USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN ONS

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%

KADIN

14 Ekim 2022 15:39

Sodexo, kadın çalışanları daha görünür ve daha güçlü kılmakta kararlı

Çalışanlarının yüzde 53'ü, üst düzey yöneticilerinin ise yüzde 33'ü kadın olan Sodexo Avantaj-Türkiye, tüm İK süreçlerinde cinsiyet dengesini gözeterek ortalamaları aşıyor.

Sodexo, kadın çalışanları daha görünür ve daha güçlü kılmakta kararlı

Şirketlere yan haklar, teşvik ve ödüllendirme gibi çalışan çözümleri ile harcama yönetimi alanında hizmetler sunan Sodexo, fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılığı, tüm iş süreçleriyle İK politikalarının temeline oturtuyor. Türkiye'de kadın istihdamına en çok katkı sağlayan şirketlerden biri olduklarını söyleyen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri CEO'su Eda Uluca Özcan, "Bu anlayışı destekleyen projelerle, cinsiyet dengesini korumak, yönetimde ve teknoloji ekiplerimizde kadın sayısını artırmak, genç kadınları kariyer hayatlarında desteklemek özellikle odaklandığımız alanlar arasında" diyerek sorularımızı yanıtladı.

> Kadınlar için çalışan deneyimini ve istihdam oranını artırmak için yaptıklarınızı aktarır mısınız?

Dünyanın en büyük 18. işvereni olan Sodexo'da çalışanların yüzde 50'sini kadınlar oluşturuyor. Türkiye'de de istihdamda %53, üst düzey yöneticilikte %33 kadın oranlarımızla ortalamanın çok üzerindeyiz. Tüm İK süreçlerinde ve işe alımlarda cinsiyet dengesini önemsiyoruz. Yönetici pozisyonlarına ilişkin kısa listelerde mutlaka kadın adayların yer veriyoruz. Kadınların ve gençlerin işgücüne dahil olması ve kariyerlerinde desteklenmeleri için çalışan YenidenBiz, UpSchool, Esas Sosyal, Wtech gibi STK'lar ile mentorluk ve işe alım süreçlerinde önceliklendirmek adına yakın iş birliği içindeyiz. Global düzeyde yürütülen gelişim programlarıyla da kadın çalışanları kariyer yolculuklarında desteklerken ülkeler arası mentorluk programlarına katılan çalışanlarımızın en az yarısının kadın olması kuralını uyguluyoruz.

(Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri CEO'su Eda Uluca Özcan)

ERKEK EGEMEN DEPARTMANLARDA DENGELEME

> Cinsiyet ve fırsat eşitliği için aldığınız inisiyatifler var mı?

Kadınların iş dünyasındaki potansiyeline çok inanıyorum. Yapılacak yatırımlarla daha da güçlenecek olan bu potansiyel, ülkemizi çok daha ileri bir noktaya taşıyacağından toplumsal önyargıların oluşturduğu engelleri aşıp, kamu, özel sektör ve STK'lar olarak iş birliği yapmalıyız. İş dünyasında ideal dengenin kurulabilmesi için kamu otoritesi gerekli önlemleri alırken, firmaların da yönetim kurullarında kota kuralını uygulaması büyük fark yaratabilir. Ortalamaların çok üzerindeki rakamlarımızı daha yukarılara taşımak için departman bazında koyduğumuz somut hedeflere odaklandık. Erkek çalışanların ağırlıkta olduğu IT ve satış ekiplerinde kadın çalışan oranını artırmak için aldığımız inisiyatifle; yüzde 20 olan satış bölümündeki kadın yönetici oranını yüzde 38'e, yüzde 10 olan IT bölümündeki kadın çalışan oranını ise yüzde 30'a yükselttik. Toplam kadın yönetici oranımız da yüzde 28'den yüzde 43'e yükseldi.

YAN HAKLARDA BENZERSİZ DENEYİM

> 2022 kurumsal hedefleriniz nasıl?

Dijitalleşmeyle değişen çalışma modelleri yan haklar dünyasını yeniden şekillendirirken biz de paydaşlarımıza benzersiz kolaylık ve esneklik sunan, uçtan uca dijital bir deneyim platformuna dönüşmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yemek, ulaşım, teşvik ve ödüllendirme gibi yan haklardaki uzmanlığımızı dijital yetkinliklerimizle birleştirerek yarattığımız büyük değer zincirini veri analizleriyle geliştirip büyüterek, hizmet çeşitliliği ve benzersiz kullanıcı deneyimini teknoloji yatırımları ve iş birlikleriyle güçlendiriyoruz. Çalışanın ve şirketlerin tüm ihtiyaçlarını adresleyen yan haklar dünyasını bütünleşik olarak sunan çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

EN ÇOK OKUNANLAR