Serhat Özeren
YAZARLAR
1.12.2020 03:34:00

Dijital teknolojiler ve KOBİ'lerin dönüşümü

Ekonomimizin büyük bir kısmını oluşturan KOBİ’leri dönüştürmek ve onlara yol göstermek çok ama çok önemlidir. Aynı zamanda, KOBİ’ler Covid-19’un yankıları ile başa çıkmak için dijital teknolojileri kullanmak zorundadırlar.

Dünyada hız kesmeden devam eden en önemli yatırım kalemleri; teknoloji, sağlık, tarım ve lojistiktir. Covid-19’un da etkisiyle bu sektörlerde yatırım miktarının odak noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Dünya çapındaki hükümetler, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek için politikalar yayınlıyor, kısıtlamalar dahil olmak üzere eylem planları uyguluyor. Bu kısıtlamaların, ticari faaliyetlerin azaltılması, personel alımı ile ilgili İK sorunları ve tedarik zinciri kesintileri dahil olmak üzere işletmelerin sürdürülebilir operasyonları üzerinde önemli etkiler oluşturuyor. Bu kısıtlamaların, büyük ve küresel şirketlere göre Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) üzerinde daha ciddi etkileri hissediliyor. Aslında KOBİ'ler, büyük şirketlere göre daha düşük sermaye rezervine, daha az varlığa ve daha düşük verimlilik seviyelerine sahip olma eğiliminde oldukları için aynı zamanda da en savunmasız işletmelerdir.  

KOBİ’LERE YOL GÖSTERİLMELİ

KOBİ’ler, Covid-19’un yankıları ile başa çıkmak için Dijital Teknolojileri (DT) kullanmak zorundadırlar. Bunlar arasında, örneğin mobil ve iş birliğine dayalı teknolojiler, yeni nesil telekomünikasyon ağları (örneğin, 5G), büyük veri analitiği, derin öğrenme kullanan yapay zeka (AI) ve blockchain teknolojisi ile nesnelerin interneti bulunmaktadır. DT’ler değer yaratma sürecini dijitalleştirir ve kurumları rekabet anlamında öne çıkartır. DT’nin uygun stratejik olarak benimsenmesinin rekabet gücünün, üretkenliğin ve performansın artmasına yol açtığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu çerçevede özellikle siyaset, kamu karar vericilerin KOBİ’lere danışmanlık hizmet almalarını cazip kılacak yol ve yöntemler geliştirmeleri oldukça önemlidir. Hatta bu konuda değişik teşvik yöntemleri ve hizmet alımlarda maddi destek uygulamaları da işe yarar gözükmektedir. Kısacası, ekonomizmin büyük bir kısmını oluşturan KOBİ’leri dönüştürmek ve onlara yol göstermek çok ama çok önemlidir. 

DİNAMİK BİR EYLEM PLANI OLUŞTURULMALI

Pandemi ve benzeri afetler sırasında (ve dolayısıyla Covid-19) iş sürekliliğini güvence altına almak için DT kullanmanın önemine rağmen, KOBİ’ler ve üst yöneticileri için kuruluşları bu tür kesintilere nasıl hazırlayacakları konusunda kılavuzluk sınırlıdır veya hiç yoktur. Geçmiş katkılar, güvenlik, BT destekli işlemler ve BT stratejisi alt alanlarıyla sınırlıdır. KOBİ’ler için algılama, yakalama ve dönüştürme faaliyetleri geliştirilmeli ve Covid-19 sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olabilecek dinamik bir eylem planı, hükümet tarafından ve ilgili paydaşların da görüşleri alınarak ve katılımları sağlanarak oluşturulmalıdır. 

PROAKTİF VE ENTEGRE BİR YAKLAŞIM BENİMSENMELİ

KOBİ’lerin yerel, ulusal ve küresel toplulukların günlük yaşamını iyileştirecek proaktif, entegre bir yaklaşım benimsemesi gerekir. Pandemik kriz çağında, organizasyon liderlerinden karmaşık kararlar almaları ve benimsemeleri istenir. Bu yazıda, aşırı kesintiler ve küresel toplum şokları sırasında iş sürekliliğini sağlamak için DT kullanımının KOBİ’ler için önemini ve teknoloji yatırımın desteğini aktarmaya çalıştım. Düşüncelerimizin, hükümet, kamu yetkilileri, akademisyenlerin ve uygulayıcıların Covid-19 sırasında iş sürekliliğini güvence altına almak için KOBİ’lerde DT kullanımını daha fazla keşfetmeleri için düşünce için katkı sağlayacağını umuyorum. 

 

DİĞER YAZILARI