EMLAK
15 Ekim 2021 15:43
Dr. Haldun Ersen

Sürdürülebilir kentsel dönüşümün 10 aşaması

Kentsel dönüşüm, kentlerin sahip olduğu dokunun yenilenmesi için yapılan uygulamaları barındıran bir kavram. Ülkemizde daha çok riskli alanların ve binaların dönüştürülmesi kapsamında yenileme ve sağlıklaştırma yöntemleri uygulanıyor. İşte sürdürülebilir kentsel dönüşümün 10 aşaması...

Sürdürülebilir kentsel dönüşümün 10 aşaması

1- İletişim stratejisi: Sağlıklı bir kentsel dönüşüm süreci açısından, öncelikle konuyu sadece teknik yaklaşımlarla çözemeyeceğimizi görmeliyiz. Yol haritasına, iletişim süreçlerini etkinleştirerek başlanmalı.

2- Fayda ve maliyet ilişkisi: Bu iletişim süreci ile birlikte fayda ve maliyet ilişkileri çok iyi aktarılmalı. Uzlaşma ve ikna süreçlerini geliştirip vatandaşların katılımını sağlayarak muvafakatlarını alabilmek gerekiyor.

3- Mülkiyet sorunları: Daha sonra mülkiyet sorunlarını çözebilecekleri 'halkla kentsel dönüşüm söyleşileri' projesini başlatarak 81 il ve ilçelerinde bu projeyi yaygınlaştırmaya odaklanılmalı.

4- STK iş birliği: Devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesi görebilecek, tarafsız davranabilecek STK'ları uzlaşma ve garantörlük çalışmalarında devreye sokabilmek gerekiyor.

5- Vatandaşın yorumu alınmalı: Kentsel dönüşüm yapılacak alanlarda anketler yapıp, bu anketler çerçevesinde vatandaşı işin içine alarak ve onların görüşlerinden yola çıkarak kentsel dönüşüm projeleri geliştirilmeli.

6- Sosyolojik-psikolojik etki: Anketlerde sosyolojik ve psikolojik boyutlar göz ardı edilmemeli.

7- Üç önemli paydaş: Kentsel dönüşümün vatandaş, devlet ve STK'larla çözülebileceği unutulmamalı.

8- Fayda analizi: Her bir fayda; başka bir projeye, o bölgenin durumsallığına göre aktarabilmeli.

9- Mevzuatın geliştirilmesi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, kentsel dönüşüm mevzuatında belirlenmiş fakat uygulamasında zorlanılan konularda STK'lardan destek alarak mevzuatın geliştirilmesini sağlaması.

10- Planlama ilkeleri: Kentsel dönüşümün, kent bütünlüğünü ve silueti bozmayacak biçimde gerçekleştirmeyi sağlayacak planlama ilkeleri geliştirilmeli.

EN ÇOK OKUNANLAR