PİYASALAR

Altın, altın çağına mı dönüyor?

Bugüne kadar tüm dünyada yalnızca 2 olimpik havuzu dolduracak miktarda altın çıkarıldı. Altın geleceği ise hem makroekonomik gelişmelere hem de uluslararası talebe bağlı olarak şekillenecek. Dünyada altın tüketimi sıralamasında başı Hindistan çekiyor. Onu; Çin, ABD, Türkiye ve Suudi Arabistan izliyor. Peki, ülkemizde tüketimi bu kadar yaygın olan altının geleceği ne olacak? McKinsey araştırma şirketinin verileri ışığında, altının pusulasına yön veren değişkenleri inceledik

Altın fiyatı tahminleri iki arklı düşünce ekolüne göre yapılıyor. Bunlardan biri arz-talep-maliyet eğrisi temel prensiplerine göre şekillenirken, diğeri faiz oranları ve döviz kurları gibi makroekonomik faktörlere dayanıyor. McKinsey’in değerlendirmesine göre; altın fiyatının belirleyen mekanizmalar arz-talep ve makroekonominin bir birleşimini yansıtıyor. Özellikle; petrol fiyatları, enflasyon, reel faiz oranları ve döviz kurları etkili oluyor.  Bu faktörler hep birlikte, altın fiyatlarında 2006'dan 2011'e kadar görülen artışı anlamamızı sağlıyor. Aynı dönemde altın fiyatı getirileri neredeyse  yüzde 120’lere ulaşırken, borsa getirileri bu oranlara göre sabite yakın bir düzeyde kaldı. Temel prensipler bakış açısına göre bu dönem; gelişmekte olan piyasalardan gelen altın talebinin artması, Hindistan ve Çin mücevherlerinin, altın külçelerinin ve resmi madeni paralarının 2003-2011 yılları arasında bin 100 tonun üzerinde bir artış göstermesi olarak nitelendirildi. Aynı zamanda makroekonomik bir dizi faktör de etkisini gösteriyordu. 

PLATİN EYLÜL SAYISINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

MADEN ARAŞTIRMALARI GELİŞECEK 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte; ileri düzey matematiksel analizleri, keşif alanında uygulayan şirketler, mineralleşmiş bölgeleri daha iyi tespit etmek için sondaj kayıtları, jeolojik modeller ve yapılandırılmamış harita analizi de dahil olmak üzere çok farklı veri kaynaklarını ve eş zamanlı olarak yapılandırılmamış harita analizini değerlendirmeyi başarabilecek. Örneğin Goldcorp, Kanada'daki Red Lake operasyonunda, jeolojik tespitlerini hızlandırmak ve cevher kütlesi keşfi ile maden planlaması açısından veri kesinliğini daha da iyileştirme amacıyla dijital ve analitiği kullanıyor. Farklı teknolojiler, aynı zamanda erken aşama araştırma maliyetini de önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olacak. Yüksek çözünürlüklü kameralarla birleştirilmiş dronlar sayesinde on binlerce veri noktası üretilerek 3 boyutlu coğrafi modeller oluşturulması, geleneksel kaynaklı polarizasyon anketlerine kıyasla daha yüksek çözünürlükte mesafe belirleme yapılmasını sağlayan yeni yüksek çözünürlüklü doğru akım direnç anketleri bunlara örnek olarak verilebilir.
Avustralya'da, maden arayanlar toprağın altında neler yattığını anlamak için biyoloji, jeoloji ve kimyadan faydalanırken, ABD’de dağlardan vadilere akan yeraltı sularının test edilmesinde hidro-kimya biliminden yararlanılıyor. Bu gelişmeler büyük olasılıkla, gizli maden araştırmalarına geçişe olanak vererek, iki ila dört kata kadar daha büyük olan, yerin 300 metre altındaki daha zengin altın rezervlerini keşfedilmesini mümkün kılacak.  

OPTİMUM VERİM SAĞLAYACAK

İşletme genelinde bir sonraki verimlilik dalgası sürdüğü için, teknolojiyle etkin hale gelen dönüşümlerin yönetim ekiplerinin gündeminde bir öncelik olarak kalması gerekiyor. Maliyet ve verimlilik girişimlerine yoğun bir şekilde odaklanılan son 5 yıl içinde sermaye harcamasının sıkı bir şekilde kontrol edilmesi, emek dışı maliyetlere yönelik harcamaların ve çalışan sayısının azaltılması gibi geleneksel yaklaşımların artık işe yaramadığı görülüyor. Altın şirketlerinin gelecekteki maliyet ve verimlilik fırsatlarından yararlanmak için otomasyon makine öğrenmesi, dijital, nesnelerin interneti ve Blockchain alanındaki yenilikleri benimsemesi gerekecek. Bu etki, stokastik jeolojik modelleme, özerk kamyonlar ve deliciler, optimize mayın lojistiği ve çizelgeleme, tahmini bakım stratejileriyle sınırlı kalmayarak tüm değer zinciri boyunca görülecek. İşleme tesislerinde optimum verim sağlayacak. Bu, altın şirketlerinin üretimi artırma, insanları mayınlardan çıkarma, maliyetleri ve riskleri azaltma ve ekonomik olmayan rezervleri ekonomik rezervlere dönüştürmede kilit zorlukları çözmelerine de yardımcı olacak. 

MEYDAN OKUNMAYA HAZIR CEO’LAR VE YÖNETİM EKİPLERİ İÇİN ALTIN BİR ÇAĞ

Bugün altın endüstrisi son zamanlardaki maliyet girişimleri ile büyümeye odaklanma ihtiyacı arasında bir dönüm noktasında.. Gerekli olan stratejik cevap, altın rezervlerinin ve proje boru hattının gücü, dahili keşif ve proje geliştirme yetenekleri, finansal bilanço gücü ve birleşme ve satın alma takip kaydı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak şirketler tarafından farklılık gösterecek. Hangi yaklaşım benimsenirse benimsensin; yönetim ekiplerinin, inorganik stratejiler kadar dikkatli bir şekilde değerlendirilen ve sorunsuz bir şekilde yürütülen yeni teknolojileri kullanan organik araştırmalara odaklanmaları gerekiyor. Bu yeni dönem, meydan okunmaya hazır CEO’lar ve yönetim ekipleri için gerçekten altın bir çağ olabilir.