TARIM 4.0
27 Nisan 2021 16:33

Gıdanın ve tarımın geleceği

Küresel ölçekli birçok gelişme gıda ve tarımın geleceğini etkiliyor. Devletlerin karşı karşıya geldikleri büyük ölçekli zorluklarla savaşabilmesi için 10 başlık altında toplanan trendlere önem vermesi gerekiyor

Gıdanın ve tarımın geleceği

-2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun 9,7 milyara çıkması bekleniyor.

-Sahra Altı, Afrika ve Güney Afrika'da 15-24 yaş arasındaki çocukların sayısı önemli ölçüde artacak.

-Yiyecek talebi artacak.

-Dünya nüfusunun 2/3'ü kentsel alanlarda yaşayacak.

1. Sürdürülebilirlik, artan talebi karşılamak için tarımsal üretkenliği iyileştiriyor

Artan gıda talebinin, doğal kaynaklar için rekabeti kötüleştirmesi, ormansızlaşmanın ve arazi bozulmasının yoğunlaşmasına neden olacak.

2. Sürdürülebilir bir doğal kaynak temeli sağlamak

-Artan fosil enerji sera gazı emisyonları, iklim değişikliğini şiddetlendiriyor.

-İklim değişikliği mahsul ve çiftlik hayvanı üretimini, balık stoklarını ve balıkçıları tehlikeye atıyor.

3. İklim değişikliğini ve doğal afetlerin yoğunlaşmasını ele almak

-Kırsal kesimde yaşayan yaklaşık 700 milyon insan bugün hala aşırı derecede yoksul.

4. Aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak

-Yaklaşık 800 milyon insan kronik olarak aç.

-2 milyar mikrobesin eksikliğinden muzdarip.

-Kilolu ve obeziteli insan sayısı dünya çapında artıyor

5. Açlığı ve her türlü yetersiz beslenmeyi sona erdirmek

-Küresel olarak, üretilen tüm gıdanın yaklaşık üçte biri, çiftçiler için kayıplara ve doğal kaynaklar üzerinde gereksiz baskılara neden olacak şekilde kayboluyor veya israf ediliyor.

6. Gıda sistemlerini daha verimli, kapsayıcı ve esnek hale getirmek

-Nüfus artışı, küreselleşme, eşitsizlikler ve iklim değişikliği sıkıntılı göçü hızlandıracak.

7. Kırsal alanlarda gelir elde etme fırsatlarını iyileştirin ve göçün temel nedenini ele almak

-20'den fazla ülkede yaklaşık olarak 1/2 milyar insan uzun süreli krizden etkileniyor.

8. Uzun süreli krizlere, felaketlere ve çatışmalara karşı direnç geliştirmek

-Covid-19 salgınının yanı sıra, bitki ve hayvanların sınır ötesi hastalık salgını endişe verici şekilde büyüyor.

9. Sınır ötesi tarım ve gıda sistemleri tehdidini önlemek

10. Tutarlı ve etkili ulusal ve uluslararası yönetişim ihtiyacını ele almak

Kaynak: FAO

EN ÇOK OKUNANLAR