PİYASALAR

Bertil Emrah Oder: Belirsizlikler Çağına Dilekler

Yetmişli yıllarda görsel-işitsel iletişimin, özellikle televizyonun yaygınlaşması çocukluğumuzu da biçimlendirdi. Bir an çocukluğumun merak ve hayallerine döndüğümde, geleceğe mektubumun listesi gözümde canlanabiliyor: aklına kitap ve ansiklopedileri sığdırmış çok gelişmiş 24 saat yayın yapan bir televizyon, dünyadaki açlığı önleyebilecek besin hapları, uzay yolculukları, yaşlılara ve çocuklara yardım eden robotlar, konuşmayı yazıya döken bir makine ve savaşın olmadığı bir dünya özlemi. Bunların en azından bir kısmının gerçekleşmiş olmasından ötürü sanırım avunabiliriz

Bilimsel araştırma alanım olan hukuk ve özellikle insan haklarının korunması, İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan anlayışlar ve kurumsal yapılarla güçlendi. Anayasal düzenler; ortak hukuksal değerler bakımından birbirine yakınlaştı. İnsan onuruna uygun yaşam ve çalışma koşullarından kadına yönelik şiddetin benzer ulusal hukuk kuralları ya da uluslararası mekanizmalar eliyle takibine varıncaya değin, temel hak ve özgürlük alanını ilgilendiren pek çok konuda oydaşmalar oldu. Büyük hukuksal kazanımlar elde edildi. Adalete, eğitime ve bilgiye erişim birer hak haline dönüştü. Ekonomik büyümenin toplumsal refaha ve sosyal haklara katkısı gözlemlendi. Sivil toplum ve hukuk bilinci güçlendi.

Bugünden yarına mektubum tam da bu nedenle gelecek için öncelikle sağduyuyu diliyor. Karmaşıklığın ve belirsizliğin ağır bastığı dönüşüm süreçlerinin kutup yıldızı sağduyu olabilir. Alanında öne çıkmış her profesyonelin, geleceğe ilişkin öngörüleri doğrultusunda ortak yarara katkı sunmasını sağlayacak toplumsal bir gündeminin ve planının olması gerektiğine inanıyorum. Bu gündem ve plan için benim hem esin hem güç kaynağımsa öğretim üyeliğinin sunduğu bir şans: her yıl yeni kuşak gençler…

Sevgiler,

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi