USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%

Teknoloji Haberleri

16 Eylül 2023 09:19

“İş dünyası da Web3'le gelişmek zorunda kalacak”

Stanton Chase İstanbul Yönetici Ortağı Merve Yücealpan, "Web3, çalışanların öğrenme ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarını, kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunmalarını, sonuçlarını ölçmelerini kolaylaştıracak" diyor.

“İş dünyası da Web3'le gelişmek zorunda kalacak”

Platin Dergisi Eylül 2023 sayısında yer alan 'Dönüşüm Başladı: Web3 ile Geleceğe Adım' başlıklı haber çalışmasında görüşlerine yer verilen Stanton Chase İstanbul Yönetici Ortağı Merve Yücealpan, Web3 teknolojilerinin iş dünyasına etkilerine, iş modellerindeki olası değişikliklerine ve İK uzmanlarının yetenek yönetimi sürecinde Web3 teknolojilerinden yararlanma şekillerine değindi.

> Web3 teknolojilerinin farklı sektörlerde ve iş modellerinde iş yapış stillerini hangi yönde değiştireceğini düşünüyorsunuz?

Her sektörde hızlanan dijitalleşme süreçleri ile birlikte önümüzdeki yıllarda Web3 teknolojilerinin farklı sektörlere, iş modellerine, iş yapış şekillerine ve kültüre nasıl etki edeceği hepimizi heyecanlandıran konular arasında.

Web3, blockchain gibi kazanımları ve teknolojileri olgunlaştırdıkça, internet değişecek ve iş dünyası da onunla birlikte gelişmek zorunda kalacak. Bu platform, kullanıcıların verilerini kontrol etmelerine, katılımcı olmalarına ve değer yaratmalarına olanak tanıyor. Ayrıca, şirketlerin veri analitiği kullanarak müşterilerini daha iyi anlamalarına ve hedeflemelerine yardımcı olabilir.

Merkezi olmayan, katılımcı ve akıllı bir internet anlayışını ifade eden Web3'ün hızla değişen ve dönüşen dünya düzeni içerisinde farklı sektörlerdeki birçok işletmeyi ve iş yapış şekillerini etkileyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Daha fazla güvenlik sunan, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön plana çıkaran Web3 teknolojilerinde; finanstan, sağlığa, üretimden, perakendeye, eğitim ve eğlence sektörüne kadar farklı birçok sektörü yeniden şekillendireceğini düşünüyorum.

Gelecek dönemde akıllı sözleşmeler ve blok zinciri tabanlı finans protokolleri, kredi verme, borçlanma, ödünç verme ve diğer finansal işlemleri otomatikleştirerek merkezi otoritelerin yerine daha düşük ücretlerle işlem sürelerinin hızlandığına tanık olabiliriz. Diğer yandan tedarik zinciri ve lojistik gibi sektörlerde izlenebilirlik ve şeffaflık sağlayarak sahtecilikle mücadelede etkili bir rol oynanmasını sağlayabilen Web3 teknolojileri ile sanatçıların dijital varlıklarını daha çok koruduklarına ve iş yapış stillerini değiştirdiklerine de şahit olmak mümkün.

"WEB3 İLE BİRLİKTE ÇALIŞANLAR KENDİ ÖĞRENME HEDEFLERİNİ BELİRLEYEBİLECEK"

> İK uzmanları, özellikle yetenek yönetimi sürecinde Web3'ü nasıl konumlandırmalı?

Web3'ün özellikle yetenek kazanımı sürecinde nasıl konumlandırılması gerektiği sorusu, günümüz iş dünyasının gündemdeki maddelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni internet paradigmasının, organizasyonların ve çalışanların veri, bilgi ve değer üretiminde daha etkin ve özerk olmalarını sağlaması sonucu, Web3'ün yetenek yönetimi sürecine etkilerinin çok yönlü olacağını düşünüyorum. Coğrafi sınırların ötesindeki yeteneklere ulaşmayı ve uzaktan çalışma modellerini daha verimli uygulanabilir kılması neticesinde küresel bir iş gücü oluşturacağını düşünebiliriz. Bu sayede organizasyonların farklı kültür, beceri ve deneyimlerden gelen çalışanları bünyelerine katarak çeşitlilikten daha aktif bir şekilde faydalanacağı düşünülebilir.

Öte yandan yetenek geliştirme süreçlerini de dönüştüren Web3'ün, çalışanların öğrenme ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarını, kişiselleştirilmiş ve esnek öğrenme yolları sunmalarını, öğrenme sonuçlarını ölçmelerini ve değerlendirmelerini kolaylaştıracağını söylemek mümkün. Web3 ile birlikte çalışanlar kendi öğrenme hedeflerini belirleyebilirken, ilgi alanlarına göre içerik seçebilir, öğrenme süreçlerini takip edebilir ve geri bildirim alabilirler. Böylece, çalışanlar kendilerini sürekli geliştirirken kariyer planlaması da yapabilirler.

Web3.'ün yetenek yönetimi sürecine katkısı sadece bunlarla sınırlı değil. Web3 aynı zamanda, yetenek edinme, performans yönetimi, motivasyon ve bağlılık gibi diğer alanlarda da organizasyonlara ve çalışanlara yeni fırsatlar sunabilmekte. Web3.'ün getirdiği yenilikleri takip etmek ve uygulamak, iş dünyasının rekabet gücünü artırmak için önemli bir adım olacaktır.

> X-Y-Z kuşakları açısından bakıldığında yeni iş modellerine yön veren Web3 teknolojilerinin beraberinde getireceği yeni yetenek yönetim kodları neler olacak?

Web3'ün teknolojide ve kültürde yarattığı değişikliklerin yanı sıra liderlik şekillerine etkisini ve bu teknolojinin arkasındaki yetenekleri de anlamamız gerekiyor.

Bizler de 'Digital Chase' ekibi olarak zamanımızın önemli bir kısmını farklı alanlarda çalışan yöneticileri tanımak ve onların karşılaştıkları zorlukları, başarı faktörlerini, ihtiyaç duydukları yetkinlikleri ve gelişim alanlarını analiz etmek ile geçiriyoruz. Bu yenilikler karşısında başarılı olan yöneticilerin en önemli ortak özellikleri ise bir yandan hızla değişen iş ortamına ayak uydururken bir yandan da yer aldıkları kurumların içerisinde stratejik değişimleri de aynı hızda hayata geçirebilmek.

Bu bilgiler ışığında Web3 teknolojilerinin yetenek yönetiminde yeni kodlar gerektireceğini, geleceği karşılayabilmek için yeni beceri ve bilgilerin yanı sıra zihinsel olarak dönüşümün de gerekli olduğunu söyleyebilirim.

Yeni yetenek anlayışı, değişime ayak uydurabilen, özgün fikirler üreten, organizasyonun stratejisine ve kültürüne katkı sağlayan paydaşları kapsayacaktır. Bu da onlardan daha fazla sorumluluk, çeviklik, yaratıcılık, merak, girişimcilik ve yenilikçilik beklentisi yaratacaktır. Bu liderlerin, hem kendileri hem de ekipleri için hazır kalmayı, değişimin fırsatlarını görmeyi ve değerlendirmeyi, iş ortamındaki gelişmeleri takip etmeyi ve rekabet avantajı sağlamayı deneyimlediklerini gözlemliyorum.

EN ÇOK OKUNANLAR