KAPAK
04 Ekim 2022 11:30

MAKİNE SEKTÖRÜNÜN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜ

2030 yılına kadar makine sektörünün ihracatta kilogram fiyatını bugünkü seviyesinin iki katı olan 15 dolara yükseltmesi hedefleniyor.

İmalat sektörü içerisinde yüksek katma değer yaratan makine sektörü özellikle gelişmiş ülkelerin ihracatında her zaman yüksek pay sahibi... Makine imalat sanayii dünyada sanayileşmenin itici gücü konumundayken; kendi üretim ve ürün teknolojilerine sahip olan ülkeler, makine imalat sanayinde öncülüğü elinde bulunduruyor. Bu nedenle sanayinin gelişimi ve rekabet gücünün artırılması konusunda ülkeler, kendi üretim ve teknolojilerini geliştirmeye odaklanmış durumda. Yakınlık ve güvenliğe odaklanan küresel tedarik zincirlerindeki değişim ihtiyacının yeni kapasite yatırımlarını getirecek olmasını ve yeşil-dijital dönüşümün yeni yatırımları tetiklemesini, arkalarına aldıkları kuvvetli bir rüzgâr olarak değerlendiren Türk makine sektörü ise üretimi son iki yılda üst üste yüzde 9 ve yüzde 32 artırmayı başardı. Bunun yanında Türkiye'nin makine ve teçhizat yatırımlarında da son iki yılda üst üste yüzde 21 ve yüzde 24 gibi yüksek artışlar elde edildi. Diğer taraftan küresel rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını temin edecek kritik teknolojilerde atılım sağlayacak politikaları da 'Milli Teknoloji Hamlesi' yaklaşımında yeniden yapılandıran Türkiye, bu program ile sanayide milli girdileri artırmanın yanı sıra orta-yüksek ve yüksek teknolojili pazar payını yükseltmeyi de hedefliyor. Program ile makinenin de içinde bulunduğu birçok sektörden ithal edilen 919 kritik ürünün Türkiye'de üretilmesi planlanıyor. Hamle programı ile hedef, 50 milyar dolarlık ithalatın önüne geçmek.

Diğer taraftan Avrupa Yeşil Mutabakatı, çevre korunması odaklı derin bir dönüşüm programı olarak sektörü dönüştürüyor... AB; atık üretmeyen ürün, hizmet ve iş modelleri için güçlü bir politika çerçevesi oluşturuyor ve sanayi stratejisini bu anlayışla yeniden şekillendiriliyor. Bu kapsamda AB ile ticaret, işletmelere sürdürülebilirlik konusunda da yeni ödevler getiriyor. Makine ihracatı için kritik önemde olan AB'nin (ihracatın yüzde 60'ı) bundan sonraki ticaret anlaşmalarına iklim, çevre ve işçi haklarının korunmasına yönelik hükümler de eklenecek. Bu nedenle de ulusal mevzuatımızın AB'nin yeni düzenlemelerine uyumundaki sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. İşte tüm gelişmeler ışında büyük bir dönüşümün içinde olan Türkiye'nin makine sektörünü mercek altına aldık ve sektörde fark yaratan firmalarımızı sizlerle buluşturduk.