USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%
Mimar Arda Işık

YAZARLAR

1.04.2024 10:39:00

DİJİTAL DEVRİM İLE DÖNÜŞEN MEKAN ANLAYIŞI

Dönüşen mekan anlayışı; bir yandan bina yapım teknikleri, teknolojileri, malzemeleri ve süreçleri ile sürdürülebilir binaları, şehirleri mümkün kılarken, bir yandan da bireyin yeni sosyo-kültürel sistemle uyumunu düzenleyecek mekansallaşma arayışını motive ediyor. Yeni nesil mekanlar bu yeni döneme kimliğini veren ve şehirlerimizin ve dolayısıyla medeniyetimizin, belki de en belirgin yapı unsurları. Henüz, çalışma ve yaşam alanlarını birleştiren karma kullanımlı yapılarda, ortak, yaşam ve rekreasyon alanlarında, bu mekanları karakterize eden kolektif unsurların izlerini yeni yeni görmeye başlasak da çalışma mekanlarındaki belirgin dönüşümü izlemek mümkün. Esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma imkanları sağlayan, iş-yaşam dengesine odaklanarak çalışanların mutluluk -ve dolayısıyla- verimliliklerini artıran, şeffaflık, çeşitlilik ve paylaşım gibi değerleri teşvik ederek kültürel çevre yaratan yeni nesil çalışma mekanları rahat ve etkileşimli mekansal organizasyon, sosyal alanlar, biyofilik çevre ve ergonomik mobilyalar gibi unsurları içeriyor.

TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU, İŞ BİRLİĞİ VE ESNEKLİK İÇERİYOR

Teknoloji entegrasyonu, iş birliği ve esnekliği vazgeçilmez olarak içeren yeni nesil çalışma mekanları, çalışan refahını ön planda tutarak inovasyon ve yaratıcılığı ortaya çıkarmayı teşvik ediyor. Bu ofislerde modüler mobilyalar, hamak-sallanan koltuk-salıncak masa gibi yaratıcı ve rahat çalışma bölgeleri, düşük duvarlı bölmeler ve sanat eserleri, zanaat eserleri, kütüphane, koleksiyonlar ve aksesuarlar mobilya donanımının popüler unsurlarıdır. Ayrıca bu yapıların inşaatında kullanılan sürdürülebilir malzemeler, yüksek hızlı internet erişimi, kablosuz bağlantı imkanları, bulut tabanlı hizmet sağlayıcılar, akıllı bina sistemleri, yeşil enerji-kojeneratif sistemler, biyofilik-bitkilendirilmiş alanlar, toplu taşımayla kolay ulaşılabilirlik ve otopark ile elektronik cihazlar için şarj imkanları yeni nesil çalışma mekanlarının tercih edilmesinde belirleyici sebep oluşturuyor. Tüm sunduğu deneyim ve olanakların ötesinde yeni nesil çalışma mekanları kimlik konumlandırmalarına uygun olarak ilerici veya deneysel mimari söylemlerle tasarlanıyor. Bu süreç ise bu yapılara hem şehir ölçeğinde hem de kullanıcı bazında biriciklik, aidiyet ve tanınabilirlik sağlıyor.

"Teknoloji entegrasyonu, iş birliği ve esnekliği vazgeçilmez olarak içeren yeni nesil çalışma mekanları, çalışan refahını ön planda tutarak inovasyon ve yaratıcılığı ortaya çıkarmayı teşvik ediyor"

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ HİZMET SUNAN BİNALAR

Sonuç olarak; dijital devrim veya dijital dönüşüm mekan anlayışını ve şehir-bina inşa süreçlerini temelden değiştirdi. Günümüzde etkileri ise en çok çalışma alanlarında gözlemleniyor. Teknolojiyle bütünleşmiş, esnek ve kişiselleştirilmiş hizmet sunarak kullanıcılarına daha etkileyici deneyimler yaşatan binalar öne çıkıyor. Hem stratejik planlama ve pazarlama gibi tasarım öncesi hem hesaplamalı-parametrik kompozisyon gibi tasarım, hem de işletme yönetimi ve sistem bakım gibi tasarım sonrası kriterleri karşılayarak sürdürülebilir proje yönetimi sunan bu yeni anlayışın, gelişen yapı teknolojileri, açık yazılım sistemleri ve yapay zeka uygulamaları ile inşaat süreçlerinin tüm alanlarına çok daha hızlı nüfuz etmesini bekliyoruz.