SEKTÖRLER
19 Ekim 2021 13:41
Umut Çelik

"Gıda perakende sektörü başarılı bir sınav veriyor"

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tarafından düzenlenen 7. Ortak Gelişim Kongresi gerçekleştirildi. GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç Türkiye gıda perakendesi sektörünün ve tedarik zincirindeki paydaşların başarılı bir sınav verdiklerine inandıklarını dile getirdi.

"Gıda perakende sektörü başarılı bir sınav veriyor"

Kongrenin açılış konuşmasını yapan GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, derneğin kuruluş amaçlarından birinin gıda, yiyecek içecek ve temel ihtiyaç maddeleri harcamalarının ana adresi olan gıda perakendeciliğinin kurumsallaşması, kayıt altına alınması, modernleşmesi ve gelişmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek olduğunu vurgulayarak, bu gelişimi gerçekleştirme doğrultusunda dernek üyelerinin, sektörün, paydaşların sorunlarını ve çözüm önerilerini, tüketicinin de çıkarlarını koruyarak en üst makamlara taşımaya devam edildiğini ifade etti.

Tüm dünyanın pandemi ile yoğun mücadele verdiği, gerek toplumsal gerek ekonomik sıkıntılar yaşanan bir dönemden geçildiğini ifade eden Aykaç, Türkiye gıda perakendesi sektörünün ve tedarik zincirindeki paydaşların başarılı bir sınav verdiklerine inandıklarını dile getirdi.

Organize perakende, enflasyona karşı kilit bir rol oynamakta ve artan fiyatlara kalkan görevi görmektedir

Enflasyon artışına ve gıda fiyatlarındaki değişime değinen Aykaç, perakendecilerin tüketiciye ihtiyaçlarını maksimum seviyede karşılamak üzere ürün ve hizmet sunarak, üretim ile son tüketici arasındaki köprü vazifesini gördüğünü, bunu gerçekleştirirken, tedarik zincirinden gelen fiyat dalgalanmalarını tüketiciye en az düzeyde yansıtmak için kaynakları zorlandığını ifade etti.

Tüm dünyada enflasyonist bir döneme girildiğini hatırlatan Aykaç, organize perakendenin geniş ekosistemi sayesinde ülke ekonomisine olan dinamo etkisi ve ölçek ekonomisi dolayısıyla enflasyonla mücadelede kilit bir rol oynadığını, organize perakendenin büyüdüğü her ülkede enflasyonun düşüşe geçtiğini belirtti.

Aykaç, şöyle devam etti: "Organize perakende sektörü tam da bu noktada ülke ekonomisi içinde oluşturduğu domino etkisi ve ölçek ekonomisi nedeniyle enflasyona karşı kilit bir rol oynamakta ve artan fiyatlara kalkan görevi görmektedir. Sektörümüzün bu pozisyonu yüksek üretici enflasyonu karşında tüketici enflasyonunun düşük seviyelerde kalmasını sağlamıştır. Bildiğiniz üzere ülkemizdeki güncel yurtiçi üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) Eylül ayı verisine göre yıllık yüzde 43,96 iken tüketici enflasyonu (TÜFE) aynı dönem için yıllık yüzde 19,58 oranında gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ağustos ayı sonrasında üretici fiyat endeksinde başlayan artışa rağmen bu artışın tüketici fiyatlarına yansımamasındaki ana etken organize perakende sektörü olmuştur. Perakende işletmeleri, tüketici tepkisini en azda tutmak, aralarındaki yoğun rekabette üstünlük sağlayabilmek amacıyla en avantajlı fiyatı sunabilmek için karlılıklarından vazgeçerek maliyete yakın fiyatlarla tüketici ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Ancak perakendecilerin tüketiciye sundukları ürünlerin raflara gelene kadar; üretim, tedarik, lojistik, gümrük vb. aşamalardan geçmekte ve tüm bu operasyonların yükü, perakendeciden bağımsız olarak nihai fiyatlara yansımaktadır."

Benzeşen fiyatlar, yoğun bir rekabetin sonucudur

Gıda perakendecilerinin fahiş fiyat uygulaması yapmaları ile damgalanmasının sektörü derinden üzdüğünü belirten Aykaç, şeffaf ve her zaman denetlenebilir zincirlerin her türlü denetim ve kontrole her zaman açık olduğunu vurguladı. Fiyat artışlarının esas sebepleri irdelenmedikçe ve çözüm geliştirilmedikçe, bu denetimlerin bir sonuç getirmeyeceğini belirten Aykaç, "Sektör olarak fiyat artışlarına ilişkin temel gözlemimiz; tarım ürünlerinin üretiminde oluşan maliyet artışı, yurtdışından ithal edilen ürünlerdeki maliyet artışı, global lojistik maliyetlerinin artması, bazı ürün gruplarında yaşanan tedarik sorunları gibi etmenlerin fiyatlar üzerinde olumsuz etki yaptığıdır." dedi.

Fiyatların birbirine yakın olduğundan hareketle, bunun da ortak bir eylemle belirlendiği iddialarına değinen Aykaç, sektörün tüketici lehine yoğun bir rekabet içerisinde olduğunu ve bu iddiaların doğruluktan son derece uzak olduğunu ifade etti. Aykaç "Tüketicinin hassas olduğu temel ürünler başta olmak üzere tüm ürünlerde amaç, tüketicinin ihtiyacını en uygun fiyatla karşılamak olduğundan fiyatların mümkün olan en düşük seviyede tutulması için yoğun bir rekabet söz konusudur. Dolayısıyla benzeşen fiyatlar, yoğun bir rekabetin sonucudur. Sadece gıda ürünlerinde değil yoğun rekabetin yaşandığı her ürün kategorisinde birbirine yakın fiyatların oluşması, rekabetin doğası gereğidir." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR