USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%

Şirketler

12 Ocak 2024 10:09

Cengiz Holding, ileri teknoloji ve yeşil üretimi odağına aldı

Son 5 yıldır yatırımlarının odağında ileri teknoloji ve Ar-Ge ile birlikte yeşil ve sürdürülebilir üretim anlayışı bulunduğunu kaydeden Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, tüm yatırımlarını da bu vizyonla şekillendirdiklerini söylüyor. Cengiz, 2024'te tamamen yenilenebilir enerji odaklı yatırımlarına devam edeceklerini vurguluyor.

Cengiz Holding, ileri teknoloji ve yeşil üretimi odağına aldı

43 bin çalışanı olan Cengiz Holding'in ana iş kollarını, sanayi, enerji ve inşaat oluşturuyor. Son 5 yıldır yatırımlarının odağında ileri teknoloji ve Ar-Ge ile birlikte yeşil ve sürdürülebilir üretim anlayışı bulunan Holding, tüm yatırımlarını da bu vizyonla şekillendiriyor. Eti Bakır'da Halilağa ve Elazığ'da bakır madeni yatırımlarıyla ilgili süreçlerin önümüzdeki yıl da devam edeceğini belirten Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, "Eti Alüminyum'da bizi heyecanlandıran ve savunma sanayii için büyük öneme sahip bir haddehane yatırımımız var. Enerjide ise geçtiğimiz yıllarda Eti Alüminyum'la başladığımız ve bu yıl Eti Bakır için de devam ettiğimiz sanayi tesislerimizdeki elektrik tüketimlerini karşılamak üzere güneş enerji santralleri yatırımlarımız var" diyor.

ÖZBEKİSTAN'DAKİ ÜÇÜNCÜ DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNİ TAMAMLAYACAK

2024'te tamamen yenilenebilir enerji odaklı yatırımlarına devam edeceklerini söyleyen Cengiz, "Bunların yanı sıra yurt dışında bu yıl temelini atacağımız Özbekistan'ın Cizzak kentindeki üçüncü doğal gaz kombine çevrim santralimizi de tamamlamayı planlıyoruz. Cengiz İnşaat, yurt dışındaki önemli altyapı projelerinde sesini duyurmaya devam ediyor. Bosna Hersek'teki ihale edilen en uzun otoyolu, Hırvatistan'da demiryolu ve Romanya'da çok önemli bir bağlantı noktasında bulunan otoyolu yapımına devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Sürdürülebilirlik çalışmalarını sanayii alanında daha çok enerji odağın-da sürdürdükleri bilgisini veren Ahmet Cengiz, şöyle devam etti: "Son yıllarda Türkiye'deki tüm yatırımlarımız, yenilenebilir enerji kaynakların-dan oluşuyor; bunu önümüzdeki dönemde de devam ettirmeyi düşünüyoruz. Sanayi tesislerimizin üretimde kullandıkları elektriği yenilene-bilir kaynaklardan almasını çok önemsiyoruz. Bu nedenle de hem te-sislerimizin bulunduğu arazilerde hem de bu tesisleri besleyebileceğimiz yakın bölgelerde güneş enerji santralleri kuruyoruz. Cengiz Enerji, güneş, rüzgar ve sudan oluşan yenilenebilir kaynaklı elektrik tüketimin-de 2.800 MW kurulu güce ulaştı. Bunu önümüzdeki birkaç yıl içinde 3.900 MW'a çıkaracağız."

"TÜM TESİSLERİMİZDE SIFIR ATIK YÖNETİMİNİ UYGULUYORUZ"

Diğer yandan özellikle madencilik tarafında su ve karbon ayak izlerini her yıl hesapladıklarını ve şu anda AB ortalamasından düşük olan bu rakamları daha da aşağı çekmek için çok çalıştıklarını vurgulayan Cengiz, tüm tesislerinde sıfır atık yönetimini uyguladıklarını ifade edi-yor. 2053 yılı için konulan net sıfır karbon hedefine daha erken ulaş-mak için planlarının ve hedeflerinin olduğunu belirten Cengiz, öte yan-dan bulundukları her kentte toplumu geliştirmek, sosyoekonomik sevi-yeyi yukarı çekmek için kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yaptıkla-rını dile getiriyor.

Cengiz, 2023 yılının son aylarında tüm hedeflerine çok yakın yak-laştıklarını belirterek, "Metal fiyatlarındaki dalgalanmalar dönemsel bazda rakamlarımızı etkilese de tonaj bazında tüm hedeflerimizi şim-diden yakaladık. Enerjide de hedeflediğimiz tüm yatırımlarımızı işletme aşamasına geçirebildik. 2024 yılında da bu başarıyı devam et-tireceğimize inanıyorum" diyor.

"Dünyanın her yerinde yaşanan doğal afetler ve biri bitmeden diğeri başlayan savaşlar, bizi öncelikle kişisel olarak çok etkiliyor" diyen Ahmet Cengiz, "Bu yıl da bu açıdan çok fazla değişkenliğin olduğu bir yıldı. Ama bizim kendi ülkemizde, kendi insanımızı etkileyen şubat ayındaki deprem felaketi, gerçekten içimizi yaktı ve tüm Türkiye'de olduğu gibi bizim de gündemimiz ve önceliklerimiz tamamen değişti. Bütün grup şirketlerimiz, iştiraklerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla elimizden ne gelirse canla başla destek olmak için çalıştık; bu çalışmalarımızı da hala sürdürüyoruz. Bu açıdan baktığımızda umudumuzu kaybetmeden çok üzgün bir 2023 yılı geçirdiğimizi söyleyebilirim" yorumunda bulundu.

(Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz)

Cengiz Enerji, güneş, rüzgar ve sudan oluşan yenilenebilir kaynaklı elektrik tüketiminde 2.800 MW kurulu güce ulaştı. Bunu önümüzdeki birkaç yıl içinde 3.900 MW'a çıkaracağız"

"METAL FİYATLARINDAKİ DALGALANMALARA RAĞMEN MA-DENCİLİKTE HEDEFLERİMİZİ TUTTURDUK"

2023'ü ekonomi anlamında da değerlendiren Cengiz, şunları kaydetti: "Özellikle Rusya- Ukrayna savaşının ticarette dengeleri bozduğu bir gerçek. Metal fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen madencilik faali-yetlerimizde hedeflerimizi tutturduk diyebilirim. Hem Eti Bakır hem de Eti Alüminyum başarılı bir 2023 geçirdi. Savaşlar nedeniyle dönemsel bazda taleplerin sekteye uğradığı oldu. Ama şirketimiz, farklı senaryo-larda çok hızlı karar alabilen çevik bir şirket. Böyle dönemlerde bunun faydasını daha iyi görüyoruz. Enerjide ise elektrik fiyatlarında düşüş oldu; bu zaten beklediğimiz bir şeydi. 2023'te mevcut yatırımlarımızı tamamlayarak devreye aldık. Proje geliştirme çalışmalarımıza hız ver-dik. Biliyorsunuz bu yıl elektrik üreticilerinin gündeminde depolamalı yatırımlar vardı; biz de ön lisanslarımızı aldık."

EN ÇOK OKUNANLAR