EKONOMİ
13 Aralık 2021 15:03

“Makine sektörünün dönüşümü tüm sektörler için lokomotif etkisi yaratacak”

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu "Gelişmiş ülkeler için ucuz tedarik anlayışının yerini güvenli bir tedarik yapısına bırakmakta olduğu yeni değer zinciri içinde, Türk makine sektörünün dönüşümü tüm sektörler için lokomotif etkisi yaratacak" dedi.

“Makine sektörünün dönüşümü tüm sektörler için lokomotif etkisi yaratacak”

Karavelioğlu "Geçmiş iki yılda aylık 1,5 milyar dolar civarında olan makine ihracat ortalamamızı, bu yıl 2 milyar dolara ulaştırdık. Bu ivmenin devam etmesi ile seneyi 23 milyar dolar ihracatla kapatacağımızı öngörüyoruz. Firmaların yeni kapasite yatırımları ile yeşil ve dijital dönüşüm konusundaki ihtiyaçları makineye talebi artıyor. Bu sürecin önümüzdeki 2 yıl daha süreceğine ve makine sektörünün belki de uzun yıllar bir daha rastlayamayacağımız türden bir büyüme fırsatı bulacağına inanıyoruz.

Pandemi etkisiyle meydana gelen tedarik zincirlerindeki yıpranma, aşırı lojistik maliyeti, malzeme eksikliği ve enerji sorunları üst üste bindi. Bu gelişmeler AB için Türkiye'yi köprü ülke olarak öne çıkarırken, Türkiye'nin makine sektörünüm rekabetçi altyapısı da geleceğe daha iddialı bakabilmemizi sağladı.

Gelişmiş ülkeler için ucuz tedarik anlayışının yerini güvenli bir tedarik yapısına bırakmakta olduğu yeni değer zinciri içinde, Türk makine sektörünün dönüşümü tüm sektörler için lokomotif etkisi yaratacak. Türkiye'nin imal ettiği tüm makinelerde enerji optimizasyonu ve çevre duyarlılığını sağlaması, bu düzeye ulaşmış dallarını ve imalatçılarını da haksız rekabetten koruması gerektiğini düşünüyoruz. Dünyada makine teçhizat yatırımlarına, milli gelirine göre en büyük oranda kaynak ayıran ülkelerden biri olarak, yatırımcımızı ve pazarımızı niteliksiz ve teknoloji sınıfı düşük makinelerin müessif cazibesinden uzak tutabilmeliyiz. Kullanıcıların yerli makineler edinmelerini kolaylaştıracak, cazip kılacak finansal araçları hızla geliştirmeliyiz. Dünyanın önündeki zorlu virajı alabilecek ülkeler, kendi makineleriyle ilerleyenler olacak" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR