USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%

Kadın

21 Ekim 2022 13:48

'Kadın Çiftçi Kredisi' projesiyle kadın girişimcilere destek olunuyor

Tekfen Vakfı, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile Toros Tarım'ın 2021 ilkbaharında hayata geçirdiği 'Kadın Çiftçi Kredisi' projesi, sağladığı 1.6 milyon TL kredi ile 155 kadın çiftçiye destek oldu.

'Kadın Çiftçi Kredisi' projesiyle kadın girişimcilere destek olunuyor

'Kadın Çiftçi Kredisi" projesine yapılan her 1 TL'lik yatırımın 6,47 TL değerinde sosyal fayda yarattığını vurgulayan Tekfen Vakfı Genel Müdürü Dori Kiss Kalafat, "TİSVA ve Toros Tarım ile birlikte hayata geçirdiğimiz proje daha ilk yılında kendini kanıtladı. Bundan sonraki hedefimiz kadın çiftçilerin sayısını daha da artırabilmek. Bunun için bir yandan Vakfımızda bu projeye ayırdığımız fonu iki katına çıkarıyoruz, bir yandan da kadın çiftçilere destek olmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlara açık bir davet sunuyoruz. Günümüz dünyasında iş ve güç birlikleri daha sürdürülebilir bir gelecek için çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle oluşturduğumuz sinerjinin yeni katılımlarla daha da güçlenmesi en büyük arzumuz" diye konuştu.

(Tekfen Vakfı Genel Müdürü Dori Kiss Kalafat)

Proje ile daha verimli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir tarım-gıda sistemlerine dönüşümü destekleyen bir iş modeli geliştirmeyi hedeflediklerini anlatan Toros Tarım Kurumsal Sürdürülebilirlik, Risk ve Yönetişim Direktörü Burcu Türkeş, "Toros Tarım olarak sürdürülebilir tarım uygulamalarının sağlıklı ve yeterli gıdaya erişim ile daha iyi beslenme güvencesini sağlamada en doğru yol olduğuna inanıyor daha iyi bir yaşam ve refahın ana unsurlarına erişiminde köprü görevi üstlenerek sürdürülebilir bir gelecek misyonuyla çalışıyoruz. Bu anlamda Kadın Çiftçi Kredisi projesi, tarımda bir sosyal inovasyon projesi niteliğiyle kadının tarımsal üretimde önünü açmak ve tarımdaki yerini sağlamlaştırmak üzere çok anlamlı bir çalışmadır. Önceki gün Sürdürülebilir İş Ödülleri 2022'in 'İş birliği STK-Kurum' kategorisinin tek finalisti olarak ödülün sahibi olan projemiz, COP27 Konferansı'nda ise İklim Dayanıklılığı için Kadınların Güçlendirilmesi adlı panelde de enine boyuna konuşulacak" dedi.

(Toros Tarım Kurumsal Sürdürülebilirlik, Risk ve Yönetişim Direktörü Burcu Türkeş)

Tekfen Vakfı ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile Toros Tarım'ın güçbirliğiyle tarım sektöründe kadın girişimcilerin iş sahibi olabilmesini teşvik etmek amacıyla Nisan 2021 tarihinde başlatılan "Kadın Çiftçi Kredisi" projesi bugüne kadar 1 milyon 591 bin 375 TL'lik kredi tahsisiyle ile 155 kadının hayatına bereket kattı. Tarımda çalışma isteği olup kendi girişimini kuracak maddi imkânı olmayan kadın çiftçilere verilen destekle kadınlar kendi ayakları üzerinde güvenle durarak topraklarını işleme imkânına kavuştu. 5 bin TL'den 15 bin TL'ye kadar kullanabildikleri esnek yapılı kredi desteği sayesinde üretimde çeşitliliği ve verimi artırırken atıl toprakları da tarıma kazandırmayı başaran kadın çiftçiler, gelirleri ile birlikte özgüvenlerinde de artış yaşadı. 15 girişimci kadının ilk kez tarım faaliyeti yapmasına imkân sunan projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım ise 6,47 TL' değerinde sosyal fayda yarattı.

YOĞUN TALEP GÖRDÜ

Nisan 2021'de başlayan projeyle bugüne kadar sağlanan kazanımlar hakkında bilgi veren Tekfen Vakfı Genel Müdürü Dori Kiss Kalafat, Kadın Çiftçi Kredisi'ni ilk etapta Ege Bölgesi'nde hayata geçirdiklerini, ancak yoğun talep doğrultusunda projenin daha ilk yılında Batı Akdeniz'e uzandıklarını söyleyerek şunları da kaydetti: "Kadınlar bugün, tarımın, kırsal kalkınmanın ve gıda güvenliğinin, yeni dünya düzenindeki değişim ve dönüşümünde kilit bir role sahip. Ziraat Mühendisleri Odası'na göre, tarımda toplam 4 milyon 930 bin kişi istihdam ediliyor ve bu nüfusun %40'ı kadın. Ancak, kadınların ücreti erkeklerine oranla daha az olduğu gibi, yaptıkları iş de daha niteliksiz. Oysa güçlü kadın, güçlü toplum demek. İşte Tekfen Vakfı olarak bu anlayışla yola çıkarak, 2021 yılında kadının tarımdaki yerini güçlendirmek amacıyla fikir sahibi, finansörü ve genel yöneticisi olduğumuz Kadın Çiftçi Kredisi projesini TİSVA ve Toros Tarım iş birliğinde hayata geçirdik. Pilot bölge olarak seçtiğimiz Ege Bölgesi'nde Manisa, Aydın, Nazilli, İzmir, Denizli ve Soma'da 80 kadınımıza kredi desteği sağladık. Sonrasında Antalya'ya genişleyerek bugüne kadar, tarımda çalışma isteği olup kendi girişimini kuracak maddi imkânı olmayan toplam 155 kadına, kendi küçük tarım işletmelerini başlatmak için toplam 1 milyon 591 bin 375 TL'lik kredi desteği sağladık" dedi.

'KADIN ÇİFTÇİ KREDİSİ'NE YAPILAN HER 1 TL'LİK YATIRIM 6,47 TL DEĞERİNDE SOSYAL FAYDA YARATTI"

Projeye yapılan her 1 TL'lik yatırımın 6,47 TL değerinde sosyal fayda yarattığını vurgulayan Kalafat, "Yaptığımız araştırmada, Kadın Çiftçi Kredisi'nden faydalanan kadın çiftçilerimizin işini büyütme ve özgüven artışı konusunda kayda değer değişim yaşadığını gördük. Bu değişimin iki temel kaynağı var. Birincisi, bağımsız olarak, tek başlarına çiftçilik yaparak kazanç sağlamaları. İkincisi ise gelir artışı sağlayıp işini büyüterek başarabildiklerini fark etmeleri. Ancak bunun tek nedeni kısa vadeli fayda sağlayan kredi yani maddi destek değil, çok daha kalıcı bir fayda yaratan 'eğitim'. Toros Tarım'ın ziraaat mühendisleri tarafından verilen sürdürülebilir tarım tekniklerini odağına alan temel tarım ile sağlıklı ve güvenli çalışma eğitimleri, tarla ya da bahçelerinde yapılan denetimler ve yerinde uygulamalı eğitimler, kadınların değerini vurguladıkları desteklerdir. Bu danışmanlık sonucunda 33 farklı üründe doğru tarım ve ürün yetiştirme uygulamaları ile daha kaliteli ürün ve verim artışı elde edildi. Bu sayede kadınlar daha fazla miktarda ya da çeşitte ürün üretti, atıl duran arsalarını tarıma kazandırdı. Paydaşlarımızın bir kısmı yeni ürün ekerek, bir kısmı daha büyük alana ekim yaparak, bir kısmı da çiftçiliğin yanı sıra hayvancılığa da başlayarak işlerini ortalama %40 büyüttü" bilgilerini paylaştı.

FON MİKTARI 1.8 MİLYON TL'YE ÇIKARILDI

Elde edilen verilerle kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin daha net bir şekilde belirlendiğini vurgulayan Dori Kiss Kalafat, projeyi geliştirmek amacıyla öncelikle projeye ayrılan fonun 875 bin TL'den 1 milyon 875 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı. İki vakıf ve bir özel kurum ortaklığında başlattıkları projeyi, yeni finansörlerle geliştirmeyi planladıklarını kaydeden Kalafat, şöyle devam etti:

"TİSVA ve Toros Tarım ile birlikte hayata geçirdiğimiz proje daha ilk yılında kendini kanıtladı. Bunun için bir yandan Vakfımızda bu projeye ayırdığımız fonu iki katına çıkarıyoruz, bir yandan da kadın çiftçilere destek olmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlara açık bir davet sunuyoruz. Günümüz dünyasında iş ve güç birlikleri daha sürdürülebilir bir gelecek için çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle oluşturduğumuz sinerjinin yeni katılımlarla daha da güçlenmesi en büyük arzumuz. Fon miktarını daha da artırarak kredi kullanan kadınların devamlılığını sağlamanın yanı sıra, destekten faydalanan kadınların sayısını mevcut bölgelerde artırmak da hedeflerimiz arasında. Bunu yaparken daha fazla kadınımızın çiftçiliğe başlamasını da teşvik etmek istiyoruz. Sağladığımız kredi desteği elbette mevcut bölgelerle sınırlı kalmayacak."

