Kerem Vardar
YAZARLAR
1.09.2023 13:36:00

FİNANS SEKTÖRÜNDE KALICI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ŞART

Finans sektörünün en yeni gündem maddelerinden biri de iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik... Bankacılık sektöründe sürdürülebilirlik uygulamaları, finans sektörünün çevresel sürdürülebilirliği desteklemek için benimsediği yaklaşımları ifade ediyor. 2017'de UN Global Compact üyesi yedi banka, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi'ne imza attı. 2018'de bu bildiri güncellendi ve bankaların çevresel ve sosyal etkisini değerlendirecekleri yatırım miktarı limiti 50 milyon dolardan 20 milyon dolara, 2019'da ise 10 milyon dolara indirildi. Türkiye'deki en büyük bankalar, bu bildiriye imza atarak taahhütlerde bulundu.

DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİŞİN ÖNDERLERİ

Yatırımcı beklentilerindeki yükseliş, COP26 Zirvesi ve AB'nin sürdürülebilir finansla ilgili eylem planı olan Yeşil Mutabakat, 2020'den bu yana şirket yönetimlerinin sürdürülebilirliğe olan ilgisini artırdı. Düşük karbon ekonomisine geçişte önemli rol üstlenmesi söz konusu olan finans kurumlarının, sürdürülebilirlik çalışmalarının bir adım önünde kalmaları ve bu alanda atılacak adımları yenilikçi yaklaşımlarla desteklemeleri bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023'da yayımladığı Finansal İstikrar Raporu'na göre, küresel bankacılık sektörünün 2023 ilk çeyrek itibarıyla küresel çapta sürdürülebilirlik temalı tahvil ve kredi miktarı yaklaşık 5.1 trilyon dolara yükseldi. Bu oran küresel bazda toplam finansmanın yaklaşık yüzde 5,5'ine denk geliyor. Tüm bunlara ek olarak 'Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı' Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 24.12.2021 tarih ve 9999 sayılı Kararı ile kabul edildi. Küresel sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi, enerji geçişinin finanse edilmesi ve diğer sektörlerin de yeşil dönüşümlerini tamamlaması için yaratılan bu finansal araçların oldukça önemli ve gerekli adımlar olarak görüldüğünü söyleyebiliriz.

YAYINLANAN YOL HARİTASININ ANA GÜNDEM MADDELERİ

* Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkemizce verilen taahhütlerin ve ilan edilen plan ve politikaların etkili şekilde hayata geçirilebilmesinde iklimle bağlantılı risk ve fırsatları etkin şekilde yönetebilen ve sürdürülebilir yatırım ve projeler için gerekli finansmanı uygun koşullarda sağlayabilen bir finans sektörünün tesis edilmesi,

* Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve '55'e Uyum Paketi' uyarınca sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının mali yükümlülükler doğurmaya başlayacağı ve ülkemiz ekonomik ve finansal sistemi için önemli bir geçiş tarihi olan 2026 yılından önce bankacılık sektörümüzün gerekli adaptasyonu sağlaması,

* Başta bankacılık sektörü olmak üzere finansal sistemin giderek daha fazla maruz kalmaya başladığı iklim değişikliğine bağlı fiziksel riskler ile düşük karbon ekonomisine geçişe bağlı geçiş risklerinin ölçülmesi, analiz edilmesi ve yönetilmesi, kararlaştırılmış olup küresel yatırım stratejilerinde yer alan ESG ölçütlerinin bankacılık sektörü tarafından daha fazla dikkate alınması hedeflendi.