TARIM 4.0
19 Nisan 2021 13:32
Mustafa Özer

Mustafa Özer: Dijital tarım okuryazarlığı teşvik edilmeli

GYİAD Tarım ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu Eşbaşkanı, MPM Gıda Yönetici Ortağı Mustafa Özer "Ülkemizin tarım alanında verimliliğin artabilmesi için teknoloji ve bilgiye dayalı tarımsal üretimin, tarımda sürdürülebilirliğin ve teknolojik uygulamaların artırılması gerekiyor" dedi.

Mustafa Özer: Dijital tarım okuryazarlığı teşvik edilmeli

Tarım araştırmaları gösteriyor ki; gelecekte inovatif tarım ve Tarım 4.0 gibi uygulamalara daha fazla yer verilecek. Bunun sonucu olarak veri odaklı bir tarım ekosistemi oluşmaya başladı. Bu sebeple dijital tarım okuryazarlığı büyük önem taşıyor.

Türkiye de son yıllarda bu alanda ilerleme kaydediyor. Bu anlamda dijital okuryazarlık stratejilerini ve programlarını geliştirmek önceliklendirilmeli. Akıllı tarım alanında başlıca eksiklikler, farkındalık ve bilgi teknolojileri okuryazarlığı diyebiliriz. Bu bağlamda GYİAD, şubat ayı içerisinde yaklaşık 500 çiftçiye online eğitim verdi.

Akademi ve özel sektörde iş birlikleri geliştirilmeli

Ülkemizin tarım alanında verimliliğin artabilmesi için teknoloji ve bilgiye dayalı tarımsal üretimin, tarımda sürdürülebilirliğin ve teknolojik uygulamaların artırılması gerekiyor. Akıllı tarımı daha ileriye taşımak adına; ziraat fakültelerinin müfredatlarında, daha fazla akıllı tarıma yönelik dersler eklenebilir. Çiftçilere ve üretici birliklerine yönelik gerçekleştirilen akıllı tarım eğitimlerinin sayısı artırılabilir ve çiftçiler daha donanımlı hale getirilebilir. Ar-Ge ve üretim maliyeti yüksek dijital tarım uygulamalarının üniversite, kamu ve sanayi iş birliği ile üretilmesi teşvik edilebilir. Akıllı tarım alanında paydaş kurumlar, dijital stratejilerini belirlemeli ve dijital dönüşüm yol haritasını bu doğrultuda şekillendirmeli.

EN ÇOK OKUNANLAR