PİYASALAR
Dr. Bekir Pakdemirli

Tarım ve orman sektörünün 25 yıllık yol haritasını belirliyoruz

Tarım ve orman konularında, geleceğimize yön verecek politikaları belirleyerek, gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda; tohumdan sofraya uzanan tüm zinciri tam olarak kayıt altına alıyoruz. Tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı ve yönetimini sağlıyoruz. Sulama alanlarının genişletilmesine yönelik yatırımlarımız sürüyor

Tarım, orman ve su; ülkemiz için stratejik ve vazgeçilmez alanlar olarak öne çıkıyor. Geleceğin dünyasında; gıda ve tarım, bugünkünden çok daha önemli ve kritik bir noktada olacak. İklim değişikliği ve dünya nüfusundaki artış, gıdaya olan talebi artıracak. Bu sebeple tarımı çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki; gıdayı kontrol eden, dünyayı da kontrol edecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tarım, orman ve su bir araya getirilerek T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında birleştirildi. Bakanlık olarak tarım, orman ve suyun hayati öneme sahip olduğunun farkındayız ve temel politikalarımızı bu bilinçle oluşturma gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

TARIMSAL MİLLİ GELİR, 213.4 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

Gıda güvenliğinin sağlanması için önemli adımlar atıldı, israfın önlenmesi ve piyasaların düzenlenmesine ilişkin tedbirler alıyoruz. Türkiye, tarımsal üretim açısından Avrupa ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri... Son 16 yılda uygulanan politikalar ve verilen desteklerle; tarımsal milli gelirimiz; 37 milyar TL’den 213.4 milyar TL’ye, tarım ürünleri ihracatımız; 3.7 milyar dolardan 17.7 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde bitkisel üretimimizin toplamı, 98 milyon tondan 117 milyon tona yükseldi. Hayvancılıkta ise 9.9 milyon adet olan büyükbaş hayvan varlığımız 18.2 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığımız da yaklaşık 32 milyondan 50 milyon başa ulaştı. Ormancılık alanında ise 4.5 milyar fidan toprakla buluştu. 

Ülkemiz, Çin ve Hindistan’dan sonra dünyada en fazla ağaçlandırma yapan üçüncü ülke oldu. 2023 hedefimiz ise 7 milyar fidanı, toprakla buluşturmak. Bakanlık olarak geldiğimiz bu noktayı daha ileriye taşıma gayreti içerisindeyiz. Bu nedenle tarım ve orman sektörünün geleceğine yön vermek amacıyla 15 yıl aranın ardından, Ekim 2019 sonunda 3. Tarım Orman Şûrası’nı düzenlemeyi planlıyoruz. ‘Şura’; ortak akıl, birlikte düşün, birlikte hareket etme demektir.

Tarım şûrasında, ülkemizin bu alandaki tüm birikimi seferber edilerek bakanlığımızın kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ile 25 yıllık yol haritasını belirleyeceğiz. Ülkemizin tarım orman vizyonuna hep beraber değer katalım istiyoruz. Bu yüzden şura boyunca, özellikle ‘tarım-orman’ konularında kimin fikri varsa, bizlerle paylaşsın istedik. İsteyen herkes, www.tarimormansurasi.gov.tr adresinden fikirlerini bizlerle paylaşabilir. Şûra için Türkiye’nin en geniş katılımlı sektör istişare platformunu oluşturduk.

Bu kapsamda hem bakanlık internet sayfasında yer alan ‘Görüşünü Bildir’ platformu ile hem telefon mesajı hem de elektronik posta ve ÇKS’ye (çiftçi kayıt sistemi) kayıtlı 1.6 milyon çiftçimizin ve sektör paydaşlarının önerilerini alıyoruz. ‘Görüşünü Bildir Platformu’na şimdiye kadar 11 bin 481 öneri geldi. Görüntülü ve yazılı iletilen bütün bu öneriler 21 çalışma grubunda tek tek inceleniyor. 

21 FARKLI ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU

Bitkisel üretimden hayvancılığa, sulamadan kırsal kalkınma ve istihdama, ormancılıktan tarımsal girdiler ve finansmana kadar 21 farklı çalışma grubu oluşturduk. Çalışma gruplarında; üreticiler, dernekler, meslek odaları, özel sektör, sendika temsilcileri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, vakıf temsilcileri, öğretim üyeleri ile bakanlığımız ve diğer bakanlıklıların temsilcilerinden toplam bin 611 kişi yer alıyor. Gelen önerilerin de dikkate alındığı çalışma gruplarında; sektörün güçlü ve zayıf yönleri incelenerek, öncelik sırasına göre maddeler halinde hedefler ve stratejiler belirlenip, rapor haline getirilecek. 

Bütün öneri ve görüşlerin titizlikle ele alındığı 21 çalışma grubunun mesaisi, eylül ayı sonuna kadar devam edecek. Bu çalışmalarla hazırlanacak raporlar neticesinde, tarım ve ormancılığın 25 yıllık yol haritasını belirleyecek olan sonuç bildirgesi, Ekim 2019’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yapılacak toplantıda kamuoyuna açıklanacak.

DİĞER YAZILARI