PİYASALAR

Enver Yücel: Kaliteli eğitim şart

Bahçeşehir Üniversitesi Global Başkanı Enver Yücel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katıldığı BM toplantısında yaptığı konuşmayla takdir topladı. Yücel, "Ders kitaplarında, farklı inanç ve dinlere yönelik nefret dili ayıklanmalıdır" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Global Başkanı Enver Yücel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katıldığı BM toplantısında yaptığı konuşmayla takdir topladı. Yücel, “Ders kitaplarında, farklı inanç ve dinlere yönelik nefret dili ayıklanmalıdır” dedi.

Toplantıda, 'Medeniyetler İttifakında Eğitimin Önemi' başlıklı bir konuşma yapan BAU Global Başkanı Enver Yücel, “Dünya üzerinde karşı karşıya kaldığımız sorunların temelinde, insanların birlikte, barış içinde yaşayamaması, farklı inanç ve kültürlerin başka amaç ve çıkarlar için kullanılması yatmaktadır” şeklinde konuştu.

“KALİTELİ EĞİTİM ŞART”

Irk, din, mezhep farklılıklarına dayanan çeşitliliğin günümüzde bir zenginlik olmayıp, bir ötekileştirme nedeni olarak görülmesine de vurgu yapan Yücel,  bugünkü sorunları aşmak için öğrenmeyi, yaşam becerilerini ve sosyal uyumu destekleyen güçlü eğitim sistemlerine yatırım yapmanın büyük önem arz ettiğini ifade eti: “Bu konuda en büyük etkenin, en büyük gücün kaliteli eğitim olduğuna inanıyorum. Kendisini bu konuya adamış bir eğitimci olarak şunu söyleyebilirim ki, eğer çocuklarımızı genç yaşta, insanlık onuruna, farklılıklara ve çeşitliliğe saygı göstererek ve ortak bir insanlığa ait olma duygusunu geliştirerek eğitirsek, bizi çok farklı bir gelecek beklemektedir. İki yüz bini aşkın öğrenciye, her seviyede eğitim hizmeti sağlayan bir eğitim ağının kurucusu olarak, Birleşmiş Milletler uzman kuruluş ve enstitüleriyle iş birliği yaparak, birlikte yaşam kültürüyle ilgili projeler yürütüyor, müfredatlar oluşturuyor ve uyguluyoruz. Dünyanın en önemli konusu, birlikte yaşama kültürünün olmayışı. Bu hedefe ulaşmak için küresel vatandaşlık programı bütün ülkelerin gündemine, eğitim müfredatlarına girmeli. Yine 2030 hedefleri paralelinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de ülkelerin müfredatlarına eklenmeli ve ilkeleri benimsetilmelidir.”