TEKNOLOJİ
30 Ocak 2023 11:21

“Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında TEKNOFEST coşkusu üçe katlanıyor”

Ülkemizin milli teknoloji hamlesi yolculuğuna ve inovasyona katkı sağlama alanlarında ilk olan projelere imza atan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam ile bir araya geldik.

“Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında TEKNOFEST coşkusu üçe katlanıyor”

2023'te, inovasyonu hangi küresel trendler şekillendirecek?

Bu soruyu güncel veriler, analizler, öngörüler ve istatistikler paylaşarak, okuyucularımızın her gün karşılaştığı ve bildiği tekrarlar yerine; müsaadenizle bizim baktığımız yerden ne gördüğümüzden başlayarak cevaplamak isterim. Dünyanın yaratılış gayesi gereği yaşamın en başından bu yana sürmekte olan döngüsel düzen, değişim üzerine kuruludur. Aslında her değişim, yeniden oluş demektir. Bu yeniden oluşlar ise içinde zıtlıklar barındıran yeniliklere gebedir. Dolayısıyla inovasyon dediğimiz yenilikçilik, engellenemez bir doğallıktadır. Ancak; zıtlıklar arasında bilerek veya bilmeyerek iyilik yerine kötülüğü seçen 'inovasyonlar' yüksek yıkımları, günümüzde ve gelecekte önümüze çıkartma potansiyeline sahip olduğundan, insanlığın en büyük ödevlerinden biri; katma değerli, içinde iyilik barından, verimli tedbirler almaktadır. İnovasyon konusunu bir kültür olarak alan ve hayatın doğal akışına uygun olarak konumlandıran Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işte tam bu noktada; ticari kaygılardan uzak, insanı odağına alan bir eğitim modeli ile inovasyon yaşını olabildiğince aşağı çekerek ve iyiliği büyüten yenilikçi teknolojiler ile birleştirerek teknolojiyi dünyamız için verimli hale getirmeye çalışıyor. Sonuç olarak; Türkiye'nin sürdürülebilir ekosisteminin korunmasını ve iyilik üreten teknolojileri önceliklendirdiğiniz zaman, küreselde inovasyon trendlerini takip eden değil, belirleyen merkezlerden biri haline geliyorsunuz.

"GENÇ GİRİŞİMCİLERE İNOVASYONLAR İÇİN FIRSAT ALANLARI OLUŞTURUYOR VE ONLARI DESTEKLİYORUZ"

* Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın inovasyonu desteklemek için yaptığı çalışmalardan bahsedebilir misiniz?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak, Türkiye'de alanlarında ilk olan projelerimiz marifetiyle, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna ve inovasyona katkı sağlama gayreti içerisinde bulunuyoruz. Projelerimizden biri olan ve Vakfımızın da yürütücülüğünü yaptığı, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in 7'ncisi İzmir, 8'incisi Ankara ve 9'uncusu İstanbul'da düzenleniyor; 2023'te TEKNOFEST coşkusu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında üçe katlanıyor. Bu kapsamda düzenlenen 102 alt kategorideki 41 farklı teknoloji yarışmasını küresel inovasyon trendlerinin habercisi ve pusulası olarak görüyoruz. Psikolojide teknolojik uygulamalar, insanlık yararına teknolojiler, turizm teknolojileri gibi sosyo-ekonomik fayda üreten yarışmalarla beraber biyoteknoloji inovasyon, jet motor tasarım, tarım teknolojileri, model uydu, sanayide dijital teknolojiler gibi yüksek yoğunlukta teknoloji, yapay zeka, yazılım, üretim bilgisi ve inovatiflik gerektiren birçok yarışma düzenliyoruz. Genç girişimcilere inovasyonlar için fırsat alanları oluşturuyor ve onları destekliyoruz.

