DERGİ
07.01.2020 17:34:00

Şirketiniz ne kadar çevik?

MK Novo Danışmanlık, Platin okurları için 'şirketlerin ne kadar çevik olduğunu' test etmek üzere sorular hazırladı

Şirketiniz ne kadar çevik?

01 I Şirket vizyonu ve stratejileri, organizasyonun bütününe yaygınlaştırıldı ve çalışanlar tarafından benimsendi. Hedef ve stratejiler esnek aksiyon planları ile desteklendi. 

02 I Şirketimiz; kaynaklarını ve faaliyetlerini, pazar koşulları ve iş sonuçlarına göre düzenli olarak gözden geçirerek önceliklendiriyor, düşük katma değerli faaliyetleri durduruyor. Buna ilişkin süreçlerimiz; (planlama, bütçe  ve kaynak yönetimi vb.) kaynakları önceliklendirilen noktalara yönlendirmek için yeterince esnek ve süreklidir.

03 I Üst yönetim, şirket çalışanlarını katı direktifler ile yönlendirmek ve sınırlamaktan ziyade güvenle destekliyor. Deneme, yanılma ve hata yapmanın işin parçası olduğu kabul ediliyor. Bu kapsamda sürekli öğrenme ve gelişim destekleniyor.

04 I Kurum kültürümüz yenilik, sorumluluk, ölçülü risk alma ve belirsizlikle başa çıkmayı teşvik ediyor. 

05 I Müşterilerimize yakın çalışır, beklenti ve ihtiyaçlarına odaklanırız. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlarız. 

06 I Şirketimiz verimlilik ve etkinliği artırmak için dijital yatırımlara kaynak ayırıyor. Altyapımız modülerdir ve hızlı değişiklikleri yapmayı mümkün kılar.  

07 I Şirketimizin insan kaynağı altyapısı ve yetkinlikleri (karar alma becerileri, belirsizlikle baş edebilmesi, liderlik, proje yönetimi gibi) bağımsız ekipler içerisinde otonom çalışmayı mümkün kılacak yeterliliğe sahip. 

08 I Şirket içi yapılarımız bilgiye kolay erişimi mümkün kılar. Bilgiler şeffaf olarak paylaşılır, bu sayede hızlı ve doğru karar alma desteklenir. 

09 I Şirket yönetimimiz aynı anda yürüyen birçok inisiyatifi takip etmek ve büyük resmi oluşturmak için gerekli mekanizmalara sahip.

10 I Organizasyonumuz, iş birliği ve birlikte çalışmayı mümkün kılacak şekilde işliyor. Organizasyonel silolar ve hiyerarşik yapılar organizasyonumuzda baskın değildir. 

DEĞERLENDİRME:

Yukarıdaki 10 maddeye verdiğiniz “Evet” yanıtının sayısı;
>> 1-5 arası ise çevik yönetime geçmek için bir dönüşüm yolculuğu sizi bekliyor.
>> 5-8 arası ise mevcut yapınız ve kültürünüz çevik yönetime yatkın. Biraz efor ve yönlendirme ile çevik yönetime dönüşümü tamamlayabilirsiniz.
>> 8 ve üzeri ise çevik yönetim yaklaşımına  uygun bir yapıdasınız. Hızlıca çevik yönetim yaklaşımını organizasyonunuza kazandırabilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR