KADIN
30 Eylül 2021 15:26
Umut Çelik

Rekabet gücü kadın istihdamında

Yeni teknolojiler perspektifinden kadın istihdam rolünün yeniden tanımlanması, yeni bir vizyon ve sosyal sözleşme üzerinde durulması gerektiğini belirten Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Çam, Turquality'nin istihdam desteklerinde kadınlara ayrılan payın yükselmesiyle rekabet gücünün de artabileceğini söyledi

Rekabet gücü kadın istihdamında

Türkiye'nin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, teşvik ve değer oluşturan niteliğiyle global pazarda yer almak isteyen şirketlerden yoğun ilgi görüyor. Turquality İş Modeli stratejik planlamadan bütçe yönetimine; satış pazarlamadan marka yönetimine; kurumsal performanstan tedarik zinciri yönetimine; dijitalleşmeden insan kaynaklarının etkin yönetilmesine kadar tüm konuları kapsıyor.

Sektör lideri sıfatıyla 19 yıldır Türk firmalarının, stratejik, fonksiyonel ve operasyonel yönetim düzeylerini uluslararası şirketlerin seviyesine çıkararak, globalde rekabet etmelerine rehberlik eden Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, Turquality modelini hayata geçiren firmaların yurt içinde ve dünya pazarlarında markalaşmalarına hız kattıklarını söyledi. Çam, "Türkiye'nin markalarını büyüterek ve potansiyel olanı markalaştırarak ilerlemesini hedefleyen Turquality, şirketlerin global pazarlarda rekabet edebilecek değere ve kurumsal yapıya ulaşabilmesi için yol gösterici olarak konumlanıyor" dedi.

"İNSAN GÜCÜNDE FİZİKSEL EFORDAN ÖNCE BEYİN EFORU GEREKLİ"

Dr. Salim Çam insan gücünün üstün organizasyonel performans ve rekabet gücü olarak esas alınması gerektiğini belirterek, "İnsan unsurunun sanayi toplumunda olduğu gibi salt fiziksel güç olarak değil, onun çok daha ötesinde 'beyin gücü' olarak ele alınması gerekir. Entellektüel sermayenin öne çıkan üç temel yüzü insani, örgütsel ve sosyal yönüdür. Bu üç temel yüz, daha çok kadın çalışanlarda görülüyor. Acilen yeni teknolojiler perspektifinden kadın istihdam rolünün yeniden tanımlanarak yeni bir vizyon ve sosyal sözleşme üzerinde durulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"TURQUALITY KADIN DESTEKLERİ VERİLMELİDİR"

Rekabet üstünlüğünün yapay zekayı insan zekasının üstüne çıkartarak gerçekleşemeyeceğine dikkat çeken Dr. Salim Çam, "Rekabet üstünlüğü, insan zekasını keşfederek, onu rahat üretebilecek hale getirmekle mümkündür. Rekabet üstünlüğü sağlayan, markalaşmaya önem veren firmalara baktığımızda kadın çalışanlara önem veren firmaların önde olduğunu görüyoruz" dedi.

Turquality'nin makineleri ve teknolojiyi araç olarak görürken, insanı amaç olarak gördüğünü dile getiren Çam, "O yüzden de istihdam desteklerini her geçen yıl artırıyor. Yalnız burada önerimiz bu istihdam içinde pozitif ayrımcılık yapıp, kadın mühendis, kadın yazılımcı, kadın marka uzmanı, kadın ihracat uzmanı, kadın Ar-Ge çalışanı gibi görevler bulunan şirketlere Turquality kadın destekleri verilmeli" ifadelerini kullandı.

"İNSANIN DEĞERİ TURQUALITY'NİN İÇİNDE"

Global arenada sözde kabul gören toplumsal fayda eğilimleri ve insan değerinin güncel konumuna da değinen Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Çam, teknolojinin iş süreçleri ve dizaynları üzerinde kullanılması gerekirken, robotlar arası duygusal ilişkiler üzerine çalışılmasının düşündürücü olduğunun altını çizdi. Çam, sözlerini, "Turquality gibi insana değer verip, insanlar arasındaki iletişim için bu kadar çalışılmış olunsaydı, günümüzde birlikte yaşama kültürü ile ilgili sorunlar çıkmayıp, ortak akılla dünyayı daha insancıl hale getirmek ve şirketlerde kolektif rekabeti oluşturmak daha mümkün olacaktı" şeklinde tamamladı.

EN ÇOK OKUNANLAR