USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%

İş Dünyası Haberleri

25 Mayıs 2023 13:55

“Turquality yöneticisi markanın elçisidir”

Turquality yönetim ve organizasyonu ile ilgili belirli ilkeleri paylaşan Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, Turquality yöneticisinin şirketin faaliyette bulunduğu yakın çevre ve genel koşullarını analiz ederek şirketin markalaşma amaçlarına ulaştırmak için çalışan marka elçisi olduğunu söyledi.

“Turquality yöneticisi markanın elçisidir”

Markalaşma, günümüzde şirketlerin odaklandığı konuların başında geliyor. İş dünyasının bugünkü ortamı da bunu zorunlu kılıyor. Bununla birlikte pek çok şirket, bu konuda yardıma ihtiyaç duyuyor. İşte bu noktada imdada yetişen ProGroup'un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, Turquality Yöneticisi ve Yönetimine dair merak edilenleri anlattı.

> Yönetim ve yönetici kavramları işletme okullarında öğretilen kavramlar. Siz bu kavramı güncellediniz ve Turquality kavramını ekleyerek "Turquality Yöneticisi" olarak yeniden tasarladınız. Sizden bu tasarımınızı anlatmanızı rica edebilir miyiz?

Turquality Yöneticisi kavramına girmeden, Turquality yönetiminin kavramsal tasarımını yapalım isterseniz. Turquality Yönetimi, markalaşmış veya marka potansiyeli olan şirketlerin verdikleri vaadi gerçekleştirmek, güven ve değer oluşturmak için, başta insanlar olmak üzere beşerî-bilgi, teknik-teknolojik parasal kaynakları ve zamanı birbiriyle uyumlu bir şekilde, verimli ve etkin kullanabilecek; planlama-uygulama-kontrol etme-düzeltme süreçlerinin toplamıdır.

Turquality Yöneticisi, şirketin faaliyette bulunduğu yakın çevre ve genel koşullarını analiz ederek şirketin markalaşma amaçlarına ulaştırmak için, şirket marka stratejine katkıda bulunan ve bu stratejiye göre oluşmuş organizasyona göre seçilmiş beşeri-bilgi ve teknik-teknolojik kaynakları planlayan, organize, koordine eden, yönelten, takip ve kontrol eden marka elçisidir.

> Turquality Yönetimi ile ilgili kavramlardan bahsederken planlama, organizasyon, koordinasyon, uygulama, kontrol gibi konulara değindiniz. Bunların Turquality Yönetiminde önemi nedir?

Turquality Yönetim Süreci bazı işlevlerden oluşur. Bir önceki soruda bahsettiğim; planlama, organizasyon, koordinasyon, takip ve kontrol Turquality Yönetim Süreci İşlevleridir. Bunların en önemlisi planlama ve kontroldür. Planlananı ölçer, ölçtüğünüz kontrol eder ve yönetebilirsiniz.

> Kavramlara baktığımızda, rekabetin ve marka olmanın en önemli unsuru "Turquality Yöneticisi" görülüyor. Buna göre organizasyondaki unvanlar da değişecek mi?

Evet. Artık organizasyon şemaları ve unvanları marka stratejine göre değişmiştir. Buna göre eski ve yeni unvanları karşılaştırdığımızda aşağıdaki tablo karşımıza çıkmaktadır:

> Turquality Yönetim ve Organizasyonu ile ilgili belirli ilkeleri var mıdır? Bu ilkelerden bahseder misiniz?

Turquality Yönetim ve Organizasyonun 13 temel ilkesi vardır. Bu ilkeler:

1. Turquality Uzmanlaşma İlkesi:

Turquality tabanlı organizasyonlar için önemli olan müşteriye verilen vaat ile ilgili faaliyetlerin zamanında, eksiksiz ve kaliteli yapılmasıdır. Bunların gerçekleşebilmesi içinde, örgütte çalışan personelin müşteriye cevap verecek alanında uzmanlaşmış olması ve uzmanlaştığı bölümde çalışması gereklidir.

2. Turquality İstisna İlkesi:

Turquality yönetiminde üst yönetim günlük ve sık sık yapılan faaliyetler yerine stratejik faaliyetlerle ilgilenir.

Sık sık yapılan faaliyetler dijitalleştirilmelidir. Üst organizasyonun faaliyetlerinde hayati önem taşımayan kararlarla ilgilenmesi gerekir.

3. Turquality Stratejik Amaç Birliği İlkesi:

Turquality yönetiminde açıkça belirlenmiş bir stratejik amacı bulunmaktadır. Bu stratejik amaç belirledikten sonra, tüm faaliyetler bu amaca göre gerçekleştirilir.

4. Turquality Tek Amir ile İletişim İlkesi:

Turquality organizasyonlarında çalışan personelin sadece bağlı olduğu bir üst ile iletişime girer. Eğer birden fazla yöneticiye bağlı olursa ilk önce hangi işi bitirmesi gerektiğini ve hangi işi yerine getirmesi gerektiğini bilemediği için, büyük sorunlar yaşanır.

5. Hiyerarşik Yapı İlkesi:

Turquality yönetiminde yetki ve sorumluklar yukarıdan aşağıya doğrudur.

Ast üstünün kim olduğunu ve kendisinden neler beklediğini bilir. Böylece örgütte hiyerarşik bir uyumluluk ve koordinasyon oluşur.

6. Yetki ve Sorumluluğun Denkliği İlkesi:

Turquality yönetiminde personele verilen yetkilerle sorumlulukları denk olmalıdır. Personelin Turquality için verilmiş görevleri örgütte sorumluluklarını oluşturur. Her personel sorumluluklarını yapacak kadar yetkiye sahip olmalıdır.

7. Yetki Devri İlkesi:

Yöneticiler, Turquality yönetiminde işlerin planlanması ve astların gelişmesi için devrettikleri yetkiler sayesinde, stratejik amaç birliğine daha hızlı ulaşabilmektedir.

8. Denge İlkesi:

Turquality organizasyondaki bölümler arasındaki yetkiler, görevlere göre dağıtılır. Böylece hiyerarşik yapı ilkesi de korunmuş olur.

9. Açıklama İlkesi:

Turquality organizasyondaki her bir personelin görev, sorumluluk ve yetkileri açık ve net olarak yazılı bir şekilde belirtilir. Ayrıca her bir personel için iş planı oluşturulur ve kontrol edilir.

10. Basitlik ve Anlaşılırlık İlkesi:

Turquality organizasyonu kurulurken örgüt yapısı basit ve anlaşılırdır. Ast ve üstlerin ilişkileri, iş akışları örgüte uyumludur.

11. Esneklik İlkesi:

Turquality organizasyonları yakın çevre ve dış çevre etkisi altındadır. Turquality organizasyonları, bu değişimlere karşılık verebilmek ve değişimlere ayak uydurabilmesi için dinamik yapıya sahiptir.

12. Süreklilik İlkesi:

Değişimlere ayak uyduran Turquality Yönetiminin dinamik yapısının yanında personelinde değişimi takip eder, geleceği görebilecek şekilde yetişir.

13. Yönetim Alanı İlkesi:

Turquality yönetiminde bir yöneticiye bağlı ast sayısı, süreç yönetimine göre belirlenir.

EN ÇOK OKUNANLAR