USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%

Dijital Dönüşüm

07 Mart 2024 13:10

Dönüşümün tetikleyici unsurlarına odaklanılmalı

Büyük veri, bulut teknolojisi, mobilite, sanallaştırma, veri merkezi tesisleri, hesap denetimleri, veri merkezi otomasyonu ve geniş alan ağlarına yönelik yatırımların artması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin geleceğine yön verecek.

Dönüşümün tetikleyici unsurlarına odaklanılmalı

Bilgi ve iletişim teknolojileri, sektörün geleceğini oluşturan bulut bilişim, yapay zeka, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, metaverse ve blok zinciri teknolojileriyle önemli bir dönüşümden geçiyor. Söz konusu dönüşümü mümkün kılabilecek 5G ve internet altyapısının geliştirilmesi sürecinin ise hızla tamamlanmasına ihtiyaç duyuluyor

Türkiye, yazılım geliştirmede önde gelen bir destinasyon. Hükümet, bu alandaki büyümeyi desteklemek için eğitim programlarına ve altyapıya yatırım yapıyor. Siber güvenlik, e-ticaret ve blok zinciri teknolojisine yönelik yatırımlar da hızla artıyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının hızla büyüdüğü, rekabetçi ücretlerin büyük bir avantaj sağladığı, yeteneklere erişim konusunda önemli bir uzmanlık alanına sahip olunduğu unutulmamalı.

AVRUPA DİJİTAL DÖNÜŞÜM ON YILI 2030 PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE BELİRLENEN HEDEFLER

01I Dijital olarak yetenekli bir nüfus ve yüksek vasıflı dijital profesyoneller: Tüm vatandaşların temel dijital becerilere sahip olmasını ve her yaştan insanın dijital becerilerini geliştirme fırsatına sahip olmasını sağlamak.

02I Güvenli ve sürdürülebilir dijital altyapılar: Avrupa'da gigabit ve 5G ağlarının yaygınlaşmasını sağlamak ve veri merkezleri, bulut bişim ve siber güvenlik hizmetleri gibi temel dijital hizmetlere erişimi kolaylaştırmak.

03I İşletmelerin dijital dönüşümü: İşletmelerin dijital teknolojileri benimsemesini ve dijital dönüşümlerini hızlandırmalarına yardımcı olmak.

04I Kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi: Kamu hizmetlerinin daha verimli, erişilebilir ve kullanıcı dostu olmasını sağlamak için dijital teknolojileri kullanmak.

TEKNOLOJİ DNA'YA İŞLEMELİ

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, "Dijital dönüşüm; kuruluşların süreçlerini, müşteri etkileşimlerini ve iş modellerini yeniden tasarlamalarına olanak sağlayan, zihniyet ve kültürde yaşanan derin bir değişim süreci..." diyor.

Artık, bir sahaftan bir holdinge kadar tüm organizasyonların sürekli gelişen dijital ortamda başarılı olmak için teknolojiyi DNA'sına işlemesi bir ön koşul

Bilgi teknolojileri sektörü, yenilikçi ve katma değeri yüksek yapısı, istihdam yaratma potansiyeli ve ekonominin genelinde getirdiği verimlilik artışı nedeniyle stratejik önem arz ediyor. Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan şirketler rekabette fark yaratarak güçlendikçe, ülke ekonomisi de gelişiyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli alanlar bulunuyor:

Yeni nesil teknolojiler:

Yapay zeka ve makine öğrenimi, bulut bilişim ve büyük veri, nesnelerin interneti ve 5G konularının öne çıktığı bir dönemdeyiz. Pek çok alandaki yeni nesil teknolojiler tüm sektörlerde iş yapış şekillerini dönüştürüyor. 5G teknolojisi, farklı sektörlerdeki işletmeler için önemli bir dönüşüm aracı. Özellikle sağlık, madencilik, limanlar, tarım, toplu taşıma, perakende ve üretim gibi sektörlerde, 5G teknolojisinin başarıyla kullanıldığı birçok örnek var ve artarak da devam ediyor. Bu uygulamalar, ekonomik büyümeyi desteklerken işletmelerin rekabet gücünü de artırıyor. Ancak teknolojinin yaygın olarak benimsenmesi için altyapı, güvenlik ve düzenleyici konuların da ele alınması gerekiyor.

Dijital dönüşüm rotası:

Türkiye'de mikro, küçük ve orta ölçekli şirketler, yaratılan katma değerin yüzde 53'ünü ve istihdamın yüzde 74'ünü sağlıyor. Bu nedenle dijital dönüşümlerini tamamlamaları Türkiye için önemli bir ekonomik değer yaratacak. Ancak bunun için yol haritasına ve destek mekanizmalarına ihtiyaçları bulunuyor. Söz konusu atılım uygun politikalarla birlikte sağlanırsa, Türkiye özelinde 269 milyar dolarlık bir ekonomik büyüme potansiyelinden bahsedebiliriz. Bu potansiyelden yararlanabilmek için rotayı belirlemek, yönetimde koordinasyonu sağlamak ve küreselde dijital entegrasyonu desteklemek önemli kaldıraçlar olacak.

Yurt dışı pazarlara açılmak:

Dış pazarlara açılmak; yeni müşteri segmentlerine erişim, büyüme potansiyeli, uluslararası iş birlikleri, gelir çeşitlendirmesi ve teknolojik yeniliklerin benimsenmesi gibi bir dizi avantajlar sunuyor. Özellikle bilişim sektöründe faaliyet gösteren yerel şirketlerin uluslararası rekabet gücünün artması ve sektörün hızlı büyümesine katkı sağlaması için dış pazarlarda faaliyet göstermesi önem taşıyor.

Ulusal vizyonu güçlendirmek:

Avrupa Birliği'nin '2030 Dijital On Yıl' hedeflerinin ülkemizin potansiyeli ve hedefleri dikkate alındığında, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ulusal vizyonumuzun güçlendirilmesi, altyapı yatırımlarının hızlandırılması, girişimci ekosisteminin ve nitelikli iş gücü kaynağının geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye sahip olduğu genç nüfus ile teknolojiye yatkınlık, güçlü çözüm sağlayıcıların varlığı, inovasyon odağındaki motivasyon ile dijital ekonomi içerisinde güçlü bir şekilde yer alma potansiyeline sahip. Doğru yetenekler bir araya geldiğinde ülkemiz özellikle e-ticaret ile perakende, oyun, siber güvenlik, lojistik, fintek, telko, turizm alanlarında dünya çapında markalar çıkarabilir.

(TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak)

EN ÇOK OKUNANLAR