PİYASALAR

Mahkemeden Booking.com'u rahatlatan rapor

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan Booking.com'a TÜRSAB'ın açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasına devam edildi. Mahkemenin talebi ile hazırlanan 20 Aralık tarihli 63 sayfalık rapor dava dosyasına girdi. 6 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora göre, Booking.com, seyahat acentası olmadığı için ruhsat alması gerekmiyor. Raporda, Hollanda merkezli Booking.com BV'ye bağlı şirket, oteller ile tatilciler arasında simsarlık hizmeti veriyor. Anılan raporun, mahkemenin verdiği tedbir kararı ile sitesi Türkiye'de erişime kapatılan Booking.com'un elini rahatladığı kaydediliyor.

Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, "Booking.com'un Türkiye'deki temsilciliğinin seyahat acentası olmadığı, Hollanda'daki Booking.com BV'nin ise yaptığı işin simsarlık olduğu, bunun için seyahat acentası ruhsatı almasının gerekli olmadığı" ifade edildi.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı TÜRSAB avukatları ile davalı Booking.com avukatları katıldı. Duruşmada hakim, 63 sayfadan oluşan bilirkişi raporunun geldiğini belirterek belirtti.

SEYAHAT ACENTASI DEĞİL

Bilirkişi raporunda üç tespite yer verildi. İlk tespitte davalılardan Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi'nin sorumluluğunun bulunmadığı, seyahat acentası olmadığı, otel rezervasyonlarında aracılık etmediği ve haksız rekabetle ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

"YAPTIĞI İŞ SİMSARLIK"

İkinci tespitte, davalılardan Hollanda'daki Booking.com BV'nin yabancı bir şirket olduğu, yaptığı işin simsarlık olduğu, bunun için seyahat acentası ruhsatı almasının gerekli olmadığı kaydedildi. Son tespitte ise Booking.com BV'nin Türkiye'deki otellerde aracılık ederek gerçekleşen otel rezervasyonlarından elde ettiği komisyonun Türkiye'de elde edilen gelir olması hasebiyle Türkiye'de vergi vermesi gerektiği, vergi ödememesinin diğer rakiplerle haksız rekabet teşkil edip etmeyeceği ve TTK 55/1-e maddesine göre iş şartlarına uymama haline girip girmeyeceği Türk doktrininde tartışmalı olduğu, bu konuda değerlendirmenin mahkemeye ait olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

"RAPORDA BİRÇOK ÇELİŞKİ MEVCUT"

Bilirkişi raporu ile ilgili olarak söz olan davacı TÜRSAB avukatı, raporda birçok çelişkinin mevcut olduğunu belirterek “Sonuç kısmı bile çelişkilidir. Ayrıntılı beyan için süre istiyoruz" dedi.

"TEDBİR KARARI KALDIRILSIN"

Davalı Booking avukatı ise, raporun sonuç kısmında çelişki olmadığını ifade ederek, "Tedbir kararının bilirkişi raporu gözetilerek değişen şartlar nedeniyle kaldırılmasını talep ederiz" dedi. Bilirkişi raporuna karşı tarafların beyanlarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı 12 Nisan'a bıraktı.