"DÜNYA AR-GE YATIRIMLARINI TEMELDE GÜVENLİK, GIDA VE SAĞLIK ALANLARI ÜZERİNE BİRİKTİRİYOR"

* Bir önceki sorumuzda insanı odağına alan bir eğitim modelinden bahsettiniz. Peki; bu konu Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarını hangi yönde şekillendiriyor?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Ar-Ge ve teknolojinin gelişiminde insan kaynağına yapılan yatırımın değerini ve önemini bilen, gören ve çıktıları ölçümleyebilen bir altyapıya sahiptir. Vakfımızın da 7'nci yılı olan 2023 yılına kadar katettiğimiz süre boyunca; projelerimiz vasıtasıyla yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca insana temas ettik. İlkokuldan ortaokula, liseden üniversite-doktora seviyesine ve girişim aşamalarına kadar yüz binlerce genç ile etkileşim sağladık, sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturmaya gayret ettik. Dünyamızdaki dönüşümün bize nerede, ne zaman hangi sürprizleri hazırladığı ve bu değişimlerin tekrar sıklığına göre ortaya çıkan içeriklere insanoğlunun hangi hızda tepki verebildiği, uyum sağlayabildiği ile çok yakından ilgili. Ar-Ge yatırımlarında, mevcut olan bu değişkenlik skalası ve arz-talep eğrisindeki hız, önümüzdeki dönemde de baş döndürmeye devam edecek. Aynı zamanda dünyanın hızla içine girdiği yüksek teknoloji ve dijitalleşme serüveninde; nesnelerin interneti ve yapay zeka konularını merkezine alarak Ar-Ge yatırımlarında sektörel yatırım konusu ne olursa olsun, bu başlıklar ile ana çekirdeği oluşturmaya devam edeceği net olarak önümüzde duruyor. Dünya Ar-Ge yatırımlarını, temelde güvenlik, gıda ve sağlık alanları üzerine biriktiriyor. Bu yatırımların odağına beşeri sermayenin yerleşmesi ile doğru sonuçlara ulaşabileceğimizi rahatlıkla ifade edebiliriz.

(Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü ve Teknofest Genel Sekreteri Ömer Kökçam)

"TEKNOFEST, TAKIM BAŞVURULARINDA 330 BİN VE YARIŞMACI BAŞVURULARINDA 1 MİLYONU GEÇEN BİR SAYIYA ULAŞTI"

* Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Milli Teknoloji Hamlesi ve Ar-Ge konusunda ne gibi faaliyetler yürütüyor?

Her dönemin kendi regülasyon ihtiyaçları farklı. Bunun sonucu olarak; bizim konumlandığımız STK alanında, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi yolunda emin adımlarla ilerlemesini çok önemsiyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası olmanın değerini anlayarak ve anlamlandırarak, Türkiyemizin Ar-Ge ve ulusal teknoloji girişimciliği stratejisine ulaşması için var gücümüz ile çalışıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda TEKNOFEST'i bildiğiniz gibi 'Bir Millet İki Devlet Tek Festival' mottosu ile Mayıs 2022'de Dost ve Kardeş Ülke Azerbaycan'da gerçekleştirdik. Ar-Ge stratejilerimizin dost ve kardeş coğrafyalara ulaşması için de elimizden gelen gayretleri Vakıf olarak göstermeye devam edeceğiz. İlki 2018'de gerçekleştirilen ve 2022 yılında 150 bin takım başvurusu ve 600 binin üzerinde yarışmacı başvurusu ile kendi rekorunu kıran TEKNOFEST, 2023 yılında ise başvuruları devam eden yarışmaları olmakla birlikte, takım başvurularında 330 bin ve yarışmacı başvurularında 1 milyonu geçen bir sayıya ulaştı. Ülkemizin yüksek teknolojide paradigma değişimini başlatan kuruluşlarından biri olan Baykar'ın verdiği destek ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı; teknoloji, eğitim ve Ar-Ge kültüründe dip dalgası oluşturmak, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi yaklaşmakta olan zorluklara hazırlamak için, eğitimde fırsat eşitliği temelinde; kendi yerli ve milli çözümlerini üretebilecekleri, ülkemizin stratejik hedeflerine uygun Ar-Ge hedeflerini gerçekleştirebilecekleri alanlar açıyor. Milletimizin göz bebeği gençlerimizi dijital çağa taşıyacak otonom araçlar, akıllı şehirler, tarım ve gıda, sağlık, güvenlik, lojistik, enerji, sanayi ve bunun gibi teknolojik alanlarda proje geliştirmeye teşvik ediyor ve imkanlar sağlıyor. Ülkemizin Ar-Ge stratejilerinin bir parçası ve destekçisi olmaya gayret ediyor.

* Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ekosistemi nasıl işliyor?

Deneyap Teknoloji Atölyeleri

Deneyap Teknoloji Atölyelerimiz, Vakfımızın ilk projesi olarak hayata geçirdiğimiz, 2017 yılında İstanbul'da başlattığımız, 2018 yılı itibariyle ise; 81 ilde 100 Deneyap hedefiyle güç birliği gerçekleştirdiğimiz kurumlarımız olan; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TÜBİTAK ile birlikte 2022 yılı sonu itibariyle hedeflerini aşan büyük ve öncü bir projeye dönüşmüş durumda. 81 ilimizin tamamında, Hakkari'den Edirne'ye, Trabzon'dan Mersin'e kadar Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan, 81 ilde 100'ün üzerinde merkez ile çocuklarımızın ve gençlerimizin yenilikçi eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor.

Projemizde 2.700 öğrencimiz mezun edilerek, ekosistemimiz içinde çok değerli alanlara geçiş yaptı. Ayrıca İstanbul'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın kendi öz kaynakları ile ihdas ettiği ve tüm ihtiyaçlarını karşıladığı, 8 eğitim merkezimiz bulunmakta. Bu merkezlerimizde Deneyap Türkiye Projesi'ne ek olarak 2.500 öğrencimize eğitimler vermekteyiz. Tüm bu projemiz kapsamında, Deneyap öğrenci sayımız 18.920 öğrenciye ulaşmış durumda. Eğitim müfredatımız gereği 36 aylık eğitim programımızda; Yapay zekadan siber güvenliğe, enerji teknolojilerinden mobil uygulama geliştirme eğitimlerine, robotik ve kodlama alanlarından havacılık ve uzay teknolojileri alanlarına kadar 11 farklı alanda gençlerimizin geçitiği yetkinlik parkuru, takım aşaması dediğimiz evreye kadar özgün programlar ile desteklenmektedir. Ar-Ge ve nitelik insan kaynağını geliştirmeye yönelik olan projemiz, tüm hızıyla ülkemize ve milletimize değer üretmeye devam etmektedir.

Bilim Merkezleri

2 ülke ve 5 il'de 13 Bilim Merkezimiz ile çocuklarımıza, gençlerimize ve girişimcimlerimize deneyim alanlarında, uygulamalı öğretim modeli ile öğrenme ve etkinlik fırsatları sunmaktayız.

Bilim Türkiye

Bilim Türkiye, yoğunlukla; küçük yaş gruplarındaki çocuklarımızın, sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı kullanılarak, kendi yeteneklerini keşfettikleri ve ortaya çıkan yetkinliklerinin geliştirilmesinin amaçlandığı; bilim, teknoloji, matematik, astronomi, havacılık, girişim ve tarım gibi alanlarda atölye eğitimleri aldıkları, gençlerimize ve çocuklarımıza daha erken yaşta farkındalıklar kazandırma gayreti içerisinde olduğumuz, tohumların fidana dönüştüğü bir projemizdir. Bilim Türkiye eğitimlerinin verildiği merkezlerimizde şu anda; Türkiye genelinde 600'ün üzerinde farklı içerik ile 300 bin öğrenciye yüz yüze ve çevrim içi platformlarda bilim, teknoloji ve sanat eğitimleri verilmektedir. Türkiye dışında, Azerbaycan'da bulunan Bilim Bakı ile eğitimleri devam eden öğrencilerimize, yakın zamanda dost ve kardeş ülkelerimizden olan Arnavutluk Tiran'dan yeni öğrencilerde eklenecektir.

Keşif Kampüsü

3 Ayrı merkezde, 8 farklı tema ve 2992 öğrencisi ile Çocuk Üniversitesi modelinin uygulandığı, nitelikli altyapısıyla Türkiye'de ilk olma özelliği taşımaktadır.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı'mız, Vakfımızın kuruluşundan bu yana üstlendiği misyonu, arı duru bir sadelikte yansıtan, en değerli ve temel hedeflerimizin anlam kazandığı programımızdır. İnsana dair hizmetlerimizi ve desteklerimizi, her zaman gençlerin yanında olduğumuzu gösteren, gençlerimize hem maddi hem manevi destek vermeye gayret gösterdiğimiz çekirdek projelerimizdendir. Geçen yıl 3 bin çocuğumuza ve gencimize burs imkanları sağladık, 2023 yılı itibarıyla ise; bu rakamı 4 bin öğrenciye sayısına çıkartarak, 1.000 ila 1.600 TL'ye kadar burs desteği ile; Toplam destek miktarımızı, yaklaşık 50 milyon TL'ye ulaştırdık.

