SEKTÖRLER
31 Mayıs 2021 11:32

“Sürdürülebilir teknolojilerin ön planda olduğu yeni bir dönem”

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim'in sürdürülebilirlik ekseninde gelişen 2021 projeksiyonunu, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Platin Dergisi için anlatıyor

“Sürdürülebilir teknolojilerin ön planda olduğu yeni bir dönem”

Portföyünde yer alan 60'a yakın türde petrokimya ürünüyle; plastik, kimya, ambalaj, boru, boya, inşaat, tarım, otomotiv, elektrik, elektronik, tekstil sektörlerinin yanı sıra ilaç, deterjan ve kozmetik gibi sektörlere de girdi sağlayan Petkim, kimya sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

> 2021'de sektör, kendi alanını dönüştürmek adına ne gibi inovatif adımlar atacak? Kimya alanında dijitalleşme ve otomasyon hangi konu başlıkları altında ön plana çıkacak?

Dünya, pandemi nedeniyle oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. Ekonomik, toplumsal ve sosyal açıdan derin etkileri olan bu salgının, 2021 yılı ve sonrasını da şekillendireceğini düşünüyorum. Bu dönemde her şirket için uzaktan çalışma ve eğitim, operasyonel veriye uzaktan erişim öne çıkarken; rafineri-petrokimya alanlarında ileri teknolojiye, esnek üretim kabiliyetine sahip olan, dijital dönüşüm ve entegrasyon sürecini tamamlamış tesisler avantajlı konumda yer aldı. Pandemiyle birlikte görüldü ki, pek çok sektörde olduğu gibi rafineri ve petrokimyada da dijitalleşme ve otomasyon, ötelenemez bir öneme sahip. Artık sürdürülebilir teknolojilerin ön planda olduğu yeni bir dönemden söz ediyoruz. 2021 yılı ve sonrasında verimlilik, değişen koşullara hızlı ayak uydurabilme ve bunu destekleyen teknolojilerle ilgili kritik adımlar, sektörün en önemli ajandası olacak. Robotik süreç otomasyonunun daha yaygın bir şekilde kullanılacağı süreç madenciliği, yapay zeka, blockchain ve artırılmış gerçekliğin iş süreçlerine dahil edileceği bir dönem yaşayacağız. Veri analitiği ve ileri analitik yatırımları, bilgi güvenliğini iyileştirmek, akıllı otomasyon, dijital iş sürekliliğini sağlayacak yatırımlar öncelikli olacak.

"TEKNOLOJİ DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAYACAĞIZ"

> Petkim olarak, hangi yeni yatırım alanlarına yöneleceksiniz?

Dünya genelinde ticaretin yavaşladığı bir dönemde Petkim, ihtiyacı olan ana hammaddesi naftayı STAR Rafineri'den kesintisiz ve yüksek kalitede temin etmeye devam etti. STAR Rafineri ile sağlanan bu sinerjiyle pandemi döneminde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu petrokimya ürünlerini kesintisiz olarak üretebildik. Rafineri ve petrokimyada, dijital dönüşüm ve entegrasyonun avantajlarını fazlası ile gördük diyebilirim. Bu yılın başında Dünya Ekonomik Forumu'nun Endüstri 4.0 teknolojilerini üretimde en iyi kullanan tesisler olarak kabul ettiği 'Global Lighthouse Network'e Türkiye'den seçilen tek şirket Petkim olmuştu. Pandemi, tüm şirketlerde yeni bir adaptasyon sürecini de başlatmış oldu. Biz de yeniye adaptasyon yolculuğumuzu bir süredir devam eden dijitalleşme çalışmalarımız kapsamında sağlam bir bilgi teknolojileri (BT) altyapısı ile güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu altyapı, BT sistemlerimizin entegrasyonu ile günümüz standartlarının beraberinde getirdiği çalışma şekli ve modelleri referans alınarak tasarlanan iş modelleri üzerinden kapsamlı bir dönüşümü de içerecek. Petkim'in de içinde olduğu SOCAR Türkiye grup şirketlerinde kullanılan yazılım ve iş uygulamalarının birbiriyle senkronizasyonunu ve verimliliğimizi de artıracak. Yeni BT entegrasyonu projemizle, SOCAR Türkiye ile içinde Petkim'in de bulunduğu Rafineri ve Petrokimya İş Birimi arasında ana süreçlerin yürüdüğü SAP sistemleri konsolide edilerek finans, satın alma ve tedarik zinciri, ticaret ve varlık yönetimi fonksiyonlarının entegre bir şekilde daha verimli ve güvenli çalışmalarını tek bir platformda destekleyecek teknoloji dönüşümünü sağlayacağız.

