USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%
İbrahim Erden

YAZARLAR

1.07.2024 15:29:00

HEDEFLERE YERLİ SANAYİ İLE ULAŞMAK TEK ARZUMUZ OLMALI

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının en önemli katkısı, iklim değişikliği ve zararlı emisyonların azaltımı noktasında çevrenin korunmasına katkı sağlaması... Öte yandan, yenilenebilir enerji yatırımları için çekilen yabancı sermaye yatırımları, üretilen enerji sayesinde doğalgaz ithalatının azaltılması gibi iki önemli katkı sağlayarak cari açığın azaltılması ve ekonomiye doğrudan katkı sağlanması açısından da bu yatırımlar büyük önem arz ediyor. Ayrıca, yerlileşen türbin üretimi sayesinde yerli sanayinin ve tedarik zincirinin gelişimi, istihdamın artışı ve teknoloji geliştirme faaliyetleri de gelişen yenilenebilir enerji teknolojilerine hakim olmak açısından ülkemize büyük katma değer sağlıyor.

Bu konuda masanın dört ayağı olarak tabir ettiğimiz kapasite gelişimi, izin süreçleri, finansman ve sanayi açısından atılması gereken önemli adımlar mevcut. Bunun kapasite tarafında geçen yıl tahsis edilen kapasiteler (19 bin MW depolamalı RES, 15 bin MW depolamalı GES) sektöre önemli bir destek sağlıyor. Bu projelerin önümüzdeki yıllarda yatırıma dönmesi ülkemizin enerji ve ekonomik dönüşümü için hayati önemi olduğundan bundan sonra hızlı şekilde yapılması gerekenler şu şekilde özetlenebilir:

* İzin süreçleri ve bu konudaki bürokratik yükün azaltılması.

* Rekabetçi finansmana erişimi sağlamak için yenilenebilir enerji sektörüne öncelikle destek verilmesi ve depolamalı tesislerle ilgili ticari modelin netleştirilmesi.

* Sanayi alanında gelişimin sürdürülebilir devamının sağlanması için yerli ekipman kullanımı ile ilgili kuralların netleştirilmesi ve toplam 34 bin MW'lık bu yenilenebilir proje portföyünün yerli sanayinin de katkısıyla tedarik edilmesi.

Bunlar dışında, yatırımları hızlandırmak için olmazsa olmaz olan yetkin insan kaynağının geliştirilmesi yönünde hem teknik okullar hem de üniversiteler düzeyinde çalışmalar yapılması istihdam ve bilgi üretimi için de ülkemiz menfaatine olacak.

2024 YILI OLDUKÇA İYİ BAŞLADI

2024 yılının oldukça iyi başladığı söylenebilir. 2024 yılına 350 MW'lık bir kurulumla başlanmıştır ki bu kurulum, 2023'te 12 ayda yapılan çalışmaların 2024'ün ilk 3 ayında tamamlandığı anlamına geliyor. Dolayısıyla bu, göz önünde bulundurulması gereken bir başarıdır. Öte yandan gelinen noktada, sektör açısından 'bundan sonra neler yapılmalı?' sorusuna herkesin cevaplar araması gerekiyor. En önemli gündem maddesi, bugünden itibaren atılacak adımlara odaklanmak olmalı. Tüm paydaşlar olarak, mevcut sanayi hamlelerini sürdürebilmek maksadıyla öncelikle 19 GW'lık depolamalı rüzgar proje portföyünün yerli ekipman ağırlıklı yapılması amacıyla destekleme mekanizmasının kurallarının netleştirilmesi, ayrıca önümüzdeki dönemde proje portföyünün gelişimini de desteklemek amacıyla YEKA ve YEKDEM mekanizmalarını etkili biçimde devam ettirmek konusunda çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.

"2024 yılına 350 MW'lık bir kurulumla başlandı. Bu kurulum, 2023'te 12 ayda yapılan çalışmaların 2024'ün ilk 3 ayında tamamlandığı anlamına geliyor"