KADIN
07 Mart 2021 12:27
AA

KAGİDER: Teşvik programları acilen uygulamaya konulmalıdır

KAGİDER, alınması gerektiğine inandıkları, öncelikli dört temel aksiyona karar vericilerin ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi öngördükleri isteklerini. açıkladı.

KAGİDER: Teşvik programları acilen uygulamaya konulmalıdır

KAGİDER'den yapılan yazılı açıklamada "COVID-19 pandemisinin hayatlarımıza getirdiği zorluklarla mücadele ederken, Türkiye'de ve birçok ülkede başlayan aşılama çalışmaları umutlarımızı artırıyor. Tünelin öteki ucunda artık gün ışığını görebiliyoruz. Dünyada ve Türkiye'de ekonomilerin yeniden canlanacağı ve güçlü büyüme performansı ortaya koyacağı bir döneme giriyoruz. Yeni döneme başlarken, geride bırakmakta olduğumuz dönemin yarattığı hasarın analizini doğru yapmak zorundayız.

Küresel araştırma raporları COVID-19 pandemisinin ekonomi ve ticaret üzerindeki sonuçlarından kadınların erkeklerden daha fazla oranda etkilendiğini ortaya koymuştur. Bunun en önemli nedeni, pandemiden özellikle etkilenen sektörlerde kadınların yoğunluklu olarak istihdam edilmesi ve kayıt dışı çalışanların çoğunun kadın olmasıdır. Bilhassa uzaktan çalışma olanağının bulunmadığı durumlarda kadınların istihdamı olumsuz etkilenmiştir.

Bu durumu TÜİK istatistiklerinde görmekteyiz. TÜİK işgücü verilerine göre Kasım 2019 – Kasım 2020 döneminde işgücündeki kadın sayısında 840.000, istihdamdaki kadın sayısında ise 571.000 kayıp olmuştur. 2023 yılında kadınların istihdama katılımı için %41 hedefi belirlenmişken, ne yazık ki bu oran son verilerle %26'ya inmiş bulunmaktadır.

Gelirleri azalan veya yok olan hanelerde kadınların üstündeki yük katlanarak artmıştır. Türkiye bu yıl ekonomisini yeniden canlandırırken bu gerçeği görmek ve sürece kadınları katmak için gereken her şeyi yapmak zorundadır. Yetersiz de olsa bu alanda ülke olarak bugüne kadar kaydettiğimiz mesafeyi yitirme lüksümüz yoktur.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadının ekonomide, bilimde, sosyal yaşamda ve siyasette güçlendirilmesi ülkemizin geleceği için hayati öneme sahiptir. Girişimci veya ücretli olarak çalışan kadın güçlü ve kendi ayakları üzerinde durabilen kadındır. Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı yapabilen bir birey ve vatandaştır.

KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) olarak alınması gerektiğine inandığımız öncelikli dört temel aksiyona karar vericilerin ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi görev kabul ediyoruz:

  1. Kadın istihdamını COVID-19 etkisinden korumak ve kadın girişimcilerin bu dönemde ayakta kalmalarını sağlamak için gerekli önlemler hızla alınmalı, destek/hibe ve teşvik programları acilen uygulamaya konulmalıdır.
  2. Kadın cinayetleri ağır bir suçtur ve asla kabul edilemez. Yazılı ve görsel medyaya günde üç – dört kadın cinayetinin yansıdığı bir ortamda bu suç en ağır şekilde cezalandırılmalı ve cezalar hiçbir şekilde hafifletilmemelidir. Kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki kanun etkin bir şekilde uygulanmalıdır.
  3. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkokuldan başlayarak milli eğitim müfredatına alınmalı, toplumsal cinsiyet eşitliği kültürünü benimsemiş ve özümsemiş bireyler yetiştirilmelidir.
  4. Pandemi etkisiyle hızla dijitalleşen yeni dünyaya kadınları hazırlamak her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bu alanda kadınların önlerindeki engeller kaldırılmalı ve ülkemizde kadının bilim ve teknolojide daha çok varlık göstermesi teşviklenmeli.

KAGİDER kadını güçlendirme yolundaki misyonunun farkında olup, bu yolda çalışmalarını sürdürmektedir.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR