USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%

Şirketler

02 Temmuz 2024 13:17

BCG, Türkiye'de sürdürülebilirliği incelediği yeni raporunu yayımladı

Boston Consulting Group (BCG), 'Yeşil Ufuklar: Türkiye'nin Sürdürülebilirlik Yolculuğu' raporunu yayımladı. Bu kapsamlı analiz, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma ve karbon emisyonlarını azaltma çabalarını ele alıyor. Raporda, Türkiye'nin sürdürülebilirlik politikaları, mevcut durumu ve şirketlerin uyguladığı inisiyatiflerin değerlendirildiğini görüyoruz.

BCG, Türkiye'de sürdürülebilirliği incelediği yeni raporunu yayımladı

Raporda, iklim eyleminin çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik direnç için kritik önemde olduğu vurgulanıyor. Şirketlerin sürdürülebilirlik motivasyonları ise regülasyonlar, pazar talebi ve ekonomik fırsatlar olarak sıralanabilir. AB'nin Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (CBAM) gibi düzenlemeler, emisyonları azaltmak için yasal çerçeve sağlarken, pazar talebi ise yeşil politikalar uygulama baskısı yaratıyor. Ekonomik faydalar da güçlü teşvik sağlıyor. Türkiye, Paris Anlaşması ve CBAM gibi düzenlemelere uyum sağlayarak sürdürülebilirlik yolunda ilerledi. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği inisiyatifleri, enerji bağımsızlığı ve cari hesap açığını azaltma hedeflerine katkıda bulundu. Ayrıca, Türkiye'nin Türk Emisyon Ticareti Sistemi'ni (ETS) başlatmaya hazırlandığı belirtildi.

TÜRK İŞ DÜNYASI SOMUTLAŞAN AKSİYONLARLA İLERLEME KAYDEDİYOR

Raporda, Türk iş dünyasının ekonomik fırsatlar doğrultusunda sürdürülebilirliği benimsediği ifade ediliyor. 2020-2022 yılları arasında, Fortune 100 şirketlerinde sürdürülebilirlikten sorumlu genel müdür yardımcısı sayısındaki artış, sürdürülebilirlik hedefleri belirleyen ve raporlayan şirket sayısındaki artışla birlikte görüldü.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞU DÜZENLEYİCİ VE FİNANSAL ADIMLARLA DESTEKLENMELİ

Türkiye'nin sürdürülebilirlik yolculuğunun, düzenleyici çerçevenin evrimi ve yeşil finansmanın mevcudiyetine bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor. 2050 Net Sıfır hedefine ulaşmak için 2030'a kadar 100 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Yeşil finansmana erişimin artırılması ise hayati öneme sahip. Raporda, işletmelerin sürdürülebilirliği iş modellerine ve stratejik süreçlerine entegre etmeleri gerektiği belirtiliyor. Günlük operasyonlara sürdürülebilirliği dahil etmek, iş modellerini iklim değişikliğine uyarlamak gibi değişikliklerin önemi vurgulanıyor.

BCG KIDEMLİ YÖNETİCİ ORTAĞI (RAPOR YAZARI) AYKAN GÖKBULUT: "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTEKİ ÖNEMLİ ADIMLARI İNCELEDİK"

'Yeşil Ufuklar: Türkiye'nin Sürdürülebilirlik Yolculuğu' raporumuzda, Türkiye'nin sürdürülebilirlikteki önemli adımlarını ve bu alandaki aktörleri 360 derece inceledik. Temel bulgumuza göre, Türkiye çok önemli adımlarla ilerliyor; ancak süreç hâlâ büyük bir potansiyel barındırıyor. Örneğin, ihracatımızın yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştirdiğimiz en büyük ticaret ortağımız AB'nin Sınırda Karbon Düzenlemesi, Türkiye üzerinde büyük bir baskı oluşturacak. Şu an, hem regülasyon hem de iş dünyası tarafında hayata geçmiş kapsamlı bir çalışma bulunmuyor. Ayrıca, Fortune 100 şirketlerinde sürdürülebilirlik raporu yayımlama oranı yüzde 64 iken, Türkiye EIU'nun en güncel 2022 Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ÇSY) raporuna göre ÇSY endeksinde 150 ülke arasında hâlâ 102'nci sırada yer alıyor. Bu farklılıklar, potansiyelimizi gerçekleştirerek sürdürülebilirlikte rekabetçi kalmak için düzenleyici ve finansal adımların yanı sıra işletmeler için stratejik gereksinimlerin önemini gösteriyor. Bu doğrultuda, şirketlerimiz bir an önce sürdürülebilirliği operasyonlarına entegre etmeli ve iş modellerini buna göre yeniden kurgulamalı. Hayata geçirilecek aksiyonlarla Türkiye'nin hızla örnek bir ülke statüsüne gelebileceğine inanıyorum.

EN ÇOK OKUNANLAR