USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%
Tayfun Küçükoğlu

YAZARLAR

1.04.2024 14:47:00

YEŞİL MUTABAKAT'A UYUM SÜRECİNİ İYİ YÖNETMEMİZ GEREKİYOR

Günümüzde küresel ısınma ve buna bağlı oluşan iklim değişikliği dünya için varoluşsal bir tehdit haline geldi. Fosil yakıt kullanımının sanayi devriminin başlamasından bu yana sürekli olarak artması ve ormanların tahribi, küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarında önemli artışlara neden oldu. Türkiye İMSAD olarak karbon ayak izini azaltmak için sürdürülebilir üretim ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş hedefiyle çalışmalar yürütüyoruz.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ YASAL BİR BOYUTA TAŞIDI

İnşaat malzemesi sanayisinde sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge, inovasyon alanında sera gazı emisyon azaltımı, enerji verimliliğinde artış ve döngüsel malzeme kullanımı oldukça önemli. İçinde bulunduğumuz süreçte, özellikle geleceğimizi, üretimimizi, ticaretimizi şekillendirecek uzun vadeli planlar, uluslararası seviyede devreye alınmaya başlandı. En kapsamlı uluslararası planların başında Yeşil Mutabakat geldi ve bu adım ile Avrupa Birliği, yeşil dönüşümü yasal bir boyuta taşıdı. Uluslararası arenada meydana gelen değişim ve dönüşüm karşısında, ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve kaynak-etkin bir ekonomiye geçişini destekleyecek çalışmalar gerek kamu tarafında ilgili Bakanlıklarımız düzeyinde, gerekse sivil toplum kuruluşları tarafından ciddiyetle sürdürülüyor.

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK ÖNLEMLER ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye'yi üretim üssü olarak düşünürsek, bizim gibi enerji yoğun sektörlerin ağırlıklı olduğu bir ülkede Yeşil Mutabakat'a uyum sağlamamız ve bu süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği ile ticaret yapan tüm ülkeleri ilgilendiren Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi konusunun sektörün en önemli gündem maddelerinden biri olması sebebiyle Türkiye İMSAD olarak biz de Yeşil Mutabakat'a geçiş sürecinde inşaat malzemesi sektörüne yol gösterici olacak bir rehber dokümanı hayata geçirdik. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl, 'İnşaat Malzemeleri Sanayisinin Yeşil Mutabakata Uyumu: Yeşil Dönüşüm için Ar-Ge ve İnovasyon Rehberi'ni tamamladık. Bu rehber, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na ve Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne uyum sürecinde inşaat malzemesi sanayicilerine yol gösterici nitelikte olması ve firmaların iyi uygulama örneklerini de içinde barındırması dolayısıyla oldukça önemli. Rehber doküman; sürdürülebilir ve iklim-nötr hale geçiş, sürdürülebilir üretimin göstergeleri ve ölçümü, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin de aralarında bulunduğu birçok konu içeriyor.

"Yeşil Mutabakat'ın kapsadığı binalarda enerji verimliliğine yönelik önlemler, Avrupa Birliği ile ticaret yapan tüm ülkeleri direkt ilgilendiriyor. Sınırda karbon uygulamasının öncelikli sektörlerde 2026'dan itibaren başlayacağının duyurulmasını göz ardı etmeden bu süreci bir fırsat olarak görüp hiç vakit kaybetmeden yol haritamızı oluşturmalıyız"

ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİYLE BİLE İNŞAAT MALZEMESİ ÜRETİLEBİLİYOR

İnşaat malzemesi sanayicileri olarak üretim aşamalarında malzemelerin kullanımının tüm yaşam döngüsü boyunca oluşturduğu çevresel etkileri dikkate alarak ve teknolojik gelişmelerden faydalanarak hareket ediyoruz. Teknolojinin olanaklarından faydalanarak, geleceğin yaşam kalitesi yüksek, güvenli, sürdürülebilir, ekonomik potansiyelini kullanabilen şehirler oluşturabiliriz. Akıllı kentler ve çevre dostu binalara eğilimin hız kazandığı bu süreçte, Türkiye İMSAD olarak sorumluluğumuzun daha da arttığının bilinciyle hareket ediyor, ülkemizdeki sürdürülebilir malzeme ihtiyacının karşılanması için karbon ayak izi düşük, inovatif ürünler geliştirerek daha sağlıklı ve doğayla dost şehirlerin inşası için çalışıyoruz.