"Tüm gençlerimizi başta Teknofest 2023 (İzmir, Ankara ve İstanbul) olmak üzere, tüm projelerimize ve yenilikçi programlarımıza katılmaya davet ediyorum"

T3 Girişim Merkezi

4 farklı proje başlığı ile girişimcilik konusunda özgün bir ekosisteme sahip olan, T3 Girişim Merkezimiz; Girişimci Yetiştirme Programı, TEKNOFEST Girişim Programı, Take Off Girişim Zirvesi, T3GM Yatırım Programı ile Vakfımızın, ülkemizdeki girişim eksosistemine verdiği önemi ve değeri güçlü şekilde ortaya koyarak, geleceğimizi teminat altına alma gayreti içerisinde.

Deneyap Kart

Yerli ve milli mühendislik imkanları kullanılarak üretilen, geliştirilen ve kullanıcılarına elektronik programlama, nesnelerin interneti ve yapay zeka alanlarında başlangıç seviyesinden endüstriyel uygulamalara kadar her seviyede projeyi yapabilme imkanı sunan elektronik geliştirme kartımız Deneyap Kart; Milli Teknoloji Hamlesinin nüvesini oluşturan Ar-Ge'den Ur-Ge'ye geçişin ve sürdürülebilirliğin sonuca ulaşmış bir örneği. Deneyap Kart eğitici eğitimlerimiz ile proje ağımızı genişletirken, yakın zamanda ''Deneyap Kart Proje Yarışması'' ile de ülkemize teknoloji alanında katkı sunmaya devam edeceğiz.

Vakfımız 6'ncı yılını tamamlamak üzere. İlk günden başlayan tüm çalışmalarımızda, aynı heyecan ve azimle; tüm program ve projelerimizde 7'den 77'ye kapsayıcı bir çerçeve içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ekosistemimize temas eden veya dahil olan katılımcılarımız ve öğrencilerimiz, bir eğitim prosesini tamamladıktan sonra farklı mecra ve evrelerde ki diğer programlarımıza dahil olma, eğitim teknoloji odaklı ihtiyaçlarını karşılamak ve yetkinliklerini artırmak için istifade etme hakkına sahip oluyor. Örnek olarak Deneyap eğitimleri sonrası, takımlara dahil olarak, projeler üretebilir ve kendi girişim hikayelerini başlatabilirler. Sonrasında burs ve girişim programlarımıza başvurarak, desteklerimizden faydalanabilirler. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Ekosistemi, ülkemizde ve dünyada iyilik için teknoloji geliştirmeyi sürdürülebilir programları ve amaçları doğrultusunda insanlığın hizmetine sunmaya devam edecek.

* Teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefine ulaşmak için STK'ların nasıl bir inisiyatif alması gerekiyor?

Ülkemiz; bin 500'ün üzerinde ki Ar-Ge ve tasarım merkezi, 200 bine yakın Ar-Ge çalışanı, 81 Teknopark'ı, 140'ın üzerinde hızlandırıcı kuluçka merkezi, yaklaşık 60 binin üzerinde Ar-Ge projesi ve tüm bu bileşenlerin destekçisi 209 üniversitemiz ile Türkiye'deki 85 milyon vatandaşımızın tek tek sahiplenmesi sayesinde; teknoloji geliştiren Türkiye hedefine ulaşmış ve yüksek teknoloji ihracatçısı bir konuma gelmiştir.

Bu çerçevede sivil toplum alanında, 'önce insan' diyerek yola çıkan Vakfımız, geleceğimizin teminatı gençlerimizin geleceği için sorumluluklar üstlenerek sürdürülebilir bir model oluşturmuştur. Bu vesile ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Ailesi ve şahsım adına, bu yolda emeği geçen tüm teknoloji emekçilerine teşekkür ediyorum.

EN ÇOK OKUNANLAR