Serhat Özeren
YAZARLAR
1.07.2020 17:19:00

Yapay zeka algoritmaları, dijital geleceğin temelini kusursuz bir şekilde atıyor

Gelecek iş modellerinde rekabetin sağlanması, verimlilik ve sürdürülebilirlik için algoritmalar vazgeçilmez ve önemli bir altyapı oluşturacak.

Dijital dönüşüm, e-dönüşüm ve internet hayatımızın tam odağında. Bundan sonra, daha da fazla olacak gibi gözüküyor. Yeni iş kolları, teknolojiler ve elektronik ürünlerin içerisinde mutlaka algoritmalar bulunacak. İş modellerinde de algoritmalardan fazlasıyla faydalanılacak. Bu algoritmalar sayesinde ise stratejiler oluşturulacak. Stratejik iş planlarında da algoritmalardan destek alınacak. Geliştirilecek yeni ürünlerde, sistemlerde, iş modelleri ile stratejilerinde de yapay zekadan ve altındaki algoritmalardan fazlasıyla faydalanacağız.

YARININ DİJİTAL DÜNYASI

Yapay zeka, yaşadığımız geleneksel dünyayı dijital bir boyuta taşıyıp dönüştürürken geleceğin temellerini de özenli bir şekilde atıyor. Geleceğin dijital dünyası, yapay zeka ile yükselirken bu teknolojiyi daha iyi özümseyebilmek için algoritmalar üzerine eğilmemizde fayda var. Yapay zeka teknolojisinin 1950’li yıllarda Alan Turing ile başlayan serüveni, Turing’in İkinci Dünya Savaşı sırasında soyut matematik ve kriptoloji çalışmalarından elde ettiği tecrübeyle, İngiliz Hükümeti tarafından Naziler’in kırılamaz dediği ‘enigma’ haberleşme ağını kırmakla görevlendirilmesiyle başlamıştı. Turing tarafından başarıyla tamamlanan bu ‘imkansız’ görev, Turing’in aklında ‘makineler düşünebilir mi?’ sorusunu yaratmıştı. Bilgi işleme gücünü kullanarak çok büyük miktarda veriyi eş zamanlı olarak işleyebilen yapay zeka teknolojisi, bu sayede bilgisayarlara insan gibi düşünme, analiz ve hareket etme gibi yetenekler sağlar. Yapay zekanın işleyişini sağlayan algoritma ise bir bilgisayarın az önce belirttiğimiz davranışları sergileyebilmesi için geliştirilen programlar bütünüdür. Bu algoritmalar sayesinde bilgisayarlar kendisinden istenen herhangi bir işlemi rahatlıkla yerine getirebilirler. Yapay zeka algoritmaları ile öğrenme ve analiz edebilme yetisine sahip olan bilgisayar ve sistemler, ellerindeki verileri sezgisel, duyusal ve görsel olarak işleyerek elde edilen verileri, en iyi performansı almak için kullanır. Makine ve derin öğrenmenin temelini de oluşturan yapay zeka algoritmaları, gelecek iş modellerinde rekabetin sağlanması, verimlilik ve sürdürülebilirlik adına vazgeçilmez ve önemli bir altyapı oluşturacak. Halihazırda birçok sektörde kullanılmaya başlanan algoritmalar, dönüşümlerini tamamlamak zorunda olan şirketlerin üretim planlama ve satış süreçlerinin de vazgeçilmez bir unsuru olacak.

ALGORİTMA TASARIMI ÖNEM KAZANACAK

Bu konuda çalışma yapan gençlerimizin de kuluçka merkezlerinde, yatırım projelerinde ve Ar-Ge projelerinde mümkün olduğunca kendi öz tasarladıkları algoritmaları kullanmaları önem kazanacak. Birçok ürünün en önemli özelliği haline geleceğini de bilmeliler. Ürünün dizayn, tasarım, işlevsellik ve müşteri kabulü için içerisinde kullanılan algoritmalar da müşteri tercihi için önemli bir faktör olacaktır. Yalnızca hazırlanan özel algoritmalardan çok ciddi katma değer oluşturarak yatırım almaları da olası olacaktır. Gelecekte sensörler vasıtasıyla gıda ve tekstil ürünlerinde bile algoritmalar kullanılacak. Tasarım süreçlerinde ve elektronik ürünlerin tamamında kullanılacağını ise rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle, yeni ürün ve hizmet geliştiren girişimcilerin, algoritma tasarımını da eş değer olarak görmelerini ve bu konuda yatırım fırsatlarını iyi değerlendirmelerini tavsiye ederim.

 

DİĞER YAZILARI