USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%
Serhat Özeren

YAZARLAR

1.01.2023 13:58:00

AR-GE VE İNOVASYON: HANGİSİ DAHA ÖNEMLİ?

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon kavramları birbirleri ile karıştırılan ve hatta sıkça aynı anlamda kullanılan terimlerdir. Bu terimlerin benzerliklerini ve farklılıklarını anlamak için önce tanımlarından başlayalım. OECD'ye göre inovasyon (yenilik), "Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş, ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır" şeklinde tanımlamıştır. OECD'ye göre Ar-Ge, "İnsan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır" şeklinde tanımlanmaktadır. Ar-Ge; temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetlerini kapsar.

İCAT, İNOVASYON DEĞİLDİR

İnovasyon süreci, henüz karşılanmamış ihtiyaç ve sorunlara çözüm bulma şeklinde (market pull-piyasa çekmesi) olacağı gibi, Ar-Ge çalışmalarında geliştirilen yeni malzeme, teknoloji veya fikrin, mevcut ihtiyaç veya sorunların daha etkin karşılanması için kullanılması şeklinde (technology push-teknoloji itmesi) olabilir. Ar-Ge faaliyetleri sonucunda icatlar ortaya çıkabilir ama icat tek hedef olmak zorunda değildir. İnovasyon; yaratıcılık, icat ve Ar-Ge süreçlerini kapsamakla birlikte hepsinden fazlasıdır. İnovasyon; yeni icat ya da fikirlerin ürün ya da hizmetlere dönüşmesidir. Eğer müşterilere ulaştırılan ve karşılığında gelir elde edilen bir ürün yoksa inovasyon yok demektir. İnsanlık tarihinde binlerce icat vardır ama inovasyona dönüşememiştir. Çoğunu bilmeyiz bile. İcat, inovasyon değildir. İnovasyon olabilmesi için icadın ürünleşmesi ve pazarda müşterilerin para ödediği bir değer yaratması şarttır. Yaratıcılık, inovasyonu tetikleyen önemli etkenlerden biridir fakat yaratıcılık inovasyon değildir. İnovasyonun her aşamasında yaratıcılığa ihtiyaç duyabiliriz ama yeni bir resim tablosu ya da şarkı sözü inovasyon değildir. Aynı şekilde keşifler inovasyona neden olabilir fakat tek başlarına inovasyon için yeterli değildirler. Küf mantarlarının bakterileri öldürdüğünü bulmak bir keşiftir. Buradan hareketle antibiyotikleri geliştirmemiz ve üzerine markamızı vurmamız inovasyondur. Kısacası galaksileri ve asteroitleri bulmamız tek başına inovasyon olamaz.

İnovasyon; yeni icat ya da fikirlerin ürün ya da hizmetlere dönüşmesidir. Eğer müşterilere ulaştırılan ve karşılığında gelir elde edilen bir ürün yoksa inovasyon yok demektir. İnsanlık tarihinde binlerce icat vardır ama inovasyona dönüşememiştir.

AR-GE İLE DESTEKLENEN İNOVASYON

Kuşkusuz inovasyonun en fazla karıştırıldığı kavram Ar-Ge'dir. Dolayısı ile bu iki kavramı biraz daha yakından incelemek gerekir. Her şeyden önce Ar-Ge çalışmalarının nihai hedefi her zaman ticari bir getiri olmak zorunda değildir. Nihai hedefleri, Ar-Ge projelerini fonlayan sponsor otorite belirler. Örneğin, kamu araştırmaları ya da üniversitelerin Ar-Ge çalışmaları çoğu kez ticari bir ürün elde etmek değil sosyal fayda üretmek amacı ile yapılır. Ya da toplum sağlığını ve güvenliğini riske atan problemleri çözmek ve tehlikeleri elemeni etmek için projeler yürütülebilir. Ayrıca ülkeler itibarlarını korumak veya psikolojik savaşta galip gelmek için Ar-Ge çalışmaları yürütebilir. Sözün özü, firmaların başarısı için sadece Ar-Ge çalışmalarına odaklanmak yerine, Ar-Ge ile desteklenen, tüm alanlarda (ürün, üretim, pazarlama, iş modeli, İK, vb.) inovasyonu hedefleyen ve tüm inovasyon kaynaklarına ulaşan (açık inovasyon) bir inovasyon sisteminin kurulması ve firmada inovasyon kültürünün yerleştirilmesi daha faydalı olmaktadır.

DİĞER YAZILARI