DERGİ
05 Nisan 2022 13:55

GÜCÜNÜ BU TOPRAKLARDAN ALAN KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN RAKİPSİZ OTOMOBİL: TOGG

Türkı̇ye'nı̇n mı̇llı̇ gururu Togg'un serı̇ üretı̇m bandından ı̇nmesı̇ne az bı̇r süre kala herkeste aynı heyecan mevcut. Bı̇r zamanlar hayal olan yerlı̇ ve mı̇llı̇ otomobı̇l gerçeğe dönüşüyor ve yollara ı̇nı̇yor. Platı̇n okurları ı̇çı̇n Togg'da gı̇zlenen ayrıntılara büyüteç tuttuk

GÜCÜNÜ BU TOPRAKLARDAN ALAN KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN RAKİPSİZ OTOMOBİL: TOGG

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil tutkusunun tarihi yarım asır önceye kadar uzanıyor. Devrim arabalarıyla sukutuhayale uğrayan bu büyük tutkunun talihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de yaptığı şu açıklama değiştirmeye yetecekti: "Bu ülkede, bu işe soyunacak bir baba yiğidin olduğunu düşünüyorum. Artık yerli bir oto- mobil yakışır." Aradan geçen 10 küsur senede köprünün altından çok sular aktı, lakin Türkiye'nin yerli ve milli oto- mobil üretme azmi baki kaldı. Takvim yaprakları 25 Haziran 2018'i gösterdiğinde Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığıyla Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Togg) hayata geçirilecekti. Ve 27 Aralık 2019'a gelindiğinde aradan geçen 18 ayın sonunda yüzde 100 yerli ve milli otomobilin, yani Togg'un sunumu gerçekleştirildi. Böylelikle yarım asırlık bir rüya hepimizin gözleri önünde adım adım gerçeğe dönüştü. Artık yerli ve milli otomobilin üretim bandından inip kullanıcılar ile buluşması heyecanla bekleniliyor. Hiç şüphesiz bu hülyanın gerçeğe dönüş- mesinde iradenin sağlamlığı ve yönetim becerisi ön plana çıktı. Bizler de Platin okurları için Togg'un üretim sürecine yakından bakmak istedik.

EN ÇOK OKUNANLAR