PİYASALAR

E-ticaretin insan kaynağı ihtiyacına etkisi

İnternet teknolojisinin gelişmesi ve erişilebilirlik seviyesinin hızla artması, pazarlama faaliyetlerini de derinden etkiliyor. Bu dönüşüm karşısında geleneksel pazarlama yöntemleriyle geliştirilen kampanyalar, beklenen performansı vermediği gibi ciddi bir maliyeti de ortaya çıkarıyor.

E-ticaretin hayatımıza girmesiyle, mağaza mağaza dolaşmak yerine oturduğumuz yerden birkaç tıkla dünyanın herhangi bir noktasından istediğimiz ürünü/hizmeti birkaç saniyede temin edebiliyoruz. Günümüzde bu yeniliğe ayak uydurabilen şirketler, ürünlerini dünya pazarına çok daha düşük maliyetlerle sunabiliyorlar. Bugün aklımıza gelebilecek her meslek dalında, online eğitim programları başta olmak üzere birçok ürünü kısa sürede temin edebiliyor olmamızın bize kazandırdığı bilgi birikimi, mesleki yetkinliklerimizi de geliştiriyor. Ayrıca e-ticaret uygulamalarının sağladığı zaman tasarrufu, bireylere çalışmalarına odaklanma ve çok daha kısa sürede tamamlama imkanı sunuyor.  

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI ARAYIŞI

Hem geleneksel pazarlama faaliyetlerindeki maliyetleri düşürmek hem de teknolojik imkanlardan yararlanarak çağın gerisinde kalmak istemeyen şirketler ise bir bir e-ticarete yönleniyor. Bu şirketler, kendi e-ticaret uygulamalarını hayata geçirmek ve/veya global e-ticaret uygulamalarında kendi ürünlerine yer vermek ve bu sistemlerle entegre çalışan yazılımlar oluşturmak için nitelikli insan kaynağı arayışına giriyor. Eskiden şehrin en merkezi noktalarında bir iş yeri/satış ofisi açmak ve pazarlama yönü kuvvetli çalışanlar istihdam etmek üreticiler için yeterliydi. Ancak bugüne geldiğimizde; arzın çok yoğun olduğu dönemde ürünleri farklılaştıracak, e-ticaret uygulamalarını sürekli güncel ve işleyebilir halde tutacak nitelikli mühendislere, yazılımcılara ve uygulama geliştiricilere ihtiyaç duyuyoruz. 

YENİ YETKİNLİKLER ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye’de birçok perakende devi, dijital dönüşüm yaşıyor ve perakendenin dijitalleşmesi, sektörü de büyüterek ülkemizde e-ticaret kültürünün yerleşmesine büyük katkı sağlıyor. Ancak Türkiye’de e-ticaret sektörünün yüzde 3,5 seviyesinde olan perakendedeki payı, hâlâ dünya ortalamasının altında. Sektörde hayata geçirilen her yenilik, inovasyon ve başarı hikayesi, e-ticaret pazarını da beraberinde büyütüyor. E-ticaretin sürekli değişen ve evrilen yapısı, yeni yetkinlikleri doğuruyor; bu da şirketlerin aradıkları insan kaynağına ulaşmasını zorlaştırıyor. E-ticaret uygulamaları, gerek şirketlerin gerekse tüketicilerin davranış ve alışkanlıklarını değiştirdiği gibi bu yeni sistemin, insan kaynakları alanında değişim yaptığı da açık bir gerçek.

FARKLI MESLEKLER

Sektörün gelişmesi, beraberinde e-ticaret alanında uzmanlaşmış farklı meslekleri de ortaya çıkarıyor; dijital proje yöneticileri, dijital reklam uzmanları, kategori yöneticileri, içerik yöneticileri, büyük veri yöneticileri, UX yöneticileri gibi… Ayrıca arama motoru reklamcılığı, kullanıcı deneyimi uzmanı, kullanıcı arayüzü tasarımcısı, mobil ürün tasarımcısı gibi meslekler de e-ticaret sektörünün, en aranılan iş dallarının başında geliyor.  E-ticaret bilişim teknolojilerinden dijitale, medyadan üretime kadar pek çok sektöre katkı sağlıyor ve bu, istihdam oranında olumlu etki sağlıyor. E-ticaret gibi yeni ve geniş bir alanda, sektördeki insan kaynağı ihtiyacını doldurmak için İK’lara büyük görev düşüyor. Sosyal ağları etkin kullanabilen, tasarım ve yazılım altyapısına sahip, kendini yetiştiren ve geliştiren genç yeteneklerin keşfi, Türkiye’deki e-ticaret sektör büyüklüğünün dünya ortalamasına ulaşmasını ve herkes için kârlılığı beraberinde getirecektir.