Serhat Özeren
YAZARLAR
1.02.2021 12:41:00

Teknoloji ve yeni müşteri yapıları

Artık yeni bir müşteri odağımız oluştu. Her ürünü teknolojik olarak değerlendiren, bilinçli, biraz da ekstra özellikleri planlayan bir müşteri grubu. Alacağı ürünü ihtiyaçlarıyla beraber IOT (nesnelerin interneti), teknik özelliklerinin yanında diğer ürünlerle ve canlılarla, çevreyle olan etkileşimini düşünen ve planlayan müşteriler

Teknolojinin sosyal ve kurumsal hayatın içine bütünüyle entegre olmasıyla birlikte büyük değişimler ve farklılıklar ortaya çıkmaya başladı. Geleneksel yöntemlere bağlı olarak alışkanlık haline gelen birçok konu, teknolojinin yarattığı sınırsız imkanlar sayesinde çok hızlı bir şekilde değişiyor. Geçmiş yıllarda gerek sosyal hayatın akışı içerisinde gerekse kurumsal hayatın işleyişinde belirli kalıplar ve standartlar dahilinde değerlendirebileceğimiz birçok konu, teknolojinin ve internetin meydana getirdiği birliktelikle farklı bir değerlendirmeyi zorunlu hale getirdi. Artık yeni bir müşteri odağımız oluştu. Her ürünü teknolojik olarak değerlendiren, bilinçli, biraz da ekstra özellikleri planlayan bir müşteri grubu. Alacağı ürünü ihtiyaçlarıyla beraber IOT (nesnelerin interneti), teknik özelliklerinin yanında diğer ürünlerle ve canlılarla, çevreyle olan etkileşimini düşünen ve planlayan müşteriler. Bu tür müşterilerin beklentilerini karşılayabilmek gittikçe zorlaşmakla beraber, Ar-Ge yatırımlarına ve inovasyona önem veren, üreticilerin önünü açan, rekabet gücünü arttıran yaklaşımlar ağırlık kazanıyor.

EŞ ZAMANLI İLETİŞİME BAĞLI DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ

Kişiler arası iletişimin sanal iletişimle beraber anılması ve ortaya çıkan kavram kargaşası bir yana bırakılacak olursa, insanların birbirleriyle olan iletişimlerinde internetin olanaklarından faydalanmaları ve eş zamanlı iletişime bağlı olarak ortaya çıkan davranış değişikliği, iletişimin ve iletişimin etkilediği tüm disiplinlerin yeniden değerlendirilmesine yol açtı. İnternet teknolojilerinin ve yeni medya olarak adlandırılan medya kanalının tüm süreçleri yeniden düşünmeye ve düzenlemeye sevk etmesi neticesinde, kurumsal hayatın topyekûn bir şekilde strateji değişikliğine gitmesi bir gereklilikten daha çok ya da rekabet şartlarının dayattığı sistemsel bir uygulamanın ötesinde bir zorunluluk haline geldi. Teknolojideki değişimlerle beraber yeni pazarlama yolları da ortaya çıkmaya başladı. Artık eski tüketici odaklı yaklaşımlar yerine beğen odaklı yaklaşımlar pazarlama ve iletişim stratejilerini belirliyor. Bir ürünü almadan önce özellikle teknik özellikler, internet ve önceki tecrübelerden faydalanarak inceleniyor. Ürün yorumları, mağaza yorumları gibi birçok kriter işin içine girmiş durumda…

360 DERECE MÜŞTERİ ODAKLI TEDARİK ZİNCİRİ KURGULANMALI

İşte tüm bu işletme fonksiyonlarının bir şekilde başarıya ulaşabilmesi ve en efektif şekilde kurgulanabilmesi, pazarlama fonksiyonunun ortaya koyacağı çalışmalara ve uygulamalara bağlı… Hedef kitleye ulaşabilmek ve onları satın alma davranışına yöneltebilmek için tüm süreçlerin ‘organizasyon şefi’ olarak pazarlamayı konumlandırabiliriz. Her ne kadar sürecin sonuç kısmı satış olarak gözükse de, satışa götüren tüm süreçleri planlayan ve o yolun taşlarını döşeyen pazarlamadır. Ürünün teknolojik olarak iyi olması da artık yeterli gözükmüyor. Tam bir 360 derece müşteri odaklı tedarik zincirinden bahsetmemiz gerekiyor ve bu tedarik zincirinin her anı artık müşteriler/tüketiciler tarafından izlenebilen müdahale edilebilen yapay zekaların kol gezdiği bir yapıya doğru hızla evriliyor. Artık çok klişe bir deyiş olan ‘geleceği bilişim belirleyecek’ kavramı tüketici alışkanlıkları, pazarlama, lojistik ve satış süreçlerinin hepsinde etkili olacak.

DİĞER YAZILARI