Serhat Özeren
YAZARLAR
2.02.2020 14:23:00

Engelleri yok eden yenilikçi teknolojiler

Teknolojinin eğitimden sanayiye hayatın her alanının ayrılmaz bir parçası haline geldiği gerçeğinden hareketle, toplumun farklı kesimlerinin teknolojik gelişmelerden eşit şekilde yararlanması gerektiği inancını taşıyorum.

Dünya, başta teknoloji olmak üzere her alanda hızlı bir değişim, dönüşüm süreci yaşarken elbette ki konuşulan konular, kavramlar da bundan payını alıyor. 21. yüzyılda önemi artan, hem ülkemizde hem de dünyada farklı alanlarda etki alanı genişleyen ve tartışılmaya başlanan ‘filantropi’ konusu, Platin’in şubat sayısının ana gündem maddesi. Türk Dil Kurumu (TDK) ‘filantrop’ kavramını ‘insansever, insanların iyiliği için çalışan kimse’ olarak yorumluyor. Filantropiye kavram olarak yeni aşina olmaya başlasak da aslında ‘aktivist’ olarak tanımladığımız kişiler ve sivil toplum kuruluşları uzun yıllardır eğitim, sosyal refah, sağlık ve kültür-sanat gibi alanlarda insanlığın iyiliği için farklı yöntemler kullanarak varlıklarını sürdürüyor, seslerini bir şekilde duyuruyor. 

TEKNOLOJİ VE FİLANTROPİNİN KESİŞME NOKTALARI

Çok geniş bir yelpazede ele alınacak bir konu ancak ben teknoloji ve filantropinin kesiştiği noktalardan bahsedeceğim. Çünkü, teknolojinin eğitimden sanayiye hayatın her alanının ayrılmaz bir parçası haline geldiği gerçeğinden hareketle, toplumun her kesiminin teknolojik gelişmelerden eşit şekilde yararlanması gerektiği inancını taşıyorum. Engellilerin hayat kalitesini yükseltmeyi amaçlayan inovasyonların, farklı engel gruplarına yönelik olarak geliştirilen ve engellilerin hayatını kolaylaştıracak pek çok teknolojinin var olmaya başladığını ifade edebilirim. 

"TEKNOLOJİ, ENGELLİ BİREYLERİN HAYATLA ARALARINDAKİ MESAFEYİ KAPATIYOR"

Birçok kurum ya da kişi; teknolojiyi insanlığın yararı için kullanmaya başladı bile. Kendisi de görme engelli olan yazılım mühendisi Saqib Shaikh tarafından geliştirilen, engelli bireyler için nesneleri ve metinleri anlatan bir yapay zeka uygulaması önemli örneklerden sadece biri… Engellilerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen akıllı baston, işitme engelli çocuklar için tasarlanan iki dilli hikaye kitabı, merdiven çıkabilen tekerlekli sandalyeler, fiziksel engelliler için geliştirilen online harita gibi yenilikçi teknolojiler engelsiz yaşama önemli katkılar sağlayan işlerden sadece bazıları. Microsoft’un yazılım mühendisi Saqib Shaikh, Türkiye’de katıldığı bir filantropi seminerinde şunları söylüyor: “Teknoloji, engelli bireylerin hayatla aralarındaki mesafeyi kapatıyor. Özellikle yapay zekanın gelişimi, bu anlamda bizlere çok çeşitli ve yeni fırsatlar sunuyor. Ben de hem görme engelli bir birey hem de bir yazılımcı olarak sürekli herkes için bariyerleri kaldıracak çözümleri nasıl bulabileceğimiz sorusuna yanıt arıyorum. Hepimizin cep telefonlarında kullanılan dokunmatik ekran teknolojisi bundan yıllar önce aslında engelli bir bireyin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için geliştirildi ve bugün hepimizin hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Dolayısıyla bugün engelliler için geliştirilen teknolojilerin de giderek yaygınlaşacağına inanıyorum."

DİĞER YAZILARI