DERGİ
04 Temmuz 2022 14:14

SANAYİ SEKTÖRÜNE YEŞİL YOL HARİTASI

Türkiye'de başta enerji olmak üzere farklı endüstrilerin atıklarını arıtarak biyoyakıt ve biyoplastik üretim çalışmaları gerçekleştiren AlgbIo A.Ş.'nin 2022 hedefi; farklı endüstrilerdeki müşteri sayısını artırarak, Türkiye'nin sanayisini yeşil ekonomiye çevirmek

SANAYİ SEKTÖRÜNE YEŞİL YOL HARİTASI

İTÜ ARI Teknokent'in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek'in girişimleri arasında yer alan ALGBIO A.Ş.; arıtım ve yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteriyor. Yenilenebilir enerji sektöründe Birleşmiş Milletler'in Renewable Energy Directive II yönetmeliğindeki düzenlemeler ile algal biyoyakıt gibi gelişmiş biyoyakıt pazarının, 2030 yılına kadar yüzde 3,5 oranında artacağı dikkat çekiyor. Bu da gelecekte, karbon yakalayamayan herhangi bir enerji çeşidinin sürdürülebilir olmadığını gözler önüne seriyor. ALGBIO A.Ş. ise sektördeki bu regülasyonlara uyum sağlamak, daha sürdürülebilir bir geleceğe yön vermek, endüstriyel tesislerin verimsiz arıtma sorununa ve müsilaj problemine çözüm sunmak amacıyla kuruldu.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ İLE GELEN BAŞARI

ALGBIO A.Ş. Kurucusu Selen Şenal; en önemli misyonlarının, 2050 yılına kadar sanayi sektörüne karbon negatif üretim anlayışını benimseterek döngüsel ekonomi modelini işler hale getirmek olduğunu vurguluyor. Bu kapsamda, Türkiye pazarında ilk kez algal arıtım konusunda endüstriyel ölçekte üniversite-sanayi iş birliği sağlanarak, yüksek teknolojili ve verimli atık arıtımı uygulandı. Şenal, bu süreci şöyle özetliyor: "Genellikle biyolojik arıtım sanayide bakteriler ile gerçekleştiriliyor. ALGBIO A.Ş. ise bu süreci algler ile gerçekleştirerek yüzde 99'a varan oranlarda BOI5, KOI, TN ve P giderimi gerçekleştiriyor. Sonucunda elde ettiği biyokütleden ise biyoenerji üretiyor. Sanayinin endüstriyel/evsel/kanalizasyon atık sularını ve baca gazlarını mikroalgler ile arıtarak bu atıklardan biyoyakıt ve biyoplastik üretimi gerçekleştiriyoruz. Temel hedef kitlemizi ise atık çıktısı olan tüm üretim ve sanayi sektörü oluşturuyor. Bu kapsamda Türkiye'de başta enerji olmak üzere farklı endüstrilerin atıklarını arıtarak biyoyakıt ve biyoplastik üretim çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz."

ULUSAL VE GLOBAL ÖDÜLLERİN SAHİBİ

ALGBIO A.Ş., arıtım ve enerji çözümleriyle hem ulusal hem de global arenada farklı ödüllere layık görüldü. U.S. Department of State tarafından 2021 yılının 'Bilim ve Teknoloji İnovasyonu', Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye'nin 'SDG 14 Life Below Water' temsilcisi, Entrepreneur Organization tarafından 'Globalde Sosyal Etki Yaratan Girişim', Hello Tomorrow tarafından ise 'Yüksek Teknoloji Geliştirici' seçildi. Türkiye'de ise Türkiye İhracatçılar Birliği tarafından 2021 yılının 'En İyi Enerji Start-Up'ı, EPDK tarafından düzenlenen 'Enerjim Sensin Programı'nın ise ikincisi oldu.

ALGBIO A.Ş. KURUCUSU SELEN ŞENAL

2022 ve sonrası için girişimciler kesinlikle karbon negatif yaklaşımlara yönelmeli, ürünün üretim-pazar ve geri dönüşümde yaşam döngüsü değerini ve karbon ayak izini azaltıcı parametrelerini değerlendirmeli

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ BAZ ALINIYOR

Şenal; ALGBIO A.Ş.'nin temel metodolojisi hakkında ise şu yorumda bulunuyor: "Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden en az 10'unun alt basamağında faaliyet göstermeyi arzu ediyoruz. Bunlardan en temel üçü ise iklim eylemi, su altı yaşamı ve karasal yaşam... Bu kapsamda okyanuslarımızı korumak amacıyla okyanuslara giren atıkları sağlayıcı kuruluşlar ile iş birliği yapıyoruz. Bu atıkların okyanuslarımıza deşarj edilmesi yerine tesis içi geri kullanımını sağlıyor, bu sayede Life Cycle Assesment'larında karbon kredisi sağlamalarını hedefliyoruz. İstanbul'da 5 tonluk arıtım kapasitesine ulaştık. Endüstriye yerinde entegrasyon uygulamalarımız da devam ediyor. Farklı endüstriler ile iş birliği sağlayarak atık sularını ve baca gazlarını kendi tesislerinde arıtıp, temiz su ve enerjiye tesise tekrardan kullanılabilir sulama suyu, sifon suyu, yıkama suyu vb. olarak geri sunuyoruz. Minimum 10 metreküp olmak üzere 50-100-200 ve 500 metreküpe kadar hacim sağlayabiliyoruz. Karbon yakalama ve biyoyakıt hacmi ise endüstricinin tesisinde bulunan atık su kapasitesine bağlı... 4 dönüm algal arıtım arazisi başına günde 2.7 ton karbon yakalıyor, böylece hem tesisin atık suyunu müsilaja sebep olmayacak derecede verimli arıtıyor hem de karbon ayak izinizi azaltarak enerji üretiyoruz."

HEDEF; DEVLET HİBESİ İLE BİYORAFİNERİ KONSEPTİNİ İNŞA ETMEK

2022'de farklı endüstrilerdeki müşteri sayısını artırmayı ve Türkiye'nin sanayisini yeşil ekonomiye çevirmeyi hedeflediklerini aktaran Selen Şenal; gelecek hedeflerini şöyle özetliyor: "Orta vadeli hedeflerimiz arasında Türkiye'deki üretim kapasitesimizi minimum 500 metreküpe çıkarmak, Avrupa-Amerika pazarlarında en az 20 müşteri ile ilerlemek, devlet hibeleri ile biyorafineri konseptimizi inşa etmek ve Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde somut yaşam döngüsü etkisi yaratmak bulunuyor." Türkiye'de sürdürülebilirlik ve yüksek teknoloji alanlarında girişimcilik ekosisteminin henüz oturmamış bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Şenal, "Öncelikli olarak bu alanlara yönelik etki yatırımı sermayeleri yüksek ölçüde artırılmalı. Gelecek yıllar için önemli olacak üç başlık ise enerji, gıda ve sağlık" diyor.

EN ÇOK OKUNANLAR