PİYASALAR
Serhat Özeren
[email protected]

Kazanan ülkemiz olsun!

Yeni dönemde ranta dayalı değil, teknolojiye dayalı seçim vaatleri kazanacak. Seçimlerde akıllı belediye sistemlerini, karar destek sistemlerini, akıllı şehircilik kavramlarını ve özellikle gençleri hedefleyen internet kullanımını teşvik eden, ulaşılabilir, erişilebilir hizmetler sunan adayların şansının daha yüksek olacağını düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da seçime gidileceğini açıklaması ile ülke olarak seçim havasına hızlı bir giriş yaptık. 24 Haziran’a kadar bol bol seçim kritikleri yapılacak, yazılıp çizilecek. Ülke olarak hızlandırılmış, yoğun bir propaganda dönemi yaşayacağız. Hazır seçim konuşulmaya başlamışken biz biraz daha ileri bakalım. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 2019’da yapılacağı duyurulan yerel seçimlere ilişkin öngörülerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.  Teknolojinin gelişmesiyle beraber, ‘belediyecilik’ kavramı da dünyada hızla değişiyor. Yeni dönemde ranta dayalı değil, teknolojiye dayalı seçim vaatleri kazanacak. Seçimlerde akıllı belediye sistemlerini, karar destek sistemlerini, akıllı şehircilik kavramlarını ve özellikle gençleri hedefleyen internet kullanımını teşvik eden, ulaşılabilir, erişilebilir hizmetler sunan adayların şansının daha yüksek olacağını düşünüyorum. Dünya giderek kentleşiyor; eş zamanlı olarak kentleşme ekonomik büyümeyi tetikliyor ve yetenekler için bir çekim alanı haline geliyor. Aynı zamanda şehirler büyüdükçe sürekli olarak toplumsal sorunlara maruz kalıyor. İşsizlik ve suçlar bir çözüm gerektiriyor, enerji verimliliği ihtiyacı daha da acil hale geliyor, nüfusun artması şehrin altyapısı üzerinde büyük baskı oluşturuyor ve kamu yetkililerinin daha az kaynakla daha çok iş yapmaları gerekiyor.

YAŞANABİLİR ŞEHİRLER İÇİN AKILLANACAĞIZ

Teknoloji, şehirler tarafından yıllardır kullanılıyor. Dönüşüme yol açan teknolojilerin, şehirlerin sorunlarını çözme potansiyeline sahip olması, teknolojinin kullanım hızını da giderek artırıyor. Bunun sonucu olarak kentsel alanlar, ‘akıllı şehirlere’ dönüşüyor. Yenilikçi teknolojiler, yaşanan bu döşümün itici güçlerinden yalnızca birini oluşturuyor. Akıllı şehirlerin ikinci önemli ayağı ise akıllı çözümlerin can damarı olan, ‘veri’. Şehir sakinlerinin gerçek ihtiyaçlarına değinebilecek ve onlar tarafından anlamlı bulunacak akıllı çözümleri yaratmak için verinin gücünden faydalanılması önemli bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. IoT, yani nesnelerin internetinin ve mobil çözümlerin gelişmesi, telekomünikasyon hızlarının artmasının temel amacı ise akıllı şehirlerde yaşayan insan refahının, konforunun artması, daha hızlı ve pratik çözümlere kavuşturulmasına dayanıyor. Akıllı şehirciliğin bir diğer önemli kısmı ise enerji verimliliğine yani daha az enerji tüketimi ve çevreye duyarlılığa dayanıyor. Araç optimizasyonu, doğru route planlaması, toplu taşımacılık, akıllı ulaşım teknolojileri karbon emisyonunu azaltan etkilerin başında geliyor. Daha yaşanabilir şehirler için akıllanacağız, akıllı şehircilik kavramını benimseyeceğiz.

TEKNOLOJİ ŞEFFAFLIĞI ARTIRIR, DEMOKRASİYE KATKI SAĞLAR 

Yeni dönemde belediye başkan adaylarının seçim bildirilerinde, akıllı şehirciliğe önem veren ve buna yönelik yapılacak projelerin yer aldığı seçim propagandalarını umarım görürüz. Umuyorum ki, daha sonraki seçimlerde ise teknolojiye duyarlı, akıllı şehircilik kavramını seçim bildirisinde en üst yerlere taşıyan adayları da e-oy ile internet üzerinden ve/veya kiosklar üzerinden hatta mobil uygulamalar üzerinden seçebiliriz. Teknoloji şeffaflığı artırır, demokrasiye katkı sağlar, bürokrasiyi azaltır ve uygunsuz durumları da ortadan kaldırır. Diğer bir deyişle şaibeli durumlar azalır. Daha huzurlu ve sürdürülebilir, konforlu bir yaşam sunar. 

Kentsel hafızayı artırmak, tarihi dokuya sahip çıkmak için de teknolojiye ihtiyacımız var. Denetim, risk yönetimi, acil durum haberleşmesi ve daha sayamayacağım birçok hizmet de akıllı şehirciliğin içerisinde bulunmaktadır. Teknolojiyle kazanan şehirlerimiz, ülkemiz ve insanlarımız olsun. 24 Haziran seçimlerine ilişkin çok fazla analiz yapılacaktır. Ben farklı bir bakış açısı, bir öngörü ortaya koymaya çalıştım. 24 Haziran seçimlerinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını dilerim. Kazanan ülkemiz olsun!