Toros Tarım Kurumsal Sürdürülebilirlik, Risk ve Yönetişim Direktörü Burcu Türkeş ise sahadaki uygulamalarda kadınların konuya dahil ve hakim olma konusunda ne kadar istekli olduğuna bilfiil şahit olduklarını ifade ederek, "Bu istek ve ihtiyaç bize tarımda eğitimli, bilinçli kadın çiftçi nüfusunun artması ve kadının ekonomiye kazandırılması adına etkili ve uzun vadeli dönüşüm sağlayan, işbirlikleri ve ortaklıklardan güç alan toplumsal yatırım programlarına desteğimizi artırarak devam ettirmek konusunda güç veriyor. Orta vadede projeyi daha fazla bölgeye yaymak ve Anadolu'nun zengin biyoçeşitliliği içerisinde, sanayi üretimi yapılmayan ancak son derece leziz, yerel sebze ve meyve türlerinin ekimi konusunda paralel bir proje geliştirmek bir diğer amacımız. Uzun vadede ise kadınlarımızın gelir modelini güçlendirebilmek, ürünlerinin doğallığını ve lezzetini güvence altına alabilmelerini de sağlamak kaydıyla tüm süreci 'Çiftlikten Sofralara' iş modeli ile yönetebilmelerini sağlamak da bize heyecan veren hayallerimiz arasında" dedi.

ÖDENEN HER KREDİ YENİ BİR GİRİŞİMCİYE KAYNAK OLUYOR

Kadının çalışma hayatına aktif katılımını odağına alan bu uzun soluklu proje ile daha verimli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir tarım-gıda sistemlerine dönüşümü destekleyen bir iş modeli geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Türkeş, "Sürdürülebilir tarım uygulamalarının sağlıklı ve yeterli gıdaya erişim ile daha iyi beslenme güvencesini sağlamada en doğru yol olduğuna inanıyor daha iyi bir yaşam ve refahın ana unsurlarına erişiminde köprü görevi üstlenerek sürdürülebilir bir gelecek misyonuyla çalışıyoruz. Bu anlamda paydaşı olduğumuz Kadın Çiftçi Kredisi projesi, tarımda bir sosyal inovasyon projesi niteliğiyle bizim için tarım nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan kadının tarımsal üretimde önünü açmak ve tarımdaki yerini sağlamlaştırmak üzere çok anlamlı bir çalışmadır" diye konuştu.

Verilen her destek ve projeye dahil olan her kadın çiftçinin, yeni paydaşlar için ilham ve kaynak yaratmasını hedeflediklerini kaydeden Türkeş, "Bunu başardık da. Kadınlara kredi yoluyla destek sağlanması, projeyi sürdürülebilir kılan esas unsur. Geri ödenen her kredi, yeni tahsislerle başka kadınlarımızın da maddi desteğe sahip olmasını sağlıyor. Yeniden krediye dönüşen her ödeme, yeni bir kadın çiftçinin hayata güvenle bakması ve tarımın kadının üretken eliyle güçlenmesi anlamına geliyor. TİSVA'nın uzmanlığı sayesinde, kredilerin geri ödenmesi sorunsuz bir şekilde yürütülüyor. Bu konuda başarı oranımız %100. Krediler geri ödendikçe, yeni tahsislerle projenin sürekliliği sağlanıyor. Desteğin faydasını gören kadınlar, projemizin doğal elçileri olarak başka kadınlara da örnek oluyor, yol gösteriyor Bu açıdan, sürdürülebilir bir toplum, sürdürülebilir yerel kalkınma ve sürdürülebilir bir aile ekonomisi için tek kelimeyle ifade etmek gerekirse kadının 'dönüştürücü' gücünü henüz potansiyelini gerçekleştirmemiş önemli bir 'kaynak' olarak görüyor, bir tarım kuruluşu olarak kadının tarımsal üretimde de bunu ortaya çıkarmasını sağlayabilmek için güç birliği yaparak, buna yönelik girişim ve projeleri çoğaltmaya odaklanıyoruz" bilgisini verdi.

Paydaşların neredeyse yarısının genç çiftçilerden oluştuğuna dikkat çeken Türkeş, "Kadın çiftçilerimizin yüzde 8'i 20-30, yüzde 37'si ise 31-40 yaş arasında bulunuyor. Dolayısıyla projemiz, 'çiftçi olmak o kadar uğraşmaya değmez' algısını yıkarak gençleri tarıma yöneltme konusunda taşıdığı potansiyelle öne çıkıyor" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR