PİYASALAR
Tülay Mutlu Dölen

Dijital pazarlama turizmin olmazsa olmazı

Turizm sektörü son 10 yılda hem dünyada hem de Türkiye'de büyük bir büyüme gösterdi. 2018 yılında dünyada seyahat eden kişi sayısı 1,4 milyarı aştı, 2019 yılında bu rakamın 1,5 milyar seviyesine ulaşması bekleniyor. Türkiye ise 2018 yılında ziyaretçi sayısını %22 oranında artırarak dünya turizmine oranla 3 kat daha fazla büyüme göstermiştir. Avrupa pazarından gelen veriler Türkiye'nin 2019 yılını rekorla kapatacağını gösteriyor

Bu büyümenin önemli faktörlerinde biride pazarlama stratejisinin yeniden kurgulanması ve yeni turizm şekillerinin ortaya çıkışıdır. Nedir bunlar, her seviyede otel ve tatil köylerinin sayısının artması, inanç turizmine yapılan yatırımlar, Sağlık turizmine yönelik dünya çapında yapılan tanıtımlar, devletin üst makamlarının Afrika ve Orta Doğu Ülkelerine yaptıkları seyahat ve dolayısıyla beraberinde gelen tanıtımlar, Türk dizi ve filmlerinin birçok ülkeye satılması ve dizilerin çekildiği mekanların ve sanatçıların o ülke vatandaşları tarafından ziyaret edilmek istenmesi, yeni açılan marina ve limanlar, gastronomi alanındaki yatırımlar, yapılan konut inşaatları ile yabancıların Türkiye’de daire ve ev satın almasına özendirilmesi, belgeseller, spor organizasyonları, toplantılar, fuarlar ve daha birçok faktör.

Turizm birçok ülke için ekonomik gelişimin sağlanmasında önemli rol oynayan sektörlerin başında gelmektedir. Turizm potansiyeline sahip ülkeler turizmden daha fazla pay alma çabası ile her yıl yoğun bir rekabete girmektedir. Yaşanan bu rekabet sadece ülkeler arasında değil bölgeler arasında hatta daha yoğun bir şekilde işletmeler arasında da yaşanmaktadır.

Rekabetin yoğun olduğu bu dönemde turizm, pazarlanması adına birçok farklı yolun denendiği ve yılın her anı tüketicilerle aktif iletişime geçilmesi gereken bir sektördür. Turları organize eden ve satan tur operatörleri ve seyahat acentelerinden ulaştırma şirketlerine, konaklama tesislerinden yeme-içme sektörüne ve hatta oto kiralama şirketlerine kadar, turizmin bir çok alt unsuru çokuluslu şirketler vasıtasıyla uluslararası hale gelmiş ve geniş çaplı bir tedarik zinciri kurmuştur. Ancak sürecin en önemli faktörü, bu turizm sektörü unsurlarının her birinin öncelikle kendilerini tanıtmak, daha sonrasında sektör içerisindeki paydaşlarını ön plana çıkarmak adına, daha etkin, daha gelişmiş ve daha fazla kitleye ulaşacak pazarlama stratejilerini geliştirmelidir.

Teknolojinin gün geçtikçe gelişmesi, mesafelerin ve seyahat sürelerinin kısalması, konforlu seyahatlerin yapılabilmesi, destinasyonların çeşitlilik göstermesi, insanların gelir düzeyindeki artış gibi pek çok etken sonucu insanların turizm faaliyetlerine olan eğilimleri giderek artış göstermektedir. Bu durum neticesinde seyahat acentaları turizm talebindeki artışa cevap vermeye çalışarak, tanıtım faaliyetleri aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmak ve satışlarını artırmak amacıyla çalışmalar sürdürmektedir.

Doğru reklam ve tanıtım stratejisinin firmaların bilinirliğinin artmasında, rekabet ortamında ayakta kalabilmesinde ve geniş müşteri kitlelerine hızlı ve kolay ulaşabilmesindeki önemi yadsınamaz boyuttadır. Bu bağlamda firmaların gelecekte de var olup, başarılarını sürekli kılmak için reklam faaliyetlerine gerekli bütçeyi ayırmaları ve stratejik plan ve politikalar geliştirerek faaliyetlerini sürdürmeleri büyük önem arz etmektedir.

Marka bilinirliğini artırmak için için geleneksel medya

Markalar gerek ulusal gerekse de uluslararası turizm pazarından pay alabilmek için geleneksel pazarlama araçları (gazete, radyo, televizyon ve dergi) gibi iletişim araçlarından faydalanmaktadır. İşletmeler mevcut müşterileri ile iletişimi sürdürmek, potansiyel tüketicilere ulaşmak, güven vermek, bilinirliklerini arttırmak, marka imajlarını korumak adına geleneksel medyada reklamlarını kullanmaktadır.

 Dijital Pazarlama, Turizm Sektörünün Olmazsa Olmazı

Geleneksel pazarlama yöntemlerine paralel olarak teknolojik gelişmelere her sektör olduğu gibi turizm sektörü de ayak uydurmak zorunda. Özellikle sosyal medya araçlarını en verimli şekilde kullanıyor olmaları çok önemli.  Tüketici yapmak istediği bir seyahati planlarken ilk başvurduğu mecranın sosyal medya olması ve bu durumun gün geçtikçe daha fazla dijital platformlar üzerinden şekillenmesi sayesinde, dijital pazarlamanın tüketici tercihlerini etkilemedeki rolü oldukça önemli. Dijital pazarlamayı profesyonel olarak kullanan turizm firmaları müşterilerden gelen geri bildirimleri veya karşılaştıkları sorunları dinleyip müşterilerle daha yakın ilişki kurabiliyor ve bu durum onları sektörde tercih edilen firma konumuna getiriyor.