USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%

Sektörler

16 Mart 2023 14:32

Makinecilerin sürdürülebilirlik stratejisi hazır

'Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Raporu' yayınlandı. Sektörün sürdürülebilirlik stratejileri duyuruldu.

Makinecilerin sürdürülebilirlik stratejisi hazır

Makine İhracatçıları Birliği; imalatçıların sürdürülebilir değer zincirine sahip olabilmeleri ve İkiz Dönüşüm'e hızla uyum sağlayabilmeleri için Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Raporu'nu yayımladı. Birleşmiş Milletler bünyesinde belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nın, 169 alt başlığın ve 241 göstergenin incelenmesi sonucunda oluşturulan strateji raporu, sürdürülebilirliği ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluğa dair uluslararası norm ve standartlar boyutuyla ele alıyor.

İhracatçı sektörlerin yeşil dönüşüm planlamaları için yaptıkları strateji çalışmalarını desteklediklerini ve bundan sonra da yenilikçi proje tasarımlarıyla bu süreçleri geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe şunları söyledi:

"Ülkemizin 2053 yılı net sıfır karbon hedefi doğrultusunda, ihracat ailesi olarak sürdürülebilir kalkınma amaç ve göstergelerini büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Sektörlerimiz kendi dinamiklerini gözeterek hazırladıkları sürdürülebilirlik stratejileriyle, ihracatçı firmalarımızı uluslararası rekabette güçlü kılacak unsurları belirlemeye çalışıyor. Hazırlık aşamalarına katkı sağlamak üzere çalıştığımız bu stratejilerin her birinin özgün yanları var. Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Raporunun, izlediği yöntemle diğer sektörlerimiz için de ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Karbon salınımını asgariye indirecek makine ve üretim yöntemlerine ihtiyaç hızla artıyor. Temiz teknolojileri çeşitlendirip geliştirmekte ilgili sektörlerimize büyük sorumluluk düşüyor. Makine imalatçılarımızdan beklentimiz, çevreci inovatif girişimleri destekleyerek bütün sektörlerimizin rekabetçiliğini artıracak yeni çözümler ortaya çıkarması. 27 ihracat sektörümüzün tamamında başlayan dönüşüm sürecinin yerli teknolojilerimizle ilerlemesi cari dengemiz adına da büyük önem arz ediyor."

"MAKİNELER, SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİ VE SİSTEMLERİN MERKEZİNDE"

Makine sanayiinin endüstriyel gelişmeleri yakından izleyen ve imalatçılarının dünyayla entegrasyonuna liderlik eden örnek pozisyonuna dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi:

"Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı tüm alt başlık ve göstergeleriyle analiz ederek oluşturduğumuz Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Raporu, sektörel bazda yapılmış çalışmalar arasında yöntem ve yaklaşım tarzıyla bir ilktir. Bizi hazırlığı aylar süren bu çalışmayı yapmaya iten temel motivasyon, cari üretim teknolojilerini geliştiren sektör olmak sıfatıyla, sürdürülebilir yöntemler geliştirme konusunda da kendimizi sorumlu hissetmemizdir. Daha az hammadde ve enerji sarf ederek daha çok iş ve üretim yapan yöntemler geliştirmek, emisyonu, firesi, atığı düşük makine ve tesisler tasarlamak, yeşil enerji üretimiyle ilgili yeni teknoloji ve sistemler ortaya çıkarmak hedefi, sektörümüzü ve ürünlerini büyük dönüşümde merkezi bir konuma yerleştirmektedir."

"ZORLU VE ZORUNLU YAPTIRIMLARLA DOLU BİR YOL BİZİ BEKLİYOR"

Sürecin sürdürülebilir yaşamla doğrudan ilgisi yanında ekonomik boyutunun da olduğuna ve Avrupa Birliği'nin 2030'a kadar emisyonlarının yüzde 55 azaltılması planı kapsamında her sanayi kolunun yapması gereken ödevlerin varlığına dikkat çeken Karavelioğlu şunları söyledi:

"Malum, 2050'de karbon nötr bir dünya hedefinin tutturulabilir olduğu konusunda geniş bir mutabakat var ve bahsi geçen hedeflerin tutturulabilmesi için önümüzde zorlu ve zorunlu yaptırımlarla dolu bir yol olduğu çok açık. AB Yeşil Mutabakatı 9 ana bölümde çok değişik mevzuatları kısa süre içinde önümüze getirecek ve biz bunlara uyum politikalarımızı oluşturmakla mükellef olacağız. Her bir başlık kendi içinde devasa bir yönetmelikler silsilesi içerecek olsa da rekabet gücümüzü koruyabilmek için bunların üstesinden gelmek zorundayız."

EN ÇOK OKUNANLAR