Platin
PİYASALAR

Yıkıcı inovasyon, sektörleri yeniden şekillendirecek

Platin

İnsanı merkezine alarak, marka değerini yükselten, yenilikçi, yaratıcı ürün ve hizmetler sunmaya odaklanan kurumlar, kurum kültürünün bir parçası haline gelmekte olan inovasyonu iş süreçlerine dahil ediyor.

Kurumlar, inovatif çözümlerle verimliliğini artırırken sürdürülebilirliklerini destekleyecek adımlar atabilmek adına inovatif yaklaşımları stratejilerinin merkezine alıyorlar. İnovasyona farklı bir açıdan yaklaşarak ürün odaklı değil insan odaklı bir strateji benimseyen ArtBizTech, şirketlere, inovasyona gitmek istediği alanlarda sanattan ilham alarak, tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla yenilikçi çözümler üretmeleri konusunda destek oluyor.

İŞ DÜNYASININ YÜKSELEN DEĞERİ

Yaratıcı yönlerini geliştirip daha inovatif fikirler üretmek isteyen pazarlama, yazılım, tasarım, mühendislik, mimarlık ve diğer iş kollarındaki tüm profesyoneller bu amaçlarını gerçekleştirmek için günümüzün hızlı değişen ve rekabetçi iş ortamında yeni ve etkili bir yol arayışı içinde. 

Bu arayış sırasında Design Thinking kullanılabilecek en etkili metodolojilerden biri olarak anılıyor. Design Thinking workshop’larla hedef kitleler ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucu ortaya çıkan içgörülere dayanan çözümler, şirketleri yıkıcı inovasyona götürüyor. Yıkıcı inovasyonu hedefleyen workshop’larda ortaya çıkan, hedef kitlenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek ve hatta kullanmaktan vazgeçemeyecekleri çözümler oluyor. Bu çözümler ürün, teknoloji, mekan gibi fiziksel objeler olabileceği gibi, hizmet, süreç ve iş modeli gibi fiziksel olmayan konseptler de olabiliyor.

İNSANI ODAĞA ALIYOR

Workshop’larda Design Thinking, yani Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisini kurumların taktiksel ve operasyonel seviyedeki inovasyon ihtiyaçlarına çözümler bulmak amacıyla kullanan ArtBizTech, ayrıca metodolojinin kurumun geneli tarafından özümsenmesini de hedefliyor.

İnovasyona giden sürecin içine sanatı da katan ArtBizTech, iş ve teknoloji profesyonellerinin Design Thinking workshop’lara entegre edilen Artful Thinking pratikleri ile yaratıcılık, kavramsal düşünme, görsel düşünme, doğru soruları sorma ve somutlaştırma gibi becerileri kazanmalarına da destek oluyor. Yıkıcı inovasyonun son dönemde kurumlar için artan önemine dikkat çeken ArtBizTech Yönetici Ortağı Emrah Yayıcı, “Sanat ve inovasyon, birbirinden ayrı iki alan gibi görünse de aslında birbirlerine ilham veren iki tamamlayıcı disiplin. Sanat, inovasyon yapış şekillerine ilham olduğu gibi inovatif çözümler de sanatın bir parçası haline gelmeye başladı. Bu birliktelik, şirketlerin yıkıcı inovasyona gitmesini kolaylaştırıyor” diyor.