"PAZARDAKİ PAYIMIZI DAHA DA ARTIRACAK UZUN VADELİ YATIRIM PLANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

> 2021 projeksiyonunuz nasıl şekilleniyor? Yatırım ekosisteminize nasıl yön vereceksiniz?

Uzun yıllardır sistematik bir şekilde yürüttüğümüz değer yaratma programlarımız ve kapsamlı benchmark çalışmalarımız sayesinde odak alanlarımızın çok net olduğunu söyleyebilirim. Yatırımlarımızı, pandeminin yaratacağı kısa vadeli etkilere en etkin reaksiyonu verirken uzun vadeli hedeflerimizden de taviz vermeyecek şekilde yeniden gözden geçirdik. Fabrikalarımızın verimliliğini artıracak, özellikle enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konusunda katkı sağlayacak adımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yatırımlarımızı planlarken sadece finansal sonuçlara odaklı değil, sürdürülebilirlik hedeflerimizi ve Türkiye ekonomisine sağlayacağımız katkıları da düşünerek nihai kararlarımızı veriyoruz. Tüm bunlara ek olarak, ürün portfoyümüzü genişletecek ve pazardaki payımızı daha da artıracak uzun vadeli yatırım planları üzerinde araştırmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl, tüm şirketlerin olduğu gibi bizim gündemimizdeki en önemli konularından biri 'sürdürülebilirlik' olacak. SOCAR Türkiye ve iştiraklerini kapsayan sürdürülebilirlik önceliklerimizi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile örtüşecek şekilde haritalandırdık. Ekonomik-çevresel-sosyal-yönetişimsel konularda birbirinden bağımsız faaliyetlerin doğrudan iş sonuçlarıyla ilişkilendirilmesi, konunun kurum kültürünce içselleştirilmesi ve orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik yol haritasını oluşturmak amacıyla 'Sürdürülebilir Yönetim Sistemi Projesi'ni başlattık ve bugüne kadar sera gazı emisyonlarının takibi, atık yönetimi, çevre etki analizleri ve deniz canlılarını izleme programı gibi önemli projelere start verdik. Faaliyet gösterdiğimiz sektörler, hem taşıdığı istihdam potansiyeliyle bölge halkına olanaklar sunuyor hem de üretim kapasitesiyle ülkenin gayri safi milli hasılasına pozitif katkıda bulunuyor. Bu durum, sürdürülebilirlik konusunda bize yol gösterici oluyor.

> Sektöre nasıl yeni yatırımcı çekilecek? Yeni fırsatlar, son trendler neler olacak? Covid-19 süreci, kimya alanında faaliyet gösteren şirketlerin yatırımlarında ne gibi farklı yönelimlere yol açacak? Salgın, sektörü nasıl etkileyecek?

Petrokimya sektörünün önümüzdeki dönemde sürdürülebilir bir şekilde büyüyeceğini öngörüyoruz. Sektörde uzun yıllardır devam eden pozitif trend, kısa vadede pandemiden doğal olarak etkilendi. Ancak, bu etkinin uzun vadede kalıcı olmayacağını öngörüyoruz. Böyle bir dönemde petrokimya sektöründeki en önemli gelişme, sürdürülebilirlik kapsamında yapılacak çalışmalar olacak. Sektördeki bir diğer önemli gelişme de sürekli olarak evrilen alternatif ve niş kullanım alanları olan yeni tür ürünler. Bu alanda da önümüzdeki dönemde hızlanarak artan bir hareketlilik görmeyi bekliyoruz.

EN ÇOK OKUNANLAR