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 32,2, OECD ortalaması ise yüzde 63. Türkiye, OECD ortalamasına ulaşırsa; Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın 2025 yılında da yaklaşık yüzde 20 oranın- da artması mümkün. Eğitim durumuna göre iş gücüne katılım oranına bakıldığında, kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne daha fazla katıldıkları  gözlemleniyor. Üst düzey yönetim kadrosunun yüzde 20’den fazlası kadın yönetici olan şirketlerin, son yıllarda diğer şirketlerden daha fazla büyüme kaydettiği görülüyor.

KADIN YÖNETİCİLER DAHA MI YENİLİKÇİ?

Yapılan bazı araştırmaların sonuçlarına göre, yenilikçilik anlamında kadınlar ve erkekler arasında gözle görülür bir farktan söz edilemiyor fakat yine yapılan araştırmalar; kadınların problem çözme, detaycılık, empati gücü ve çok yönlü düşünebilme gibi konularda sahip oldukları doğal yeteneğin, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirme de oldukça etkili olduğu göze çarpıyor. 

Özellikle de yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde kadınların içgörülerinin çok daha güçlü olduğu bir gerçek. İş dünyasında kadınların gücü arttıkça, çok daha ‘yenilikçi’ ve ‘yaratıcı’ bir piyasanın oluşacağını söyleyebiliriz.

KENDİ POTANSİYELİNİZE İNANIN

Kariyerinde yükselmek ve yönetici kademelerine gelmek isteyen kadınlar, her şeyden önce özgüvenlerini güçlendirmeli, kendisine yeterli zamanı ayırmak koşuluyla çok çalışmalı, çok öğrenmeli, bilgi birikimini sürekli artırmaya odaklanmalı, sorumluluk almaktan korkmamalı, her tecrübeyi belirlenen hedef için bir kazanım olarak değerlendirmeli, sorgulayıcı olmaktan kaçınmamalı, iş-özel yaşam dengesini her zaman kurmalı ve en önemlisi önce kendi potansiyeline kendisi inanmalı.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve yenilikçi ruhlarını iş hayatına tam anlamıyla yansıtabildikleri ve iş dünyasında seslerini çok daha güçlü bir şekilde duyurabildikleri nice Kadınlar Günü’ne…